(CH)      ΕΛ­ΒΕ­ΤΙΑ – SWITZERLAND (1298 λέξεις)

Επίσημη Ονομασία: Confederation Suisse

Ελβετική Συνομοσπονδία

Έρευνα - Κείμενο: Άγγελος Σινάνης e – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

© Σεπτέμβριος 1997 – 2001 

Η επίσκεψη στους επίσημους δικτυακούς τόπους του κάθε κράτους, εξασφαλίζει στον περιηγητή περισσότερη γνώση, ασφαλή προσέγγιση, κοστολόγια και πληροφορίες για θέματα που μπορεί να διαφοροποιήθηκαν, ακόμα και κατά την έκδοση αυτού του οδηγού: http://goswitzerland.about.com   www.bauernhof-ferien.ch www.switzerland.com  www.graubuenden.ch  www.MySwitzerland.com  www.about.ch
Κωδικός χώρας στο Internet .ch
 

1.         ΒΑ­ΣΙ­ΚΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ

Πρω­τεύ­ου­σα:    Γε­νεύ­η

Γλώσ­σα:           Γερ­μα­νι­κή, Γαλ­λι­κή, Ι­τα­λι­κή, Ρο­μα­νι­κή

Νό­μι­σμα:           Ελ­βε­τι­κό φρά­γκο

Ι­σο­τι­μί­α:            1 SF = 223,214 δρχ, (0,65 ΕΥΡΩ) – (1,5040 σε όρους ΕΥΡΩ).

Πλη­θυ­σμός:      7.116.000 κάτοικοι

Έκταση:            41.285 τ.χ. / (172 κάτοικοι / τ.χ.) 

Καταστήματα:    Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή

            08:00/09:00 - 18:30

            Σάβ­βα­το:          08:00 - 16:00/17:00

Τρά­πε­ζες:         Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή

            08:00/08:30 - 16:30/18:00

Τηλεφωνική Κλήση Ελβετίας από Ελλάδα 0041 + αριθμός Περιοχής (χωρίς το μηδέν) + αριθμός Κλήσης. Από την Ελβετία (τοπικό) συμβουλευόμαστε τους Τηλεφωνικούς Καταλόγους για τον αριθμό κλήσεως πόλης προσθέτοντας εμπρός από τον αριθμό το 0 (μηδέν) π.χ. Γενεύη 022.  

Κωδικός χώρας για πινακίδες οχημάτων: CH

Καλύτερη εποχή για ταξίδι: ΜΑΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2.         ΤΗ­ΛΕ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΝΑ­ΓΚΗΣ

Α­σθε­νο­φό­ρο:    144 - 117

Α­στυ­νο­μί­α:        17   - 117

Πυ­ρο­σβε­στι­κή:  118 

3.         Ο­ΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - ΚΟ­ΣΤΟΣ ΤΡΟ­ΧΑΙΩΝ ΠΑ­ΡΑ­ΒΑ­ΣΕ­ΩΝ

Ό­ρια: Εντός πόλης 50, ε­κτός πό­λης 80, στους αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μους 120.

Το αλ­κο­όλ που ε­πι­τρέ­πε­ται να α­νι­χνευ­θεί εί­ναι 0,8%0 mg. Αν συλλη­φθεί­τε να ο­δη­γεί­τε μο­το­συ­κλέ­τα πα­ρα­πά­νω α­πό αυ­τό το ποσο­στό το πρό­στι­μο αρ­χί­ζει α­πό 586 ΕΥΡΩ (200.000 δρχ) και φθά­νει έ­ως 2934 ΕΥΡΩ (1.000.000 δρχ).

Η πα­ρα­βί­α­ση του ο­ρί­ου τα­χύ­τη­τας αυ­ξά­νε­ται κλι­μα­κω­τά κά­θε 20 χλμ. Τα πρώ­τα 20 κο­στί­ζουν 58 ΕΥΡΩ (40.000 δρχ). Το κόκ­κι­νο κο­στί­ζει 35 ΕΥΡΩ (12.000 δρχ). Η δι­πλή διαχω­ρι­στι­κή 88 ΕΥΡΩ (30.000 δρχ). Το πα­ρά­νο­μο παρ­κά­ρι­σμα αρ­χί­ζει α­πό 14 ΕΥΡΩ (5.000 δρχ). έ­ως 35 ΕΥΡΩ (12.000 δρχ) ανά­λο­γα που έγινε η παράβαση. Τα φώ­τα εί­ναι υ­πο­χρε­ω­τι­κά και την ημέ­ρα (με­σαί­α σκά­λα).  

4.         ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΕΛ­ΒΕ­ΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ

Ια­σί­ου 2

115 21 Αθήνα

Τηλ 0107230364, 7249208

            ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ­ΒΕ­ΤΙΑ

Laubeggstrasse 3

3006 Bern

Τηλ 004131 3521637, 3561414 E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βασιλέως Κωνσταντίνου 55

Τηλ 0310234442

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΓΕΝΕΥΗΣ

Rue Pedro Meylan 1

1208 Geneve

Τηλ 004122 7353747, 7357390 E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αν τύχει να εμπλακείτε σε κάποιο περιστατικό ή χρειαστείτε νομικές συμβουλές για κάποιο δύσκολο ζήτημα ζητήστε από την πρεσβεία ή το προξενείο την συνδρομή τους. Για κάτι απλό είναι βέβαιο ότι θα σας βοηθήσουν. Για πιο πολύπλοκο ζήτημα θα σας συστήσουν δικηγόρο που πιθανώς δεν θα μιλά ελληνικά. Αν εσείς γνωρίζετε την γλώσσα δεν υπάρχει πρόβλημα, αν όχι, να ζητήσετε από την πρεσβεία ή το αστυνομικό τμήμα να σας διαθέσουν εθελοντή διερμηνέα. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να προσλάβετε εσείς. 

5.          ΕΝ­ΔΥ­ΣΗ ΚΑΙ Ε­ΞΟ­ΠΛΙ­ΣΜΟΣ ΚΑ­ΜΠΙΝ­ΓΚ

 • TATΟNKA, Outdoor Trading AG, Ackerstrasse 21, CH - 8005 Zurich
 • HEIN GERICKE, 6003 Luzern, Burgerstrasse 23, Τηλ 041 231345, 8003 Zurich, Sihlfeld str 10, Τηλ 01 4614440
 • VeuDe, Sesta Sportvertrieb AG, Kastanienweg, CH - 6375 Beckenried
 • SINISALO, 3W Waeckerlig, Τηλ 052 313188, Fax 052 313754
 • FRANK THOMAS, Honda (Suisse) SA, 10 Rte Des Moulierew, 1214 Vernier Geneve
 • SALEWA, Sport AG, CH - 8483 Kollbrunn, Tuesstalstrasse 52 

6.         Ο­ΔΙ­ΚΗ ΒΟ­Η­ΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΕΣ

F.M.S. - Federation Motorcycliste Suisse, E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Rue du XXXI- Decembre 47, CH - 1211 Geneve 6, Τηλ +41 22 7353440 (α­πό αυ­τό το τη­λέ­φω­νο μπο­ρεί­τε να ζη­τή­σε­τε πληρο­φο­ρί­ες και για συ­νερ­γεία), Fax +41 22 7861303. Α­πό ό­λη την χώ­ρα κα­λέ­στε το 140, Τα γραφεία είναι ανοιχτά από 08:00-12:00 και 14:00-17:00 Δευτέρα - Παρασκευή.

T.C.S. - Touring Club Suisse, Rue Pierre Fatio 9, CH - 1211 Geneve 3, Τηλ 41 22 7371212, 7358000. Α­πό ό­λη την χώ­ρα κα­λέ­στε το 140. Αν εί­στε στο πρό­γραμ­μα Snake της ΕΛ­ΠΑ σας κα­λύ­πτει αυ­τή η λέ­σχη. 

7.         ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΙ­ΚΕΣ Ο­ΜΟ­ΣΠΟΝ­ΔΙΕΣ - ΛΕ­ΣΧΕΣ

Όλες οι λέσχες που διαθέτουν παρουσία στο δίκτυο αναφέρονται αναλυτικά στο: www.motorcycle.com/mo/clubs.html και στο www.moto-directory.com/clubs/country_list/switzerland.htm

F.M.S. - Federation Motorcycliste Suisse, E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. rue du XXXI- Decembre 47

CH - 1211 Geneve 6, Τηλ +41 22 7353440, Fax +41 22 7861303, Από την ομοσπονδία ζητήστε πληροφορίες για τις λέσχες, Fed. Moto Valaisanne, MSC Zuri, Lions MC, MC Roncaglia, AMC Malcantonese, MC Innerberg,

Tenere Owners Club Suisse, Mario Cibien, Dorfstrasse 27, CH - 8247 Flurlingen

Ducati Club Suisse, Susi Wehrli, Liebensberg, 8547 Gachnang, Τηλ 054 551087, 052 2332967 

8.         ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στο βι­βλιο­πω­λεί­ο του Ε­λευ­θε­ρου­δά­κη ή στο No Limits, θα βρεί­τε τους χάρ­τες της Michelin No 427 '‘Switzerland’’. Κόκ­κι­νη σει­ρά 1:1.000.000. Κί­τρι­νη και πορ­το­κα­λί σει­ρά 1:400.000. Επί­σης θα βρεί­τε και τους πρά­σι­νους ο­δη­γούς της Michelin. Ταξιδιωτικοί ο­δη­γοί στα ελ­λη­νι­κά εί­ναι οι ‘’μπλε ο­δη­γοί'’ των εκδόσεων Γιαλ­λελή με τον τίτλο ‘’Ελβετία’’ (1262 σελ, 11 χάρτες, 24 σχεδιαγράμματα, 20,54 EUR). Από το σπίτι σας μπορείτε να δείτε το Site www.karenbrown.com που διαθέτει πάρα πολλές πληροφορίες για τα B & B στην Ελβετία, εμπλουτισμένο με προτάσεις διαμονής σε εξοχικές φάρμες, ταξιδιωτικούς οδηγούς και χάρτες της Michelin. Ότι σας κεντρίσει το ενδιαφέρον μπορείτε να το παραγγείλετε στο E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

Πολύ καλός ο χάρτης της Michelin Νο 217 & 218 ‘’Ελβετία – Geneve – Bern’’ σε κλίμακα 1:200.000. Στην Ελ­βε­τί­α ή στην Ι­τα­λί­α θα βρεί­τε ε­πί­σης στα πε­ρισ­σό­τε­ρα βι­βλιο­πω­λεί­α τους Eurocart 1:800.000, τους Freytag & Berndt 1:600.000. Στα βεν­ζι­νά­δι­κα της Ι­τα­λί­ας υ­πάρ­χουν οι κα­λοί ι­τα­λι­κοί F.M.B. σε πολ­λές κλί­μα­κες και για ό­λες τις πό­λεις της Ευ­ρώ­πης σε κλί­μα­κα 1:15.000.

Η νέα σειρά των χαρτών της Hallwag διαθέτουν τον τίτλο Switzerland σε κλίμακα 1:303.000 και τον χάρτη πόλεως Zurich σε κλίμακα 1:15.500. Επίσης η πολύ καλή χαρτογραφική εταιρεία Good Vibrations Verlag, ‘’Tourenshop’’ Postfach 1447, 63521 Erlensee. Jurgen Henne PSA, Griesstrasse 32, 72827 Wannweil διαθέτει χάρτες όλης της Ελβετίας σε κλίμακα 1: 300.000. Και η Γερμανική Mairs Verlag με τίτλο ‘’Schweiz’’ ο χάρτης Νο 2 σε κλίμακα 1:200.000. Ταξιδιωτικοί οδηγοί υπάρχουν από όλες τις εταιρείες Lonely Planet, Polyglott, HB. 

9.         YOUTH HOSTELS

            Ξενώνες νεότητας σε όλον τον Κόσμο www.hostelseurope.com www.hostels.com www.grouphostels.com www.hosteweb.com www.hostelworld.com www.hostelbooking.com

Jugi Tours, Neufeldstrasse 9, 3012 Βέρ­νη, Τηλ 031 232621 www.youthhostel.ch/e/budget.cfm

Πρέπει να διαθέτετε την διεθνή κάρτα IYHF την οποία προμηθεύεστε από οποιαδήποτε Youth Hostel Association.  

10.        ΜΟΥ­ΣΕΙΑ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΑΣ

 • Motorrad Museum Hilti, Kirchstrasse 43, CH 9202 Gossau CH-Saint Gall, Τηλ 0041 71851656
 • Oldtimer Galerie Toffen, Gurbestrasse 1, Toffen bei Bern, cantone Bern, CH 3125, Τηλ 0041 318196161
 • Musee Jean Tua de l' Automobile et de la Moto, Rue Pestalozzi 3, 1202 Geneve, Stiftung Schloss Grandson, Chateau, CH 1422 Grandson, Τηλ 0041 2424926
 • Verkehshaus der Schweiz, Lidostrasse 5, CH 6006 Lucerne, Τηλ 0041 41314444
 • Zweirad Museum Wolfhausen, CH 8888, ZH Wolfhause, Τηλ 0041 5549525
 • Esposizine Veicodi d' Epoca, via Maraini 46, Lugano – Pregassona, Τηλ 0041 91207242
 • Musee International Automobile, Rte Batailleux 40, CH-Grain Saconnex- Geneve, Τηλ 004122 7888484
 • Musee Automobiles, Moto et Cycles, rue des Bains 28-30, CH – Geneve, Τηλ 004122 3213637 

11.        ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

            Ξενοδοχεία & Πανσιόν www.rhone.ch/jungbrunnen www.motor-bike-hotels.com   www.hotel-sturn.com

Όλα τα κάμπινγκ δέχονται ευχαρίστως μοτοσυκλετιστές, όμως δεν υπάρχουν κάμπινγκ που διαχειρίζονται από λέσχες στην Ελβετία. Επικοινωνώντας με την Federation Motorcycliste Suisse, E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. λαμβάνετε λίστα με τα προτεινόμενα από τους Ελβετούς μοτοσυκλετιστές.  

 12.       ΓΡΑ­ΦΕΙΑ ΤΟΥ­ΡΙ­ΣΤΙ­ΚΩΝ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΩΝ

Γραφεία Info www.swissinfo.org/sen

Office du Tourisme du Canton de Vaud/Waadland, Avenue d’Ouchy 60, CH – 1000 Lausanne 6, Τηλ +41 21 6132626, Fax +41 21 6132620, www.genferseege-biet.ch

Arosa tourismus Τηλ +41 81 3787030, Fax +41 81 3787021, www.arosa.ch Στα σύ­νο­ρα, ε­κεί που θα πά­ρε­τε την κάρ­τα διο­δί­ων, μπο­ρείτε να ζη­τή­σε­τε φυλλάδια ή λί­στες ξε­νο­δο­χεί­ων, κά­μπιν­γκ, βεν­ζι­νά­δι­κων. Πολύ χρήσιμο το 56 σελίδων βιβλιαράκι B & B in Switzerland. Σε κά­θε πό­λη υ­πάρ­χουν σή­μα­τα (i - info ) που σας ο­δη­γούν στα επί­ση­μα του­ρι­στι­κά γρα­φεί­α. Ό­λο το έ­ντυ­πο υ­λι­κό δί­δε­ται δω­ρε­άν. 

Πε­ρισ­σό­τερες πλη­ρο­φο­ρί­ες A.I.T. Quai Gustave - Ador - CH - 1207 Geneve,  Τηλ +41 22 7352727, Fax +41 22 7352326. Γε­νι­κές Πλη­ρο­φο­ρί­ες 111, και­ρός 162, τού­νελ 163.

 • Griechische Zentrale Fuer Fremdenverkehr: Loewenstr 25, CH – 8001 Zurich, Τηλ 00411 2210105, Fax 2120516. 

13.        ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Απαγορεύεται σε όλους τους δημόσιους χώρους. 

14.        ΕΙ­ΔΗ ΚΑΙ ΤΙ­ΜΕΣ ΒΕΝ­ΖΙ­ΝΗΣ

            Leaded             Unleaded 95                  Unleaded 98

             ----------             1,34 CHF (0,88 EUR)     1,40 CHF (0,92 EUR)

Thursday the 14th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.