(GB)     ΑΓ­ΓΛΙΑ (2337 λέξεις)

Επίσημη Ονομασία: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

Έρευνα - Κείμενο: Άγγελος Σινάνης e – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

© Σεπτέμβριος 1997 – 2001 

Η επίσκεψη στους επίσημους δικτυακούς τόπους του κάθε κράτους, εξασφαλίζει στον περιηγητή περισσότερη γνώση, ασφαλή προσέγγιση, κοστολόγια και πληροφορίες για θέματα που μπορεί να διαφοροποιήθηκαν, ακόμα και κατά την έκδοση αυτού του οδηγού: www.britain.com     www.visitbritain.com www.traveline.org.uk www.londononline.co.uk www.timeout.co.uk  Κωδικός χώρας στο Internet .uk 

1.         ΒΑ­ΣΙ­ΚΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ

Πρω­τεύ­ου­σα:    Λον­δί­νο

Γλώσ­σα:           Αγ­γλι­κή, Ουαλική, Σκωτική

Νό­μι­σμα:           Λί­ρα Στερ­λί­να

Ι­σο­τι­μί­α:            1pound = 557,067 δρχ. (1,63 ΕΥΡΩ) - (0,61690 σε όρους ΕΥΡΩ)

Πλη­θυ­σμός:      59.250.000 κάτοικοι

Έκταση:            241.600 τ.χ. (245 κάτοικοι / τ.χ.) 

Τρά­πε­ζες:         Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή

            10:00 - 12:30 και 13:30 - 15:00

Καταστήματα:    Δευ­τέ­ρα έ­ως Σάβ­βα­το

            09:00 - 17:30 / 18:00 

Τηλεφωνική Κλήση από Ελλάδα 0044 + αριθμός Περιοχής (χωρίς το μηδέν) + αριθμός Κλήσης

Από την Αγγλία (τοπικό) συμβουλευόμαστε τους Τηλεφωνικούς Καταλόγους για τον αριθμό κλήσεως πόλης προσθέτοντας εμπρός από τον αριθμό το 0 (μηδέν) π.χ. Λονδίνο 0171.  

Κωδικός χώρας για πινακίδες οχημάτων: GB

Καλύτερη εποχή για ταξίδι: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

 

2.         ΤΗ­ΛΕ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΝΑ­ΓΚΗΣ

Α­σθε­νο­φό­ρο:    999 & 112

Α­στυ­νο­μί­α:        999 & 112

Πυ­ρο­σβε­στι­κή:  999 & 112

 

3.         Ο­ΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - ΚΟ­ΣΤΟΣ ΤΡΟ­ΧΑΙΩΝ ΠΑ­ΡΑ­ΒΑ­ΣΕ­ΩΝ

Οι πινακίδες που ορίζουν τα όρια ταχύτητας αναφέρονται σε μίλια. Ό­ρια: 30 μί­λια (48χλμ) σε κα­τοι­κη­μέ­νες πε­ριο­χές, 60 μί­λια (96 χλμ) ε­κτός πόλης και 70 μίλια (112χλμ)  στους αυ­το­κι­νη­το­δρό­μους (Motorway). Στην Αγγλί­α ο­δη­γού­με στο α­ρι­στε­ρό μέ­ρος του δρό­μου. Με­γά­λη προ­σο­χή για να μην μπού­με στο α­ντί­θε­το ρεύ­μα χρειά­ζε­ται στις πλα­τεί­ες και στα βεν­ζι­νά­δι­κα. Προ­σέ­χου­με πο­λύ τις ει­δι­κές διαγραμμίσεις (κόκκινες και διπλές κίτρινες) για τα λε­ω­φο­ρεί­α και πο­τέ δεν παρ­κά­ρου­με σε πε­ζό­δρο­μο, ούτε εκεί που αναφέρει '‘card holders only’’ (μόνο για κατόχους κάρτας). Το αλ­κο­όλ που ε­πι­τρέ­πεται να α­νι­χνευ­θεί εί­ναι 0,8%0. Α­πό ε­κεί και πά­νω ε­άν ο­δη­γεί­τε μο­το­συ­κλέ­τα το πρό­στι­μο φτάνει και τα 5282 EURO (1.800.000 Δρχ).  

Η πα­ρα­βί­α­ση του ο­ρί­ου τα­χύ­τη­τας αυ­ξά­νε­ται γε­ωμε­τρι­κά κά­θε 20 χλμ. Τα πρώ­τα 20 χλμ. πά­νω α­πό το ό­ριο κο­στίζουν 146,74 EURO (50.000 δρχ). Το κόκ­κι­νο κο­στί­ζει 96,85 EURO (33.000 δρχ). Η πα­ρα­βί­α­ση της δι­πλής δια­χω­ρι­στι­κής κο­στί­ζει ε­πί­σης 96,85 EURO (33.000 δρχ). Το πα­ρά­νο­μο παρ­κά­ρι­σμα 24,41 EURO (9.000 δρχ). Αν παρκάρετε παράνομα μπορεί την μοτοσυκλέτα να την ‘’πάρει’’ ο γερανός. Τηλεφωνήστε στο 0171-747 7474 να πληροφορηθείτε που ακριβώς βρίσκεται. Κα­λό θα εί­ναι να έ­χε­τε τα φώ­τα σας (μεσαί­α σκά­λα) την η­μέ­ρα α­νοι­χτά.  

4.         ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΑΓ­ΓΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ

Πλου­τάρ­χου 1

106 75 Α­θή­να

Τηλ 0107236211 

            ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓ­ΓΛΙΑ

Holland Park 1a

Λον­δί­νο W.11 3TP

Τηλ 0044207 2293850, E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εθνικής Αμύνης 9

Τηλ 0310267114

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Holland Park 1a

Λον­δί­νο W.11 3TP

Τηλ 2216467, 3135600, E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αν εμπλακείτε σε κάποιο περιστατικό ή χρειαστείτε νομικές συμβουλές για κάποιο δύσκολο ζήτημα ζητήστε από την πρεσβεία ή το προξενείο την συνδρομή τους. Για κάτι απλό είναι βέβαιο ότι θα σας βοηθήσουν. Για πιο πολύπλοκο ζήτημα θα σας συστήσουν δικηγόρο που πιθανώς δεν θα μιλά ελληνικά. Αν εσείς γνωρίζετε την γλώσσα δεν υπάρχει πρόβλημα, αν όχι, να ζητήσετε από την πρεσβεία ή το αστυνομικό τμήμα να σας διαθέσουν εθελοντή διερμηνέα. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να προσλάβετε εσείς. 

5.         ΕΝ­ΔΥ­ΣΗ ΚΑΙ Ε­ΞΟ­ΠΛΙ­ΣΜΟΣ ΚΑ­ΜΠΙΝ­ΓΚ 

 • Donne House, Calthorpe Road 7, Birmingham B15 IQT, Edgebaston, Τηλ 021 4557738
 • West Yorkshine, Westgate 81-83, Bradford BDI 2RD, Τηλ 0274 732437
 • Croft House, Stokes Crofr, Bristol BSI 37B, Τηλ 0272 244942
 • HEIN GERICKE, Stockwell, Claphan Road 320, London SW9 9AE, Τηλ 071 4980819
 • Castlefild House, Liverpool Road, Manchester M3 4J6, Τηλ 0703 337852
 • HEIN GERICKE, Southampton 501066, Commercial Road 67, Τηλ 0703 337852
 • SALEWA, D13 Mauntainsport L.t.d., PO Box 30, Kend Street 10, Kental, Cumbria LA9-4UA, Τηλ 0539 733842, Fax 0539 732527
 • Vaude LTD, Unit DC 72/5, Haltwhistle Intustrial Estate, GB- Norhumberland, NE 49 9 HA
 • JACK WOLFSKIN, Adventure Equipment Ltd, Parkhill Road 29 – Carlisle, Cumbria CA 3 OEX, Τηλ 0228 27624, Fax 0228 512835
 • KARRIMOR, Retre Road, Clayton-le-Moors, Accrington, Lancashine, BB5 5JP, Τηλ 0254 385911
 • SINISALO, Τηλ 0827 54488, Fax 0827 54488
 • Ajungilak - Shuggledown of Norway Ltd, Burners Lane 39, Kiln Farm, Milton Keynes, BUCKS MK 11-3 HJ, Τηλ 44 9085 63101, Fax 44 9085 66611
 • FRANK THOMAS, Frank Thomas Limited, Atlanta House, Midland Road, Higham Ferres, Northants, NN10 8DN, Τηλ 01933 410272, Fax 01933 319157
 • SALEWA GR, Alpamayo A.E., Αρ­κα­δί­ου 4, Η­λιού­πο­λη, Α­θή­να, Τηλ 0109927773, Fax 0109924942
 • Vaude GR, Δη­μη­τριά­δης, Λε­ωφ. Δε­κε­λεί­ας 23-25 Α­θή­να, Λε­ωφ. Βου­λιαγ­μέ­νης 587, Αργυρούπολη, Τηλ 010 2533952, Fax 0109941189 

6.         Ο­ΔΙ­ΚΗ ΒΟ­Η­ΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΕΣ             (Snake System)

AA - AUTOMOBILE ASSOCIATION, Norfolk House, Riestley R.D., Basingstoke, Hampshire, Τηλ 44 256 20123

Α­πό ό­λη την χώ­ρα κα­λέ­στε: 0800 887766

RAC - THE ROYAL AUTOMOBILE CLUB, Rac House Hi, Cross Brent Terrace, London, Τηλ 44 81 452800

Α­πό ό­λη την χώ­ρα κα­λέ­στε: 0800 828282, RAC special: 0800 626389 

7.         ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΙ­ΚΕΣ Ο­ΜΟ­ΣΠΟΝ­ΔΙΕΣ - ΛΕΣΧΕΣ

Όλες οι λέσχες που διαθέτουν παρουσία στο δίκτυο αναφέρονται αναλυτικά στα: www.motorcycle.com/mo/clubs.html www.bikelink.org.uk Στην διεύθυνση www.moto-directory.com/clubs/country_list/uk.htm εμφανίζονται 42 λέσχες από όλη την Αγγλία με πληροφορίες για διαφορετικά ενδιαφέροντα. Από αναπαλαιώσεις αστυνομικών μοτοσυκλετών μέχρι τουρισμό και ετήσιες συναντήσεις. Στην ίδια ιστοσελίδα παρουσιάζονται clubs για γιατρούς, δικηγόρους, χημικούς, οδοντιάτρους κ.τ.λ. 

BMF- British Motocyclists Federation,Seaforth Avenue - Motspur Park - New Malden, Surrey, KT 3 6JU England, Τηλ +44 0 181942 7914, Fax +44 0 181942 6215, Α­νοι­χτά: 09:00 - 17:00, Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή. Από εδώ μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για τις λέσχες: IMTC - International Motorcycle Touring Club, Vincent HRD Owners, BMW Club, Mayflower MCC, MZ Club http://members.netscapeonline.co.uk/mzridersclub 

ACU - Auto - Cycle Union, Wood Street - Rugby - Warwickshire, CV 21 2YX, www.acu.org.uk E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Tηλ. +44 1788 566400, 540519, Fax +44 1788 573585, Α­νοι­χτά: 09:00 - 17:00, Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή. 

 • M.A.G. UK,www.dredd.meng.ucl.ac.uk/www/mag/mag.html
 • M.A.G. UK, Glasgow & District, www.glasgowmag.fsnet.co.uk
 • M.A.G. UK, High Wycombe, Buckinghamshire, www.wycombemag.freeserve.co.uk
 • M.A.G. UK, Huddersfield, www.webshopmedia.com/mag
 • M.A.G. UK, North Notts, http://freespace.virgin.net/r.boyle/mag.html
 • M.A.G. UK, Nottingham, www.geocities.com/hotts_mag/INDEX.HTM
 • M.A.G. UK, Rushden & District, www.radmag.20m.com/index.htm
 • M.A.G. UK, South East Essex, www.se-essex-mag.co.uk
 • M.A.G. UK, South West Essex, www.eclipse.co.uk/jivebunny/maghp
 • M.A.G. UK, Cymru, www.southwalesmag.demon.co.uk
 • RAT - Riders Association of Triumph,www.triumph.co.uk
 • Ducati Club,D.O.C., Sue Purdey, 131 Desmond Drive Old, Catton Norwich, Norfolk NR 67 JR, τηλ 0603415131
 • Italian M/C Owners Club - G.B., Ginny close, Pictor Road Fairfield 34, PO SK 177 TB, Buxton Derbys
 • Laverda Owners Club, Ray Sheepwash, Orchard Rise West 77, PO DA 158TA, Kent
 • Morini Riders Club, London road 123, PO SG 137RA, Hertford Heath 

8.         ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ

Στην Ελ­λά­δα μπο­ρεί­τε να βρεί­τε τον χάρ­τη της Michelin Νο 986, 1:1.000.000 1 in = 16 μί­λια που πε­ρι­λαμ­βά­νει και την Ιρλαν­δί­α. Ταξιδιωτικοί  ο­δη­γοί στα ελ­λη­νι­κά εί­ναι οι δύ­ο ‘’μπλε ο­δη­γοί'’ των εκδόσεων Γιαλ­λελή, για Αγ­γλί­α (1285 σελ, 13 χάρτες, 45 σχεδιαγράμματα, 22,01 EUR) και Λον­δί­νο (300 σελ, 1 χάρτης, 20 σχεδιαγράμματα, 10,27 ΕUR).  

Επίσης στα ελληνικά της Dorling Kindersley www.dk.com ‘’Λονδίνο’’ από τις εκδόσεις Καθημερινή www.kathimerini.gr Στο σπίτι σας μπορείτε να δείτε το Site www.karenbrown.com που διαθέτει πάρα πολλές πληροφορίες για τα B & B στην Αγγλία – Σκοτία - Ουαλία, εμπλουτισμένο με προτάσεις διαμονής σε εξοχικές φάρμες, ταξιδιωτικούς οδηγούς και χάρτες της Michelin. Ότι σας κεντρίσει το ενδιαφέρον μπορείτε να το παραγγείλετε στο E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Στον Ε­λευ­θε­ρου­δά­κη θα βρεί­τε τους χάρ­τες Falk ή Kummerly + Frey, και στο No Limits χάρτες της Michelin. 

            ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓ­ΓΛΙΑ

Στην Αγ­γλί­α α­πευ­θυν­θεί­τε σε ό­λα τα γρα­φεί­α του­ρι­στι­κών πλη­ροφο­ριών για δω­ρε­άν χάρ­τες. Στα μεγάλα βιβλιοπωλεία βρί­σκε­τε τα πά­ντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ει­δικό­τε­ρα: Great Britain, Lyon Road, Welbeck Street 73 Harrow, London W-IM-8-AN, Middlesex, Tηλ +44 719359784, Fax +44 719355853

Stanford’s, Tηλ +44 020 7836 1321, www.stanfords.co.uk E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

National Map Centre, Tηλ +44 020 7222 2466, www.mapsnmc.co.uk E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Η νέα σειρά των χαρτών της Hallwag διαθέτουν τον τίτλο Great – Britain σε κλίμακα 1:800.000 και τον χάρτη πόλεως Λονδίνο σε κλίμακα 1:17.500. Εξαίρετη γερμανική έκδοση για την Μοτοσυκλετιστική γιορτή (όπως την ονομάζουν) του Isle of Man της Maria Keck ‘’Isle of Man - Tourist Trophy – Motorradfestival’’ με ISBN 3-9805401-3-8, και το ‘’TT – Die Goldenen Jahre der Tourist Trophy’’ του Ernst Leverkus, σε βιβλιοπωλεία στην Γερμανία από την Schrader Verlag Postfach 10 37 43, 70032 Stuttgard, Τηλ 0711 21080, 0, Fax 0711 2360415.  

Χάρ­τες και ειδικές εκ­δό­σεις έ­χουν ε­πί­σης οι αυ­το­κι­νη­τι­στι­κές - Μοτοσυκλετιστικές ορ­γα­νώ­σεις: BMF, AA, RAC.       Πολύ καλή χαρτογραφική εργασία σε κλί­μα­κα 1:250.000 έχει γίνει από την Ordnance Survey και τους βρί­σκε­τε μό­νο ε­κεί. Έ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες για τον και­ρό, τα κά­μπιν­γκ, τα Youth Hostels, τις πί­στες. Πλη­ρο­φο­ρί­ες: Ordnance Survey, Romsey Road, Maybush – Southampton, SO9 4DH, Tηλ 0703 792764 / 765. Πολύ καλή εργασία της RV Verlag (Eurocard) καλύπτει όλη την Αγγλία με 10 αναλυτικούς χάρτες σε κλίμακα 1:300.00 & 1:400.000. 

9.         YOUTH HOSTELS

            Ξενώνες νεότητας σε όλον τον Κόσμο www.hostelseurope.com www.hostels.com www.grouphostels.com      

                                                                              www.hosteweb.com www.hostelworld.com www.hostelbooking.com

Youth Hostels Association (EW)

Trevelyan House, 8 St. Stephen's Hill, Street, Albans, Herts AL 1-2 DY, England, Τηλ 0727 55215, Fax 0727 44126. Α­πό ε­δώ μπο­ρεί­τε να ζη­τή­σε­τε πλη­ρο­φο­ρί­ες για τα νη­σιά Faroe.

YHA Adventure Shop, London Info-Office, Southampton Street 14, Covent Garden, London WC2E 7HY,  Τηλ 01 8368541

Scottish Youth Hostels: Glebe Crescent 7 Stirling FK8 2JA, Τηλ 01786 451181,  www.rentahostel.com

Πρέπει να διαθέτετε την διεθνή κάρτα IYHF την οποία προμηθεύεστε από οποιαδήποτε Youth Hostel Association. 

10.        ΜΟΥ­ΣΕΙΑ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΑΣ

 • The British National Motorcycle Museumjunction M42/A45, between Birmingham and Coventry (the centre of England), Τηλ 0 16755 3311 (καθημερινά 09:00 - 17:00)
 • The Museum of British Transport, St. Agnes Lane - Hales St. Coventry, Τηλ 0 1203 832425 (καθημερινά 10:00 - 17:00)
 • The National Tramway Museum, Crich, Matlock – Derbyshire, Τηλ 0 1773 852665, 25 χλμαπότο Derby (καθημερινά 10:00 - 17:00)
 • The Sammy Miller Motorcycle Museum, Gore Road - New Milton – Hampshire, Τηλ 0 1425 619696 (καθημερινά 10:30 - 16:30)
 • The Geeson Brothers Motorcycle Museum, Επίσκεψηκατόπινραντεβούστοτηλ 0 1527 767280
 • Murrays Motorcycle Museum, Bungalow Corner - Snaefell Mountain - Isle of Man, Τηλ 0 162 486 719
 • The National Motor Museum, Beaulieu - Brockhurst – Hampshire, Τηλ 0 1590 612345 (καθημερινά 10:00 - 17:00)
 • The Donington Collection, Donington Hall - Castle Donington – Derbyshire, Τηλ 0 1332 810048 (καθημερινά 09:00 - 17:00)
 • Stamford Hall Museum, Stamford Hall - Lutterworth – Leicestershire, Τηλ 0 1788 860250 (καθημερινά 14:30 - 18:00)
 • The Cotswold Motor Museum, The Old Mill - Bourton on the Water – Gloucestershire, Τηλ 0451 21555 (καθημερινά 10:00 - 18:00)
 • Doune Motor Museum, Doune - Scotland. On A84 12 km NW of Stirling, (10:00 - 17:00 Απρίλιο - Οκτώβριο)
 • The Highland Motor,Heritage Centre, Bankfoot, Near Perth, Scotland Off A9, 10km N of Perth (Καθημερινά από Μάρτιο - Νοέμβριο 09:00 - 17:30)

11.        ΚΑ­ΜΠΙΝ­ΓΚ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΩΝ

            Ξενοδοχεία & Πανσιόν www.motor-bike-hotels.com   www.hotel-sturn.com

Όλα τα κάμπινγκ δέχονται ευχαρίστως μοτοσυκλετιστές, όμως δεν υ­πάρ­χουν κά­μπιν­γκ που διαχειρίζονται από λέσχες ή ομοσπονδίες μοτοσυκλετιστών στην Αγ­γλί­α. Μπο­ρεί­τε να ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε με την BMF για να σας στεί­λουν λί­στα με τα προ­τει­νό­με­να (α­πό του Άγ­γλους μο­το­συ­κλε­τι­στές). Το ίδιο ισχύει για τα ξε­νο­δο­χεί­α ή τα Β & Β. (Bed & Breakfast). Πληροφορίες επίσης δίνονται και α­πό τα του­ρι­στι­κά γρα­φεί­α, στις διευθύνσεις που αναφέρονται εδώ. 

12.        ΓΡΑ­ΦΕΙΑ ΤΟΥ­ΡΙ­ΣΤΙ­ΚΩΝ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΩΝ

 • British Tourist Authority: Thames Tower - Black's Rd, Hammersmith - London W6 - 9EL
 • Scottish Tourist Board: Coskspur Street 19, London SWIY - 5BL, Τηλ 0 171 930 8661, Fax 0 171 930 1817
 • Northern Ireland Tourist Board: Berkley Street 11, London W1X - 6BU, Τηλ 0 171 355 504
 • Scottish Tourist Board: Ravel stone Terrace 23, Edinburgh EH4 - 3EU, Τηλ 0 131 332 2433, Fax 0 131 343 1513
 • Historic Scotland: Branton Street 20, Edinburg EH3 - 5RA, Τηλ 031 2443101
 • Isle of Man Tourism: Sea Terminal Building - Peveril Square, Douglas - Isle of Man, Τηλ 0 1624 686801, Fax 0 1624 686800
 • Πληροφορίες για το ''τέρας'' του Λοχ Νες στο www.lochness.co.uk
 • Greek National Tourist Organization: Conduit str 4, W1R ODJ, London, Τηλ 0044171 4998161, 7345997, Fax 2871369 

13.        ΚΑ­ΠΝΙ­ΣΜΑ

            Α­πα­γο­ρεύ­ε­ται σε ό­λους τους δη­μό­σιους χώ­ρους.

14.        ΕΙ­ΔΗ ΚΑΙ ΤΙ­ΜΕΣ ΒΕΝ­ΖΙ­ΝΗΣ

            Leaded                         Unleaded 95                  Unleaded 98

             0,792 GBP (1,27 EUR)  0,751 GBP (1,22 EUR)    ----------- 

ΧΡΗ­ΣΙ­ΜΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ & ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ www.channelviwsapply.com στην 3η σελίδα κάντε κλικ στο maritime links ή maritime companies. www.marinet.gr/links/general.htm και www.scansea.com 

Στο Λονδίνο επισκεφθείτε το ACE CAFE, Old North Circular Road / Beresford Avenue / West London Τηλ 0040 208961 1000, ή δείτε το στο www.ace-café-london.com.  Για το Isle of Man ε­πικοι­νω­νή­στε με την ναυ­τι­λια­κή ε­ται­ρί­α Steam Packet Seaways: PO Box 5, Imperial Buildings, Douglas, Τηλ 0624 66166. Τα νη­σιά Orkney, τα νη­σιά Shetlands τα ε­ξυπη­ρε­τεί η PO Scottish Ferries. Ε­πι­κοι­νω­νή­στε: Channel House, Dover (T179T), Τηλ 0304 203388 και στο www.evasions.ch/ferries.htm στην 2η σελίδα στο λήμμα Isle of Man Steam Packet Company.   

Για το πέ­ρα­σμα α­πό Γαλ­λί­α - Αγ­γλί­α και α­ντί­στρο­φα ε­κτός α­πό το Eurotunnel μπο­ρεί­τε να χρη­σι­μο­ποι­ή­σε­τε και τα α­πί­θα­να σε αί­σθη­ση και γρη­γο­ρά­δα (35΄) hovercraft. Ει­σι­τή­ρια μπο­ρεί­τε να κλεί­σε­τε, και βέ­βαια να ε­νη­μερω­θεί­τε για τις τι­μές α­πό: Britrail Voyages, Paris, Ruw Saint-Roch 55/57, 75001 Paris, Τηλ 1 42618540. Ε­πί­σης ει­σι­τή­ρια κλεί­νε­τε τη­λε­φω­νι­κά α­πό: Paris: + 1 47420303, Calais: + 21966710, Boulogne: + 21302726, London: + 01 5547061, Dover: + 0304 240241.  

Ακτοπλοϊκέςσυνδέσεις: Brittany Ferries: 0990 360360, Hoverspeed 01304 865000, P&O European Ferries 0990 980980, Sally Line 01843 595566 Seacat 01304 865000 Sealink Stena Line 01233647022

Σκοτία: Η Βρετανική εταιρεία Morning Star Cruises www.users.dircon.co.uk/~mice/mst_scot.html προσφέρει κρουαζιέρες – γνωριμίες στις ακτές της Σκοτίας. 

Το Eurotunnel α­πο­τε­λεί­ται α­πό τρεις ξε­χω­ρι­στές σή­ραγ­γες, που επι­κοι­νω­νούν κά­θε 375 μέ­τρα, με κά­θε­τους δια­δρό­μους, για λό­γους α­σφα­λεί­ας και πα­ρο­χής υ­πη­ρε­σιών. Το συ­νο­λι­κό του μή­κος α­πό τερ­μα­τι­κό σε τερ­μα­τι­κό εί­ναι 50 χι­λιό­με­τρα. Το τερ­μα­τι­κό Φο­λκστό­ουν στην Αγ­γλί­α και Κο­κέλ στο Κα­λαί της Γαλ­λί­ας λειτουρ­γούν με τον ί­διο τρό­πο. Ο τε­λω­νεια­κός έ­λεγ­χος γί­νε­ται κα­τά την εί­σο­δο, ώ­στε να μην υ­πάρ­χει κα­μί­α κα­θυ­στέ­ρη­ση των ο­χη­μά­των προς τον κε­ντρι­κό σταθμό. Τα ο­χή­μα­τα α­πό Γαλ­λί­α ε­ξέρ­χο­νται στον αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μο Μ 20. Η δια­δι­κασί­α εί­ναι ως ε­ξής: Μ 20, δια­σταύ­ρω­ση 11 Α, φτά­νε­τε στον θά­λα­μο διο­δί­ων ό­που δεν χρειά­ζε­ται η κρά­τη­ση θέ­σε­ως. Εκεί γί­νε­ται ο έ­λεγ­χο δια­βα­τη­ρί­ων α­πό Άγ­γλους και Γάλ­λους ταυ­τό­χρο­να. Κα­τό­πιν φορ­τώ­νε­τε το ό­χη­μα στο τραίνο, οι ε­πι­βά­τες πα­ρα­μέ­νουν στα ο­χή­μα­τα και σε 35΄ φτά­σα­τε. Κό­στος 90.000 - 125.000 δρχ.

Info: Eurostar London Waterloo International τηλ 0345 881 881 και στο www.evasions.ch/ferries.htm στην 2η σελίδα στο λήμμα Eurotunnel – Le Shuttle.

Thursday the 14th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.