(Β) ΒΕΛ­ΓIΟ – BELGIUM (1388 λέξεις)

Επίσημη Ονομασία: Royaume de Belgique, Koninkrijk Belgie

Βασίλειο του Βελγίου

Έρευνα - Κείμενο: Άγγελος Σινάνης e – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

© Σεπτέμβριος 1997 – 2001 

Η επίσκεψη στους επίσημους δικτυακούς τόπους του κάθε κράτους, εξασφαλίζει στον περιηγητή περισσότερη γνώση, ασφαλή προσέγγιση, κοστολόγια και πληροφορίες για θέματα που μπορεί να διαφοροποιήθηκαν, ακόμα και κατά την έκδοση αυτού του οδηγού: www.visitbelgium.com  www.belgium.com www.freesun.be www.belgium-emd.org/usa Κωδικός χώρας στο Internet .be 

1.         ΒΑ­ΣΙ­ΚΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ

Πρω­τεύ­ου­σα:    Βρυ­ξέ­λες

Γλώσ­σα:           Γαλ­λι­κή, Γερμανική, Ολλανδική (επίσημες), Φλα­μαν­δι­κή

Νό­μι­σμα:           ΕΥΡΩ - (BEF Βελ­γι­κό φρά­γκο)

Ι­σο­τι­μί­α:            Σταθερή ισοτιμία Ευρωζώνης 1BEF = 8,477 σε ΔΡΧ, 40,3399 σε ΕΥΡΩ

Πλη­θυ­σμός:      10.200.000 κάτοικοι

Έκταση:            33.100 τ.χ. (308 κάτοικοι / τ.χ.) 

Τρά­πε­ζες:         Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή

                        09:00 - 12:00 και 14:00 - 16:00

Καταστήματα:    Κα­θη­με­ρι­νά       Πα­ρα­σκευ­ή

                        09:00 - 18:00     09:00 - 21:00

Τηλεφωνική Κλήση Βελγίου από Ελλάδα 0032 + αριθμός Περιοχής (χωρίς το μηδέν) + αριθμός Κλήσης.
Από την Βέλγιο (τοπικό) συμβουλευόμαστε τους Τηλεφωνικούς Καταλόγους για τον αριθμό κλήσεως πόλης προσθέτοντας εμπρός από τον αριθμό το 0 (μηδέν) π.χ. Βρυξέλλες 02. 

Κωδικός χώρας για πινακίδες οχημάτων: B

Καλύτερη εποχή για ταξίδι: ΜΑΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2.         ΤΗ­ΛΕ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΝΑ­ΓΚΗΣ

Πυ­ρο­σβε­στι­κή και α­σθε­νο­φό­ρο: 100

Α­στυ­νο­μί­α: 101

Ε­ρυ­θρός Σταυ­ρός: 105  

3.         Ο­ΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - ΚΟ­ΣΤΟΣ ΤΡΟ­ΧΑΙΩΝ ΠΑ­ΡΑ­ΒΑ­ΣΕ­ΩΝ

Ό­ριο:   60 μέ­σα σε κα­τοι­κη­μέ­νες πε­ριο­χές, 90 σε ε­θνι­κούς δρό­μους, 120 στους αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μους.
Αλ­κο­όλ ε­πι­τρέ­πε­ται έ­ως 0,5%0 mg πά­νω α­πό αυ­τή την τι­μή (1 πο­τήρι Βελγική μπύ­ρα) ε­άν οδηγώντας δημιουργήσεις ατύχημα το πρό­στι­μο εί­ναι 9.931 ΕΥΡΩ (3.200.000 δρχ). Για υ­περ­βο­λι­κή τα­χύ­τη­τα κά­θε 20km (πά­νω α­πό το ό­ριο) εί­ναι 96,84 ΕΥΡΩ (33.000 δρχ). Το κόκ­κι­νο κο­στί­ζει 102,7 ΕΥΡΩ (35.000 δρχ). Η παραβίαση της δι­πλής δια­χω­ρι­στι­κής ε­πί­σης 102,7 ΕΥΡΩ (35.000 δρχ). Το πα­ράνο­μο παρ­κά­ρι­σμα 20,5 ΕΥΡΩ (7.000 δρχ). Τα με­σαί­α φώ­τα πρέπει να εί­ναι ανοικτά συνεχώς. 

4.         ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΒΕΛ­ΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ

Σέκερη 3,

106 71 Α­θή­να

Τηλ 0103600314, 3600315, 3617886, 7

ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑΣ ΣΤΟ ΒΕΛ­ΓΙΟ

Avenue Franklin Roosevelt 2,

1050 Βρυ­ξέλ­λες

Τηλ 00322 6481730, 6483302, E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δωδεκανήσου 8

Τηλ 0310538157

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Avenue Louise 430,

1050 Βρυ­ξέλ­λες

Τηλ 00322 6465535, 6465551, E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αν εμπλακείτε σε κάποιο περιστατικό ή χρειαστείτε νομικές συμβουλές για κάποιο δύσκολο ζήτημα ζητήστε από την πρεσβεία ή το προξενείο την συνδρομή τους. Για κάτι απλό είναι βέβαιο ότι θα σας βοηθήσουν. Για πιο πολύπλοκο ζήτημα θα σας συστήσουν δικηγόρο που πιθανώς δεν θα μιλά ελληνικά. Αν εσείς γνωρίζετε την γλώσσα δεν υπάρχει πρόβλημα, αν όχι, να ζητήσετε από την πρεσβεία ή το αστυνομικό τμήμα να σας διαθέσουν εθελοντή διερμηνέα. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να προσλάβετε εσείς. 

5.          ΕΝ­ΔΥ­ΣΗ ΚΑΙ Ε­ΞΟ­ΠΛΙ­ΣΜΟΣ ΚΑ­ΜΠΙΝΓ­Κ

 • Hein Gericke, 3001 Haasrode – Leuren, Ambachtenlaan 58 - 1, Τηλ + 016 400144
 • SALEWA, Kung’s Import, Τηλ (070) 3649108, Fax (070) 3635356
 • FRANK THOMAS, MP TRADING NV, Weniferstraat 74, B - 2150 Borsbeek, Belgium
 • Ajungilak, Alpintrek, Industriepark “Hoogreld”, Vriesenrot 2, Τηλ + 32 52211288, Fax + 32 52211002
 • JACK WOLFSKIN, Alpinisme Randoune’e, Ruedu Foud Aguy 18, B - 1380 Lasne, Τηλ - Fax + 02 6335447
 • SINISALO, Jofry Sport, Τηλ 016 400006, Fax 016 400132 

6.         Ο­ΔΙ­ΚΗ ΒΟ­Η­ΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΕΣ

Από όλη την χώρα καλείτε 07 03 44 777

RACB - Royal Automobile Club de Belgique, 53, rue d’ Arlon - B - 1040 Bruxelles, Τηλ +32 3 3870900 - 2300810

TCRB - Touring Club Royal de Belgique, Rue de La Loi 441040 Bruxelles, Τηλ +32 2 2332211, Τηλ +32 7 0344777 SNAKE SYSTEM (ΕΛ­ΠΑ)

NTB – VAB - Vlaamse Tutomobilistenbond Sint Jacobs Markt 45 - B - 2000 Antwerpen, Τηλ +32 3 2536363 

7.         ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΕΣ Ο­ΜΟ­ΣΠΟΝ­ΔΙΕΣ - ΛΕ­ΣΧΕΣ

Όλες οι λέσχες που διαθέτουν παρουσία στο δίκτυο αναφέρονται αναλυτικά στο: www.motorcycle.com/mo/clubs.html www.themotorcycleguide.com στο καλό www.moto-directory.com/clubs/country_list/belgium.htm θα βρείτε πληροφορίες και link’s για τις λέσχες: AMC Floreffe Touring Club, Belgische Motorrijdersbond (Belgium National Motorsport Union), Harley – Davidson Club Free Weling Kempen v.z.w., Inrtuder Owners Club Belgium, K.V. Ostend Motor Sport v.z.w., MC Alle Richtingen Touring Club, MC De Frikadellen Touring Club, MC De Panne, MC T SJAMP, MC Toervrienden Touring Club, Moto Guzzi Club Belgium, Motor Club Hoeselt, Moto Touring Club 13, MTC The Browsers Touring Club, MTC The Old Bridge – Lokeren, Romoto Touring Club.  

FMB - Federation Motocycliste de Belgique Chaussee de Louvain 550, bte 7 - B - 1030 – Bruxelles, www.motonet.be/fmd-bmb E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.      Τηλ +32 – 2 - 7369912 – 7368707, Fax +32 – 2 – 7320128. Από την ομοσπονδία μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για τις λέσχες: AMC Saint – Vith, KAMC Herentals, MC L’Equipe, MC Heysel, KV Ostende MS, AMC Koersel.  Εί­ναι α­νοι­χτά κα­θη­με­ρι­νά ε­κτός Σαβ­βά­του και Κυ­ρια­κής α­πό 09:00 - 12:00 και 13:30 - 16:30.

M.A.G Belgium www.ping.be/mag-belgium 

 • DUCATI CLUB BELGIUM, Rudy clyboow, Doornstraat, P.O. 9940, EVERGEM  

8.         ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Belgium Guide στο δίκτυο: http://msn.expedia.com/wgEurope/belgium/p1367.asp Καλό site με δεκάδες links http://pespmcl.vub.ac.be.BelgCul.html  Στην Ελλάδα θα βρείτε τον καλό χάρτη της Michelin Νο 409 σε κλί­μα­κα 1:350.000 - 1cm:3,5km με σχε­διαγράμ­μα­τα των Βρυ­ξε­λών της Λιέγης και της Αντβέρπης, με όλα τα κάμπινγκ, και τον κα­λό τα­ξι­διω­τι­κό ο­δη­γό της ίδιας εταιρείας ‘’Belgien’’.  

Η πιο νέα έκδοση με τίτλο ‘’Brussels, Bruges & Antwerp’’ κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2001 από την Lonely Planet. Ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά της Dorling Kindersley www.dk.com ‘’Βρυξέλλες’’ από τις εκδόσεις Καθημερινή www.kathimerini.gr, και ο τίτλος ‘’Βέλγιο – Λουξεμβούργο’’ από τους ‘’μπλε ο­δη­γούς'’ των εκδόσεων Γιαλ­λελή, (1248 σελ, 13 χάρτες, 28 σχεδιαγράμματα, 19,12 EUR). Οι τίτλοι ‘’Belgium’’ & ‘’Brussels’’ της Polyglot από τις εκδόσεις Ευσταθιάδη. Ο καλός Baedeker με τον τίτλο ‘’Belgium’’ και ο ομότιτλος Marco Polo. 

            ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Στο Βέλγιο υπάρχουν οι εκδόσεις της ΗΒ με χάρτη και βιβλίο για ‘’Flander – Antwerpen’’. Επίσης κυκλοφορούν οι καλοί ταξιδιωτικοί οδηγοί της Marco Polo ή της Du Mont με πολλές ενδιαφέρουσες διαδρομές. Η νέα σειρά των χαρτών της Hallwag διαθέτουν τους τίτλους Belgium – Luxembourg σε κλίμακα 1:250.000, Benelux σε κλίμακα 1:600.000. Οι τίτλοι ’Brussels’’ & ‘’Belgium’’ από την Du Mont.  

9.         YOUTH HOSTELS

            Ξενώνες νεότητας σε όλον τον Κόσμο www.hostelseurope.com www.hostels.com www.grouphostels.com  www.hosteweb.com www.hostelworld.com www.hostelbooking.com

 • VLAANDEREN - Northern (μι­λούν oλ­λαν­δι­κά), Vlaamse Jeugdherbergcentrale – International Youth Hostel Federation - Van Stralenstraat 40, B - 2008 Andwerpen Τηλ 03 2327218, Fax 03 2318126. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση θα βρείτε όσες πληροφορίες σας χρειάζονται, ακόμα και ταξιδιωτικούς οδηγούς – χάρτες. Μπορείτε επίσης να κάνετε on-line κρατήσεις: www.vjh.be/e/tl-home.htm E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.           
 • WALLONIE - Southern (μι­λούν Γαλ­λι­κά και Γερ­μα­νι­κά), Centrale Wallonne des tuberges de la Jeunesse, Rue Van Oost 52, B - 1030 Bruxelles, Τηλ  02 2153100, Fax 02 2428356

 Πρέπει να διαθέτετε την διεθνή κάρτα IYHF την οποία προμηθεύεστε από οποιαδήποτε Youth Hostel Association. 

10.        ΜΟΥ­ΣΕΙΑ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΑΣ

 • Auto world - 11. Parc du Cinquantenaire, B - 1040 Bruxelles, Τηλ +32 2 7364165
 • Μου­σεί­ο Harley, Rue de Hanneche 9, B 5082 – Acosse, Τηλ +32 8 1333076
 • Μου­σεί­ο Spa – Francorchamps, Fucienne Abbaye 1, Court Hotel de Ville, B - 4970 – Stavelot, Τηλ +32 8 0864261 

11.        ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΩΝ

Ξενοδοχεία & Πανσιόν www.motor-bike-hotels.com   www.hotel-sturn.com Τα clubs του Βελγίου δεν διαθέτουν χώρους κατασκήνωσης. Όλα τα κάμπινγκ όμως δέχονται ευχαρίστως μοτοσυκλετιστές. Ε­πι­κοι­νω­νήστε με την FMB - Federation Motocycliste de Belgique, E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για να σας στεί­λουν λί­στα με τα προ­τει­νό­με­να.Πληροφορίες για όλα όπως και φυλλάδια ή χάρτες βρίσκετε στα Γραφεία του Βελγικού Τουρισμού.

 • Tourisme Belge, 63, rue Marche aux Herbes, B - 1000 Bruxelles, Τηλ +32 2 540390,
 • Federation Flamande, Van Straelenstaat, B - 2060 Antwerpen, Τηλ +32 3 2327218. Πα­νέ­μορ­φες πε­ριο­χές για κατασκήνωση είναι οι α­κτές της Βό­ρειας Θά­λασ­σας και τα βου­νά Ardennes, ό­που υ­πάρ­χουν πολ­λά επισκέψιμα σπή­λαια. Το δια­ση­μό­τε­ρο α­πό αυ­τά λέ­γε­ται Han-sur-Lesse.  

12.        ΓΡΑ­ΦΕΙΑ ΤΟΥ­ΡΙ­ΣΤΙ­ΚΩΝ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΩΝ

www.freesun.be/travagencies Δωρεάν Ενημερωτικά φυλλάδια - Κρατήσεις σε ξενοδοχεία - πληροφορίες για Κάμπινγκ στο BTR – Belgium Tourist Reservations, Ansplachlaan 111, Postbus 4, B – 1000 Brussels, Τηλ +32 2 5137478, Fax +32 2 5139277και στα Info Οffice κα­τά την εί­σο­δό σας στην χώ­ρα. Στο διαδίκτυο συμβουλευτείτε το www.horest.be για ξενοδοχεία και εστιατόρια, το www.giger.be για Βρυξέλες – Ardennes και το www.freesun.be για όλα τα ξενοδοχεία στο Βέλγιο. Επίσης οι λέσχες αυτοκινήτου διαθέτουν φυλλάδια και χάρτες με προτεινόμενες διαδρομές, αξιοθέατα, διαμονή.

 • Touring Club de Belgique - rue de la Loi 44, B -1040 Bruxelles Τηλ + 32 2 2332211
 • Tourisme Belge, 63, rue Marche aux Herbes, B - 1000 Bruxelles, Τηλ + 32 2 540390
 • Office National Hellenique du Tourism: Louise Ave 172, Louizalaan, B – 1050 Bruxelles, Τηλ 00322 6475770, Fax 6475142 

13.        ΚΑ­ΠΝΙ­ΣΜΑ

Α­πα­γο­ρεύ­ε­ται σε ό­λους τους δη­μό­σιους χώ­ρους ε­κτός των πε­ριο­χών με ει­δι­κή έν­δει­ξη, αλ­λά σπα­νί­ως ε­φαρ­μό­ζε­ται. 

14.        ΕΙ­ΔΗ ΚΑΙ ΤΙ­ΜΕΣ ΒΕΝ­ΖΙ­ΝΗΣ

            Leaded                         Unleaded 95                  Unleaded 98

            42,50 BEF (1,05 EUR)    40,70 BEF (1,01 EUR)    42,40 BEF (1,05 EUR) 

Wednesday the 20th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.