(DK)   ΔΑ­ΝΙΑ – DANMARK (1539 λέξεις)

Επίσημη Ονομασία: Kongeriget Danmark

Βασίλειο της Δανίας

Έρευνα - Κείμενο: Άγγελος Σινάνης e – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

© Σεπτέμβριος 1997 – 2001 

Η επίσκεψη στους επίσημους δικτυακούς τόπους του κάθε κράτους, εξασφαλίζει στον περιηγητή περισσότερη γνώση, ασφαλή προσέγγιση, κοστολόγια και πληροφορίες για θέματα που μπορεί να διαφοροποιήθηκαν, ακόμα και κατά την έκδοση αυτού του οδηγού: www.visitdenmark.com www.bontegaardsferie.dk e – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.scannet.dk Κωδικός χώρας στο Internet .dk 

1.         ΒΑ­ΣΙ­ΚΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ

Πρω­τεύ­ου­σα:    Κο­πεγ­χά­γη

Γλώσ­σα:           Δα­νική

Νό­μι­σμα:           Κο­ρώ­να D.kr.

Ι­σο­τι­μί­α:            1 D.kr = 46,333 δρχ. (0,14 ΕΥΡΩ) - (7,4437 σε όρους ΕΥΡΩ)

Πλη­θυ­σμός:      5.275.121 κάτοικοι

Έ­κτα­ση:            43.092 τ. χ. (122 κάτοικοι / τ.χ.) 

Καταστήματα:    Δευ­τέ­ρα έ­ως Πέ­μπτη:     09:00 - 17:30

                         Πα­ρα­σκευ­ή:     09:00 - 19:00 / 20:00

                        Σάβ­βα­το:          09:00 - 13:00 / 14:00

Τρά­πε­ζες:         Δευ­τέ­ρα - Τε­τάρ­τη - Πα­ρα­σκευ­ή 09:30 - 16:00

                        Πέ­μπτη             09:30 - 18:00

Τηλεφωνική Κλήση Δανίας από Ελλάδα 00216 + αριθμός Κλήσης. Δεν υπάρχει αριθμός κλήσεως πόλης.

Κωδικός χώρας για πινακίδες οχημάτων: DK

Καλύτερη εποχή για ταξίδι: ΙΟΥΝΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

2.         ΤΗ­ΛΕ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΝΑ­ΓΚΗΣ

Α­σθενοφόρο:    112

Αστυνομία:        112

Πυροσβεστική:  112

Οδική βοήθεια: 112 (ΔΩ­ΡΕ­ΑΝ Snake System - ΕΛ­ΠΑ). 

3.         ΟΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - ΚΟ­ΣΤΟΣ ΤΡΟ­ΧΑΙΩΝ ΠΑ­ΡΑ­ΒΑ­ΣΕ­ΩΝ

Ό­ρια: 50 εντός πόλεων 80 ε­κτός, 110 στους αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μους. Το αλ­κο­όλ που ε­πι­τρέπε­ται να α­νι­χνευ­τεί εί­ναι 0,5%0 mg, πά­νω α­πό αυ­τό το πο­σο­στό ε­άν συλληφθείτε να οδη­γεί­τε το πρό­στι­μο αρ­χί­ζει α­πό 123,26 ΕΥΡΩ (42.000 δρχ) και φτά­νει σε περίπτωση ατυχήματος τα 4988 ΕΥΡΩ (1.700.000 δρχ).

Το πρό­στι­μο για το ό­ριο τα­χύ­τη­τας αυ­ξά­νε­ται γε­ω­με­τρι­κά κά­θε 20 χλμ. Για τα πρώτα 20 εί­ναι 73,37 ΕΥΡΩ (25.000 δρχ). Το κόκ­κι­νο κο­στί­ζει 93,91 ΕΥΡΩ (32.000 δρχ). Η δι­πλή δια­χω­ρι­στική 93,91 ΕΥΡΩ (32.000 δρχ), και το πα­ρά­νο­μο παρ­κά­ρι­σμα 48,42 ΕΥΡΩ (16.500 δρχ). Για οποιαδήποτε παράβαση το όχημα ακινητοποιείτε έως εξοφληθεί το ποσό. Όλα τα περιπολικά έχουν σύστημα με κάρτα! έτσι ώστε να μπορείτε να πληρώσετε επί τόπου. Τα φώ­τα στην μοτοσικλέτα σας πρέ­πει να εί­ναι στην με­σαία σκά­λα και την η­μέ­ρα. 

4.         ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΔΑ­ΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Β. Σο­φί­ας 11

106 71 Α­θή­να

Τηλ 0103608315

            ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΕΛ­ΛΑ­ΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΑ­ΝΙΑ

Borgergade 16

1300 Copenhagen

Τηλ (004533) 114533,115139 E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κομνηνών 26

Τηλ 0310284065

Αν τύχει να εμπλακείτε σε κάποιο περιστατικό ή χρειαστείτε νομικές συμβουλές για κάποιο δύσκολο ζήτημα ζητήστε από την πρεσβεία την συνδρομή τους. Για κάτι απλό είναι βέβαιο ότι θα σας βοηθήσουν. Για πιο πολύπλοκο ζήτημα θα σας συστήσουν δικηγόρο που πιθανώς δεν θα μιλά ελληνικά. Αν εσείς γνωρίζετε την γλώσσα δεν υπάρχει πρόβλημα, αν όχι, να ζητήσετε από την πρεσβεία ή το αστυνομικό τμήμα να σας διαθέσουν εθελοντή διερμηνέα. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να προσλάβετε εσείς. 

5.              ΕΝ­ΔΥ­ΣΗ ΚΑΙ Ε­ΞΟ­ΠΛΙ­ΣΜΟΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΕΣ

 • TATONKA, Av expeditionsud styr, Harbyvey 44, D.K. - 8668 Skanderborg
 • FRANK THOMAS, C. REINHARDT A/S, Indusrtiparken 21, Box 39, DK 2750 Ballerup
 • KARRIMOR, Treform A/S, Gronland vej – 8, P.O. Box 449, D.K. 8660 Skanderborg
 • SINISALO, KS MOTOR, Τηλ + 75 859970, Fax + 75 859970
 • HELSPORT, Joy Sport, Rugvaenget, 37, 4241 Vemmelen, Τηλ + 45-5358583291,  Fax + 45-53583391
 • AJUNGILAK, P2 – Sport, Danmarksvej 31, D.K, 8600 Skanderborg, Τηλ + 45-86511350, Fax + 45-86511254
 • HEIN GERICKE, Hvidovrevej 1-3, 2610 Rodovrl, Τηλ 02-36721872 

6.             Ο­ΔΙ­ΚΗ ΒΟ­Η­ΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΕΣ

Falck Redningskorps: τηλ (+45) 70102030 ό­λο το 24ω­ρο

Dansk Aytohjaelp: τηλ (+45) 70108090, 86232411 ό­λο το 24ω­ρο

Forenede Danske Motorejere, Denmark 32, 2800 Lyngby – Kobenhavn, Τηλ +45 9330800 (Snake System - ΕΛΠΑ)

7.         ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΙ­ΚΑ CLUBS

Όλες οι λέσχες που διαθέτουν παρουσία στο δίκτυο αναφέρονται αναλυτικά στο: www.motorcycle.com/mo/clubs.html και στο www.moto-directory.com/clubs/country_list/denmark.htm

DMU – Danmark’s Motor Union, Brondby Stadion 20, 2605 Brondby, Tηλ +45-43  262613, Fax +45-43 262615 www.dmusport.dk E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Από την ένωση μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και διευθύνσεις για την Λέσχη, MC Freaks, ΜΖ Club http://net.workers.dk/mzkdk/ Nimbus MC www.lf.dk/fh/nimbus/ 

 • Ducati Club, D.C.D.Hans Madsen, Bredevej 21, 6000 Kolding Tηλ 75537028
 • Ducati Club, Denmark, Jan Scovsgaard, Marcledet 7, P.O. 5220, ODENSE S.O. http://rhlinux.rh.dk/lau/ducati
 • Inter Bike,www.geocities.com/westhollywood/1880
 • Danish Java & Cz Club,www.vejlehs.dk/STUDENTS/DAT96/DAT
 • Slowriders MC Kongeen,(Τσόπερ & ΚλασικέςΜοτο) http://home7.inet.tele.968b19dk/hamselv
 • M.C.T.C., oddervej 79, 8270 Hojbjerg, Τηλ + 45 - 86272515, Fax + 45 – 86273119
 • D.M.C., P.O. Box 10, 4220 Regstrup, Τηλ + 45 – 446565, Fax +45 – 314131348
 • Frederikshavn MC, Marvej 3, DK – Frederikshavn, Τηλ + 45 – 98425131
 • Aars Touring Club, Markedsvej 12, 9600 Aars, Τηλ + 45 –9862 – 3398 

8.         ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ

Στα ελ­λη­νι­κά υπάρχει ο τίτλος ‘’Δα­νί­α’’ των εκδόσεων Γιαλλελή ‘’μπλε οδη­γοί’’ (426 σελ, 6 χάρτες, 6 σχεδιαγράμματα, 10,27 ΕUR). Οι συ­γκε­κρι­μέ­νοι ο­δη­γοί έχουν εκπληκτικές περιγραφές μουσείων και ιστορικά, πολιτιστικά στοιχεία της χώρας. Στα Αγγλικά ο καλός Baedeker’s με ένθετο χάρτη κλίμακας 1: 750.000 στον Ε­λευ­θε­ρου­δά­κη. APA Guides ‘’Denmark’’ και οι ομότιτλοι Lonely Planet, Polyglott, Insight Guides. Βολικό μικρό μέγεθος ο Berlitz Guide to Copenhagen, Εκπληκτικές λεπτομέρειες στις διαδρομές ο The AA Thomas Cook Travellers Denmark όμως δύσκολα θα τον βρείτε εδώ. Α­πό χάρ­τες στον Ε­λευ­θε­ρου­δά­κη οι Freytag και Berndt σε κλί­μα­κα 1:1.200.000, και ο EUROCART (RV verlag) πο­λύ κα­λύ­τε­ρος, φυσικά ο Michelin Νο 958 στο No Limits 0109218996. 

            ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ  ΣΤΗΝ ΔΑ­ΝΙΑ

Travel Tourism Council, Skindergade 38, 1159 Kobenhavn, Τηλ + 45 33939049, Fax + 45 33939047 Tourist information, Storffsgatan 1, 1577 Kobenhavn, Tηλ. +45 331111325. Κα­τά την εί­σο­δό σας στην Δα­νί­α υπάρχουν γρα­φεία του­ρι­στι­κών πλη­ρο­φο­ριών και μπο­ρεί­τε να προμηθευτείτε δωρεάν χάρ­τες και ο­δη­γούς για τους δρό­μους, τα βενζινάδικα και τα Ξενοδοχεία - Κάμπινγκ δωρεάν.  

Συ­μπλη­ρω­μα­τι­κά μπο­ρεί­τε να έχετε μαζί σας τον χάρ­τη της Michelin Νο 958. Η νέα σειρά των χαρτών της Hallwag διαθέτουν τον τίτλο Denmark σε κλίμακα 1:400.000 και τον χάρτη πόλεως Copenhagen σε κλίμακα 1:17.500. Χρήσιμοι ταξιδιωτικοί οδηγοί είναι οι The Mini Rough Guide to Copenhagen, The Visitors Guide to Denmark, Essential Denmark & Treasures of  Denmark. Για Μοτοσυκλετιστική χρήση υπάρχει ο τίτλος ‘’Skandinavien’’ των εκδόσεων Motorrad – Motor Buch Verlag, 70032 Stuttgart,  Τηλ 0711 21080 – 65, Fax 0711 2360415. 

9.         YOUTH HOSTELS

            Ξενώνες νεότητας σε όλον τον Κόσμο www.hostelseurope.com www.hostelworld.com

Lands Forening Danmarks Vandrerhjem, Vesterbrogade 39, D.K. - 1620 Kobenhavn V, Τηλ +45 3131612, Fax +45 31313626. www.Scandinavianaccommodation.no  www.grouphostels.com 

Πρέπει να διαθέτετε την διεθνή κάρτα IYHF την οποία προμηθεύεστε από οποιαδήποτε Youth Hostel Association.  

10.        ΜΟΥ­ΣΕΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

 • Jysk Automobilmuseum, DK. 8883 Gjen, Tηλ +45 86875050 Α­νοι­χτά 1/5 -15/9 (10:00 - 18:00) κα­θη­με­ρι­νά
 • Aalholm Automobilmuseum, D.K. 4880 Nysted, Tηλ +45 53871509 Α­νοι­χτά 1/6 -1/9 (10:00-18:00) κα­θη­με­ρι­νά
 • Egeskov Museum, Egeskovgade 18, D.K. 5772 Kraerndrup, Tηλ +45 62271016 Α­νοι­χτά 1/5 - 1/10 (10:00 - 18:00) κα­θη­με­ρι­νά
 • Motorcykel-og Radiomuseet - Ny Kobingvej, D.K. 4850 Strubbekobing, Tηλ +45 53842222 Α­νοι­χτά 1/6 - 31/8 (10:00 - 17:00) κα­θη­με­ρι­νά 

11.        ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ 

Ξενοδοχεία & Πανσιόν www.motor-bike-hotels.com   www.hotel-sturn.com

Πληροφορίες για τα κάμπινγκ στο Τηλ +45 75824955, Fax +45 75824577. Στη Δα­νί­α λει­τουρ­γούν ε­πί­σης B & B (Bed & Breakfast). Υ­πάρ­χει κα­τά­λο­γος με αυτά στο DANSK Bed & Breakfast, Post box 53, 2900 Hellerup Τηλ +45 39610405, Fax +45 39610405.

MC Camping Fraugde MC, Klippevej 7, D.K. 5220 Odense 5, Tηλ +45 65951463, εί­ναι α­νοι­χτό πάντοτε και δω­ρε­άν

MC Camp, Srend Bille, Trorupvej 23 – Baelum, D.K. 9520 Skorping, Tηλ +45 98335326, Α­πα­ραί­τη­το το τη­λε­φώ­νη­μα πριν πά­τε.

MC Touring Camp, Nodagervej 32A - Nodagervej 32, D.K. 8560 Kolind, Tηλ +45 86272515, Fax +45 86273119, Α­νοι­χτό Ιού­νιο - Ιού­λιο - Αύ­γου­στο

HYTES - μικρά ξύλινα σπιτάκια για 2-3 άτομα, DK – Camp, Τηλ + 45 75824-955, Fax + 45 75824577,

Danish B & B, P.O. Box 53, DK - 2900 Hellerup, Τηλ + 45 31610405, Fax + 45 31610405.

MC Rast Farso, Fredbjergvej 48, D.K. 9640 Farso, Tηλ +45 98633184, εί­ναι α­νοι­χτό πάντοτε και δω­ρε­άν

12.        ΓΡΑ­ΦΕΙΑ ΤΟΥ­ΡΙ­ΣΤΙ­ΚΩΝ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΩΝ

Γραφεία Info www.branchenet.dt.dk/agentman.nsf/start

D.M.C. - P.O. Box 10 - D.K. 4420, Regstrup, Τηλ +45 44656502, Fax +45 31413134

MC.T.C. - MC Touring Club Obbervej 79, D.K. 8270 Hojbjevg, Tηλ +45 86272515, Fax +45 86273119

D.T.H. - Danmarks Turistraads HovedKontor, Vesterbrogade G.D, DK 1620, Kobenhavn, Τηλ + 45 33111415, Fax + 45 33931416

Motoring in Denmark & Travel Info www.branchenet.dt.dk

 • Det Graeske Turistbureau: Vester Farimagsgade 1, 1606 Kobenhavn, Τηλ 004533 325332, Fax 33-157376,E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

13.          ΚΑ­ΠΝΙ­ΣΜΑ
Α­πα­γο­ρεύ­ε­ται το κά­πνι­σμα σε ό­λους τους δη­μό­σιους χώ­ρους. Δημόσιος χώρος νοείται και η  υποδοχή του κάμπινγκ, όπως άλλωστε και τα Hytes (μικρά σπιτάκια στα κάμπινγκ).
 

14.        ΕΙ­ΔΗ ΚΑΙ ΤΙ­ΜΕΣ ΒΕΝ­ΖΙ­ΝΗΣ

            Leaded             Unleaded 95                  Unleaded 98

                -------             8,25      DKK (1,11 EUR)    8,39 DKK (1,13 EUR) 

ΧΡΗ­ΣΙ­ΜΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ & ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Ένα εξαιρετικό site έχει αναπτυχθεί στην διεύθυνση www.evasions.ch/ferries.htm και www.evasions.com/ferries.htm όπου βρίσκετε πληροφορίες για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Βαλτική όπως:

DFDS: ανταπoκρίσεις μεταξύ της Δανίας – Ολλανδίας – Νορβηγίας – Σουηδίας – Γερμανίας – Αγγλίας.

HH – Ferries: ανταπόκριση στην γραμμή Helsingor – Δανία, Helsingborg – Σουηδία.

Scandlines: ανταποκρίσεις για τα λιμάνια της Δανίας και μεταξύ Δανίας – Σουηδίας.

Silja Lines: ανταποκρίσεις μεταξύ των λιμανιών της Δανίας – Φινλανδίας – Σουηδίας – Εσθονίας.

TT Line: ανταπoκρίσεις στις γραμμές Trelleborg – Rostock – Lubeck.

Color Line: ανταπoκρίσεις στις γραμμές που συνδέουν την Δανία – Γερμανία – Σουηδία – Αγγλία.

Scandinavian Seaways: ανταπoκρίσεις στις γραμμές που συνδέουν την Δανία – Σουηδία – Νορβηγία – Αγγλία – Γερμανία - Ολλανδία.

Seaview: ανταπoκρίσεις που συνδέουν την Δυτική Ευρώπη με την Σκανδιναβία.

Stena Line: ανταπoκρίσεις μεταξύ Δανίας – Αγγλίας – Ιρλανδίας – Γαλλίας – Ολλανδίας – Σουηδίας – Νορβηγίας.  

Το επίσημο site όλων των Σκανδιναβικών εταιρειών www.scandinavialinks.com παρέχει αναλυτικές Πληροφορίες για τις 16 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την  Σκανδιναβία και τις ανταποκρίσεις τους.

Επίσης το www.goscandinavia.about.com/cs/ferries που παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, την εταιρεία Smyril Line και τα δρομολόγιά της για Ισλανδία. Το site διαθέτει δεκάδες πληροφορίες, links για χάρτες, ταξιδιωτικά γραφεία, ενοικιάσεις και ότι βάζει ο νους του ταξιδιώτη.

Thursday the 14th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.