(IRL)     ΙΡ­ΛΑΝ­ΔΙΑ – IRELAND (1420 λέξεις)

ΕπίσημηΟνομασία: Poblacht Na h’ Eeirean, Republic of Ireland

Δημοκρατία της Ιρλανδίας

Έρευνα - Κείμενο: Άγγελος Σινάνης e – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

© Σεπτέμβριος 1997 – 2001 

Η επίσκεψη στους επίσημους δικτυακούς τόπους του κάθε κράτους, εξασφαλίζει στον περιηγητή περισσότερη γνώση, ασφαλή προσέγγιση, κοστολόγια και πληροφορίες για θέματα που μπορεί να διαφοροποιήθηκαν, ακόμα και κατά την έκδοση αυτού του οδηγού: www.ireland.travel.ie www.askireland.com www.ireland.travel.ie/home Κωδικός χώρας στο Internet .ie  

1.         ΒΑ­ΣΙ­ΚΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ

Πρω­τεύ­ου­σα:    Δου­βλί­νο

Γλώσ­σα:           Αγ­γλι­κή - Ιρ­λαν­δι­κή

Νό­μι­σμα:           ΕΥΡΩ - IR £ (Ιρ­λαν­δι­κή λί­ρα)

Ι­σο­τι­μί­α:            Σταθερή ισοτιμία Ευρωζώνης 1 IR = 432,663 σε ΔΡΧ – 0,787564 σε ΕΥΡΩ.

Πλη­θυ­σμός:      3.644.000 κάτοικοι

Έκταση:            68890 τ.χ. (52, 8 κάτοικοι / τ.χ.)  

Καταστήματα:    Α­πό Δευ­τέ­ρα έ­ως Σάβ­βα­το

            09:00 - 17:30/18:00

Τρά­πε­ζες:         Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή

            10:00 - 12:30 και 13:30 - 15:00

Τηλεφωνική Κλήση Ιρλανδίας από Ελλάδα 00353 + αριθμός Περιοχής (χωρίς το μηδέν) + αριθμός κλήσης. Από την Ιρλανδία (τοπικό) συμβουλευόμαστε τους Τηλεφωνικούς Καταλόγους για τον αριθμό κλήσεως πόλης προσθέτοντας εμπρός από τον αριθμό το 0 (μηδέν) π.χ. Δουβλίνο 01.  

Κωδικός χώρας για πινακίδες οχημάτων: IRL

Καλύτερη εποχή για ταξίδι: ΜΑΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2.         ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ

Ασθενοφόρο: 999

Αστυνομία: 999

Πυροσβεστική: 999 

3.         Ο­ΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - ΚΟ­ΣΤΟΣ ΤΡΟ­ΧΑΙΩΝ ΠΑ­ΡΑ­ΒΑ­ΣΕ­ΩΝ

Οι πινακίδες που ορίζουν τα όρια ταχύτητας αναφέρονται σε μίλια. Ό­ρια: 30 μί­λια (48χλμ) εντός πόλης και σε κα­τοι­κη­μέ­νες πε­ριο­χές, 60 μί­λια (96 χλμ) ε­κτός πόλης και 70 μίλια (112χλμ)  στους αυ­το­κι­νη­το­δρό­μους (Motorway).

Στην Ιρλανδία ο­δη­γού­με στο α­ρι­στε­ρό μέ­ρος του δρό­μου. Με­γά­λη προ­σο­χή για να μην μπού­με στο α­ντί­θε­το ρεύ­μα χρειά­ζε­ται στις πλα­τεί­ες και στα βεν­ζι­νά­δι­κα. Προ­σέ­χου­με πο­λύ τις ει­δι­κές διαγραμμίσεις (κόκκινες και διπλές κίτρινες) για τα λε­ω­φο­ρεί­α και πο­τέ δεν παρ­κά­ρου­με σε πε­ζό­δρο­μο, ούτε εκεί που αναφέρει '‘card holders only’’ (μόνο για κατόχους κάρτας).  

Το πο­σο­στό αλ­κο­όλ που ε­πι­τρέ­πε­ται να α­νι­χνευ­θεί εί­ναι 0,8%0 mg. Πά­νω α­πό αυ­τό το πο­σο­στό ε­άν ο­δη­γεί­ται μο­το­συ­κλέ­τα και δημιουργηθεί ατύχημα το πρόστιμο φτάνει τα 1000 ΕΥΡΩ (350.000 δρχ) και πλη­ρώ­νε­ται ε­πί τό­που. Η πα­ρα­βί­α­ση του ο­ρί­ου τα­χύ­τη­τας αυ­ξά­νε­ται κλι­μα­κω­τά κά­θε 20 χλμ. Τα πρώτα πάνω από το όριο κοστίζουν α­πό 79 ΕΥΡΩ (27.000 δρχ) έ­ως 97 ΕΥΡΩ (33.000 δρχ). Η διπλή δια­χω­ρι­στι­κή κο­στί­ζει 73 ΕΥΡΩ (25.000 δρχ) και το πα­ρά­νο­μο παρ­κά­ρι­σμα α­πό 22 ΕΥΡΩ (7.500 δρχ) έ­ως 44 ΕΥΡΩ (15.000 δρχ).

Τα φώ­τα προ­τεί­νε­ται να εί­ναι α­νοι­χτά την η­μέ­ρα (με­σαί­α σκά­λα). Στην Ιρ­λαν­δί­α ο­δη­γού­με στο α­ρι­στε­ρό μέ­ρος του δρό­μου. Α­νά­πο­δα δη­λα­δή για μας. Με­γά­λη προ­σο­χή για να μην μπού­με στο α­ντί­θε­το ρεύ­μα χρειά­ζε­ται στις πλα­τεί­ες και στα βεν­ζι­νά­δι­κα. 

4.         ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΙΡ­ΛΑΝ­ΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ

Βα­σι­λέ­ως Κων­στα­ντί­νου 7

106 74 Α­θή­να

Τηλ 0107232771, 2, 7238645

            ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΕΛ­ΛΑ­ΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΡ­ΛΑΝ­ΔΙΑ

Upper Pembroke str. 1

Dublin 2

Τηλ 003531 6767254, 5, E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αν τύχει να εμπλακείτε σε κάποιο περιστατικό ή χρειαστείτε νομικές συμβουλές για κάποιο δύσκολο ζήτημα ζητήστε από την πρεσβεία την συνδρομή τους. Για κάτι απλό είναι βέβαιο ότι θα σας βοηθήσουν. Για πιο πολύπλοκο ζήτημα θα σας συστήσουν δικηγόρο που πιθανώς δεν θα μιλά ελληνικά. Αν εσείς γνωρίζετε την γλώσσα δεν υπάρχει πρόβλημα, αν όχι, να ζητήσετε από την πρεσβεία ή το αστυνομικό τμήμα να σας διαθέσουν εθελοντή διερμηνέα. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να προσλάβετε εσείς.  

5.         ΕΝ­ΔΥ­ΣΗ ΚΑΙ Ε­ΞΟ­ΠΛΙ­ΣΜΟΣ ΚΑ­ΜΠΙΝ­ΓΚ

  • KARRIMOR, T.S.L. Ltd, Kaybee House, Shanowen Rd, Santry, Dublin 9,
  • FRANK THOMAS, Hurst Motorcycle Centre, Boucher Road, Balmoral, Belfast, BT12 6LR, Northern Ireland
  • Timeless Distributors, Ashford, Co. Wicklow, Ireland. 

6.         Ο­ΔΙ­ΚΗ ΒΟ­Η­ΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΕΣ

AA - The Automobile Association, Ireland Limited, Rock Hill 23, Blackrock Co Dublin, Τηλ 353 1 2833555 Snake System - ΕΛ­ΠΑ

MΟ­ΤΟ:  1800 667788, Πλη­ρο­φο­ρί­ες: 01 779481 Dublin  

7.         ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ - ΛΕ­ΣΧΕΣ

Όλες οι λέσχες που διαθέτουν παρουσία στο δίκτυο αναφέρονται αναλυτικά στο: www.motorcycle.com/mo/clubs.html και στο www.moto-directory.com/clubs/regional-foreign.htm και είναι τα The Bastard Brothers, Dundrod & District Motor Cycle Club, Fingal Motor Club, Nigtbreed MCC, Nighthawk MCC Northern Ireland.

D.M.T.C. - The Dublin Motorcycle Touring Club, Kerlogue, Sandyford Road, Dundrum, Dublin 16

M.C.U.I. - Motor Cycle Union of Ireland, Andrew Campbell, Ballyminstkagh Road 24, Killinchy Co Down, Northern Ireland BT23 6RE Tηλ +44 – 1238 541716, Fax +44 1238 541142

M.C.U.I. Motor Cycle Union of Ireland, PRO - Harry Havelin, 35 Lambay Road – Glasnevin, Dublin 9, Τηλ - Fax +353 1 837 8090. Από την ένωση μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για το club: Tara MC.

MAG Ireland, P.O. Box 4491, Dublin 18, Fax: 353 1295 6455 www.dredd.meng.ucl.ac.uk/www/mag/irl/aboutmag.htm 

Corelaine & District Motorclub, c/o Nutt Promotion, Newrow 27, Coleraine co London Derry, Northern Ireland

Tηλ +44 1265 51199, Fax +44 1265 51199

BMW Club, 098 26563. 

8.         ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στο βι­βλιο­πω­λεί­ο Ε­λευ­θε­ρου­δά­κη και στο No Limits θα βρείτε χάρ­τες για την Ιρλανδία, Michelin - RV Verlag ‘’Ireland – North Ireland’’ (ISBN 3-575-11130-8). Ψάξτε λίγο τους Falk ‘’Great Britain & Ireland’’ σε κλίμακα 1:750.000 και τον Hallwag ‘’Ireland’’ 1:550.000. Ταξιδιωτικούς οδηγούς ‘’Ireland’’ με δεκάδες προτάσεις διαδρομών κυκλοφορούν από όλες τις μεγάλες εκδοτικές εταιρείες Polyglott, Thomas Cook, Marco Polo, Du Mont, Nelles Guides, ADAC verlag, Reise Know How. Ξεχωρίζουν οι ομότιτλοι Baedeker & Lonely Planet που διαθέτουν και τον τίτλο ‘’Dublin’’. Τους περισσότερους θα τους βρείτε και στην Ελλάδα. 

            ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χάρτες εί­ναι προ­τι­μό­τε­ρο να πά­ρε­τε σε μεγά­λη κλί­μα­κα α­πό Ελλάδα και ό­ταν φτά­σε­τε στην Ιρ­λαν­δί­α να προμη­θευ­τεί­τε τους Ordnance Survey σε κλίμακα 1: 250.000. 1 inc. = 4 μίλια. Θαυμάσιες φωτογραφίες και γνωριμία με την άγνωστη Ιρλανδία υπόσχεται ο οδηγός της MERIAN με τίτλο ‘’Ireland & North Ireland’’. Καθαρά Μοτοσυκλετιστική η άποψη του οδηγού IRLAND,  Γερμανική  έκδοση της Michael Muller Verlag. Η νέα σειρά των χαρτών της Hallwag διαθέτουν τον τίτλο Ireland σε κλίμακα 1:550.000.

Από το σπίτι σας μπορείτε να δείτε το Site www.karenbrown.com που διαθέτει πληροφορίες για την Ιρλανδία, εμπλουτισμένο με προτάσεις διαμονής σε εξοχικές φάρμες, ταξιδιωτικούς οδηγούς και χάρτες της Michelin. Ότι σας κεντρίσει το ενδιαφέρον μπορείτε να το παραγγείλετε στο E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

9.         YOUTH HOSTELS

            Ξενώνες νεότητας σε όλον τον Κόσμο www.hostelseurope.com www.hostels.com www.grouphostels.com   www.hosteweb.com www.hostelworld.com www.hostelbooking.com

Irish Youth Hostels Association, An Oige, Mountjoy Street 61, Dublin 7, Τηλ 01 363111, Fax 1 365807 www.rentahostel.com B & B για μοτοσυκλετιστές, Τηλ 098 26563, Εί­ναι πά­νω στον Ν59, 3 χλ­μ - 2 μίλια - α­πό το Westport - County Mayo.

Πρέπει να διαθέτετε την διεθνή κάρτα IYHF την οποία προμηθεύεστε από οποιαδήποτε Youth Hostel Association.

10.        ΜΟΥ­ΣΕΙΑ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΑΣ

  • Museum Irish Transports, Scotts Garden, Co. Herry, IR Killarney, Τηλ 00353 6432638, Α­νοι­χτά: 10:00 - 17:00
  • Cultra Transport museum, Neutownards Road, Hollywood - Co. Northern Ireland 

11.        ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

            Ξενοδοχεία & Πανσιόν www.motor-bike-hotels.com   www.hotel-sturn.com

Δεν υ­πάρ­χουν κά­μπιν­γκ που διαχειρίζονται από λέσχες ή ομοσπονδίες μοτοσυκλετιστών στην Ιρλανδία.

Μπο­ρεί­τε ό­μως να ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε με την D.M.T.C. - The Dublin Motorcycle Touring Club ή την M.C.U.I. - Motor Cycle Union of Ireland, για να σας στεί­λουν λί­στα με τα προ­τει­νό­με­να. Πληροφορίες επίσης δίνονται και α­πό τα του­ρι­στι­κά γρα­φεί­α, στις διευθύνσεις που αναφέρονται. 

12.        ΓΡΑ­ΦΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΩΝ  www.ireland.travel.ie  

Τα Info office εί­ναι α­νοι­χτά α­πό 09:00 - 18:00. Πληρώνοντας τα έντυπα που θέλετε, ζητήστε ότι πληροφορία σας ενδιαφέρει. Δίνονται λίστες με B & B (Bed & Breakfast) και για διακοπές σε φάρμες.

Bord failte - Irish Tourist Board, P.O. Box 273 - Dublin 8.

Bord failte - Irish Tourist Board Dublin City. Upper O' Connell Street 14, Dublin 1, Τηλ 00353 1 2844768, Fax 00351 1 2841751

Northern Ireland Tourist Board, River House - 48 High Street, Belfast. BT1 2DS, Τηλ 00441232246609.

  • Greek National Tourist Organization: Doncuit str 4, W1R ODJ, London, Τηλ 0044171 4998161, Fax 2871369. 

13.        ΚΑ­ΠΝΙ­ΣΜΑ

Α­πα­γό­ρευ­ση κα­πνί­σμα­τος σε ο­ρι­σμέ­νους δη­μό­σιους χώ­ρους και ε­θε­λο­ντι­κά σε χώ­ρους ερ­γα­σί­ας. 

14.        ΕΙ­ΔΗ ΚΑΙ ΤΙ­ΜΕΣ ΒΕΝ­ΖΙ­ΝΗΣ

            Leaded                         Unleaded 95                  Unleaded 98

             0,829 Ir P(1,05 EUR)     0,658 Ir P (0,84 EUR)    0,784 Ir P (0,97 EUR) 

ΧΡΗ­ΣΙ­ΜΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ & ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

H Irish Ferries έχει ανταποκρίσεις στις διαδρομές από Γαλλία (Roscoft & Cherburg), Αγγλία (Holyhead & Pembroke), προς Ιρλανδία (Dublin & Rosslare), www.irishferries.ie 

Αν επιθυμείτε να φύγετε από Ιρλανδία προς Γαλλία, Ισπανία ή ακόμα για Σκανδιναβία, στην διεύθυνση www.evasions.ch/ferries.htm και www.evasions.com/ferries.htm υπάρχουν πληροφορίες – διαδρομές – εισιτήρια και κόστος για τις εταιρίες που συνδέουν την Αγγλία με την Ιρλανδία, Σκοτία, Γαλλία και την Ιρλανδική Θάλασσα:

British Ferry: συνδέει την Δυτική Ευρώπη με την Σκανδιναβία και την Ισπανία.

Aran Island Ferries συνδέει το Rossaveal – Galway και Ιρλανδία με τα μικρονήσια Inis Mor, Inis Meain, Inis Oirr.

Doolin Ferries: έχει ανταπόκριση στην γραμμή Doolin – Galway, και τα μικρονήσια Aran.

P & O Scottish Ferries: έχει ανταποκρίσεις στις γραμμές Aberdeen – Orkney – Shetland – Faroe. 

P & O Stena Line: έχει ανταπόκριση στην γραμμή Dover – Calais.

John O’Groats Ferries: έχει ανταπόκριση στην καλοκαιρινή γραμμή Caithness – Burwick στα νησιά Orkney.

Orkney Ferries: Συνδέει τα νησιά Orkney με τα 13 μικρονήσια που τα περιβάλλουν.

Swansea Cork Ferries: έχει ανταπόκριση στην γραμμή Ringaskiddy – Cork.

Wednesday the 20th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.