(BG)     ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – BULGARIA (1074 λέξεις)

Επίσημη Ονομασία: Republika Balgarija

Δημοκρατία της Βουλγαρίας

Έρευνα - Κείμενο: Άγγελος Σινάνης e – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

© Σεπτέμβριος 1997 – 2001 

Η επίσκεψη στους επίσημους δικτυακούς τόπους του κάθε κράτους, εξασφαλίζει στον περιηγητή περισσότερη γνώση, ασφαλή προσέγγιση, κοστολόγια και πληροφορίες για θέματα που μπορεί να διαφοροποιήθηκαν, ακόμα και κατά την έκδοση αυτού του οδηγού: www.interrinet.bg     www.bulgaria.com        Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.        www.sofia.com  www.online.bg (στην Βουλγαρική). Κωδικός χώρας στο Internet .bg                                                

1.         ΒΑ­ΣΙ­ΚΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ

Πρω­τεύ­ου­σα:    Σό­φια

Γλώσ­σα:           Βουλ­γαρική (επίσημη), Τουρκική, Ρομ

Νό­μι­σμα:           Lv (Λέ­β) 1 Lv = 0,51374 σε όρους ΕΥΡΩ

Ι­σο­τι­μί­α:            Δείτε το ειδικό Δελτίο συναλλάγματος της Τράπεζας Ελλάδος

Πλη­θυ­σμός:      8.329.000 κάτοικοι

Έ­κτα­ση:            110.994 τ.χ. (75 κάτοικοι / τ.χ.) 

Τρά­πε­ζες:         Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή

            08:00 - 12:30 και 13:00 - 15:00

            Σάβ­βα­το:          08:00 - 14:00

Καταστήματα:    Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή

            08:00 - 17:00

            Σάβ­βα­το:          08:00 - 14:00

Τηλεφωνική Κλήση Βουλγαρίας από Ελλάδα 00359 + αριθμός Περιοχής (χωρίς το μηδέν) + αριθμός Κλήσης. Από την Βουλγαρία (τοπικό) συμβουλευόμαστε τους Τηλεφωνικούς Καταλόγους για τον αριθμό κλήσεως πόλης προσθέτοντας εμπρός από τον αριθμό το 0 (μηδέν) π.χ. Σόφια 02.  

Κωδικός χώρας για πινακίδες οχημάτων: BG

Καλύτερη εποχή για ταξίδι: ΜΑΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2.         ΤΗ­ΛΕ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΝΑ­ΓΚΗΣ

Α­στυ­νο­μί­α:        160

Α­σθε­νο­φό­ρο:    150

Πυ­ρο­σβε­στι­κή:  160 

3.       Ο­ΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - ΚΟ­ΣΤΟΣ ΤΡΟ­ΧΑΙΩΝ ΠΑ­ΡΑ­ΒΑ­ΣΕ­ΩΝ

Σε κα­τοι­κη­μέ­νες πε­ριο­χές 50, εκτός κα­τοι­κη­μέ­νων πε­ριοχών 80 και σε αυ­το­κι­νη­τό­δρομους 100. Αλ­κο­όλ ε­πι­τρέ­πε­ται έ­ως 0,5%0 mg. Ε­άν συλ­λη­φθεί­τε να ο­δη­γεί­τε υπό την ε­πή­ρεια αλ­κο­όλ το πρό­στι­μο φτά­νει έ­ως 108,58 EURO (37.000 δρχ). Η πα­ρα­βί­α­ση του ο­ρί­ου τα­χύ­τη­τας κοστίζει 11,73 EURO (4.000 δρχ). Το κόκ­κι­νο 88,4 EURO (30.000 δρχ). Η παραβίαση δι­πλής δια­χω­ρι­στι­κής 88,4 EURO (30.000 δρχ), και το πα­ρά­νο­μο παρ­κάρισμα 11,73 EURO (4.000 δρχ). Τα φώ­τα στις μο­το­συ­κλέ­τες πρέ­πει να εί­ναι α­νοι­κτά, στην με­σαί­α σκά­λα. 

4.         ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΒΟΥΛ­ΓΑ­ΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ

Στρα­τη­γού Καλ­λά­ρη 33 Α

154 52 Παλιό Ψυχικό - Α­θή­να

Τηλ 0106748105 – 8, Fax 0106748130

            ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛ­ΓΑ­ΡΙΑ

San Stefano 33

1504 Sofia

Τηλ 003592 9443770, 9461027 E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άμποτ 1,

Τηλ 0310829210-1

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ

Oborishte 19

1504 Sofia

Τηλ 003592 9461562

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ

Rue Preslav 10

4000 Plodiv

Τηλ 0035932 632003 E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αν εμπλακείτε σε κάποιο περιστατικό ή χρειαστείτε νομικές συμβουλές για κάποιο δύσκολο ζήτημα ζητήστε από την πρεσβεία ή το προξενείο την συνδρομή τους. Για κάτι απλό είναι βέβαιο ότι θα σας βοηθήσουν. Για πιο πολύπλοκο ζήτημα θα σας συστήσουν δικηγόρο που πιθανώς δεν θα μιλά ελληνικά. Αν εσείς γνωρίζετε την γλώσσα δεν υπάρχει πρόβλημα, αν όχι, να ζητήσετε από την πρεσβεία ή το αστυνομικό τμήμα να σας διαθέσουν εθελοντή διερμηνέα. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να προσλάβετε εσείς. 

5.         Ο­ΔΙ­ΚΗ ΒΟ­Η­ΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΕΣ

UAB - Union des Automobilistes Bulgares, Place Positano 3, 1090 Sofia, Bulgaria, Τηλ + 359 2 86151

Α­πό ό­λες τις πό­λεις κα­λέ­στε το 146. Τα γρα­φεί­α εί­ναι ανοιχτά α­πό Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή 09:00 - 18:00.

Snake System (ΕΛ­ΠΑ). 

Road Assistance Service: Α­πό την 1η Μα­ΐ­ου έ­ως τις 15 Ο­κτω­βρί­ου υ­πάρ­χει στους δρό­μους Ε80, Ε79, Ε87. Προ­σφέ­ρει ο­δι­κή, μη­χα­νι­κή, ια­τρική βο­ή­θεια α­πό τις 06:00 έ­ως 22:00, Τηλ +359 2 883979, Κέ­ντρο Σό­φιας, Τηλ +359 2 883978, Σό­φια γε­νι­κά. Το 146 σας κα­λύ­πτει στις πα­ρα­κά­τω πό­λεις: Blageovgrad, Pazardjik, Starazagora, Bourgas, Plovdiv, Varna, Sliven, Razgrad, Kustendil, Vraca, Gabrovo, Silistra, Tolbouhin, Kardjali, Pernik, Vidin, Rousse, Choumen, Haskovo, Targoviste, V. Tirnovo, Lovec, Smoljan, Yambol, Mihailovgrad. 

6.         ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΙ­ΚΕΣ Ο­ΜΟ­ΣΠΟΝ­ΔΙΕΣ - ΛΕΣΧΕΣ Όλες οι λέσχες που διαθέτουν παρουσία στο δίκτυο αναφέρονται αναλυτικά στο: www.motorcycle.com/mo/clubs.html

BMF - Bulgarian Motorcycle Federation SV. Sofia str 6, 1000 Sofia, Τηλ +359-2 - 871656, 860959, Fax +359-2- 9864878  

7.         ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ

Η νέα σειρά των χαρτών της Hallwag διαθέτουν τον τίτλο Romania – Bulgaria σε κλίμακα 1:1.000.000. Στα ελ­λη­νι­κά θα βρεί­τε τον τί­τλο ‘’Βουλ­γαρί­α’’ στους μπλε ο­δη­γούς των εκ­δό­σε­ων Γιαλ­λε­λής (402 σελ, 2 χάρτες, 32 χεδιαγράμματα, 10,27 EUR). Κα­τά την εί­σο­δό σας στην χώ­ρα ζη­τή­στε χάρ­τες και τον ο­δη­γό ξε­νο­δο­χεί­ων - κάμπινγκ.  

8.         YOUTH HOSTELS

            Ξενώνες νεότητας σε όλον τον Κόσμο www.hostelseurope.com www.hostels.com www.grouphostels.com www.hosteweb.com www.hostelworld.com www.hostelbooking.com

Bulgarian Tourist Union, Zentralrat, Boul Tolbuchin 18, Sofia, Τηλ + 359 2 879405

Πρέπει να διαθέτετε την διεθνή κάρτα IYHF την οποία προμηθεύεστε από οποιαδήποτε Youth Hostel Association. 

9.        ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

Δεν υπάρχουν μουσεία με εκθέματα μοτοσυκλέτες. Η γειτονική μας χώρα όμως διαθέτει άλλα, ενδιαφέροντα.

  • National History Museum: Το μουσείο καλύπτει όλες τις περιόδους, από την προϊστορία ως τις μέρες μας. Vitosha Blvd 2, Τηλ + 359 2 884160 Ανοικτά καθημερινά 09:30 – 18:30
  • Archaeological Museum: Εκθέματα Θρακικών – Ελληνικών, Ρωμαϊκών χρόνων έως τον 15ο Αι. Sabona Street 2,Τηλ + 359 2 882406 Ανοικτά εκτός Δευτέρας 10:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00
  • National Natural History Museum: Σπάνια εκθέματα βοτανικής και Ζωολογίας. Tsar Osvoboditel Blvd 1, Τηλ + 359 2 885215 Ανοικτά Καθημερινά 10:00 – 19:00
  • The Alexander Nevsky Crypt: Τουλάχιστον 1500 εκθέματα εικονογραφίας από τον 9ο έως τον 19ο Αι. St. Alexander Nevsky Sq 1, Τηλ + 359 2 887697 Ανοικτά εκτός Τρίτης 10:30 – 12:30 / 14:00 – 18:30 

10.        ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

            Ξενοδοχεία & Πανσιόν www.bulgaria.com/travel/hotels

Δεν υ­πάρ­χουν κά­μπιν­γκ που διαχειρίζονται από λέσχες ή ομοσπονδίες μοτοσυκλετιστών στην Βουλγαρία.Μπο­ρεί­τε ό­μως να ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε με την B.M.F. - Bulgarian Motorcycle Federation για να σας στεί­λουν λί­στα με τα προ­τει­νό­με­να κά­μπιν­γκ, Πληροφορίες επίσης δίνονται και α­πό τα του­ρι­στι­κά γρα­φεί­α, στις διευθύνσεις που αναφέρονται. 

11.        ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ www.bulgaria.com/travel/tagen

  • Σόφια: Shipka T.A, Sveta Sofia St 6, Τηλ + 359 2 884293 Fax +359-2- 819649,

Balkantourist, Vitosa Blvd 1, Τηλ + 359 2 433316 Fax +359-2- 800134, 

Balkan Holidays, Triaditsa St 5, Τηλ + 359 2 875669 Fax +359-2- 832545,

Wagon Lits, Lege St 10, Τηλ + 359 2 878616 Fax +359-2- 658215.

  • Βάρνα: Adonis – 45, Slivnitsa Blvd 51, Τηλ + 052 603051 Fax + 052 222460 

12.        ΕΙ­ΔΗ ΚΑΙ ΤΙ­ΜΕΣ ΒΕΝ­ΖΙ­ΝΗΣ Τα βεν­ζι­νά­δι­κα κλεί­νουν στις 21:30.

            Leaded                         Unleaded 95                  Unleaded 98

            1,64 BGL (0,84 EUR)     1,39 BGL (0,71 EUR)      -----------  

ΧΡΗ­ΣΙ­ΜΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ

Με­γά­λη προ­σο­χή στο θέ­μα κλο­πή. Πά­ντα α­σφαλί­ζε­τε την μο­το­συ­κλέ­τα σας σε φυλασσόμενο γκαράζ ή σε στα­θε­ρό ση­μεί­ο. Ο­πωσ­δή­πο­τε βά­ζε­τε λου­κέ­το στους δί­σκους μπρος – πί­σω. Με την α­στυ­νο­μί­α δεν πρό­κει­ται να βρεί­τε ά­κρη σε πε­ρί­πτω­ση κλο­πής. Να αλλάζετε τα χρήματά σας μόνο σε τράπεζα ή στα κεντρικά ανταλλακτήρια συναλλάγματος, ποτέ στον δρόμο και ας φαίνονται περισσότερα αυτά που θα πάρετε. Μια συνηθισμένη ‘’μαύρης αγοράς’’ παγίδα είναι τα περισσότερα μεν, αλλά παλιά χαρτονομίσματα δε, που ήδη έχουν αποσυρθεί από την αγορά.

Επίσης, φεύγοντας από την χώρα αν θελήσετε να αλλάξετε τα χαρτονομίσματα ή τα ψιλά που θα έχουν περισσέψει ενδέχεται να σας ζητήσουν απόδειξη αγοράς τους. Άρα όχι μόνο πρέπει να κάνετε τις συναλλαγές σας σε τράπεζα αλλά να φυλάτε και τις αποδείξεις μέχρι να φύγετε από την χώρα.

Thursday the 14th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.