(Ι)         Ι­ΤΑ­ΛΙΑ – ITALY (2332 λέξεις)

Επίσημη Ονομασία: Repubblica Italiana

Ιταλική Δημοκρατία

Έρευνα - Κείμενο: Άγγελος Σινάνης e – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

© Σεπτέμβριος 1997 – 2001 

Η επίσκεψη στους επίσημους δικτυακούς τόπους του κάθε κράτους, εξασφαλίζει στον περιηγητή περισσότερη γνώση, ασφαλή προσέγγιση, κοστολόγια και πληροφορίες για θέματα που μπορεί να διαφοροποιήθηκαν, ακόμα και κατά την έκδοση αυτού του οδηγού: www.turismo.toscana.it www.grottadelvento.com Βενετία www.elmoro.com Κωδικός χώρας στο Internet .it  

1.             ΒΑ­ΣΙ­ΚΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ

Πρω­τεύ­ου­σα:    Ρώ­μη

Γλώσ­σα:           Ι­τα­λι­κή, Γερμανική, Σαρδηνική, Γαλλική

Νό­μι­σμα:           ΕΥΡΩ - L (λι­ρέ­τα)

Ι­σο­τι­μί­α:            Σταθερή ισοτιμία Ευρωζώνης 100 ITL = 17,598 σε ΔΡΧ – 1936,27 σε ΕΥΡΩ.

Πλη­θυ­σμός:      57.942.000 κάτοικοι

Έκταση:            301.308 τ χ. (192 κάτοικοι / τ.χ.) 

Καταστήματα:    Δευ­τέ­ρα έ­ως Σάβ­βα­το

            09:00 - 13:00 και 15:30 - 19:30

Τρά­πε­ζες:         Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή

            08:30 - 13:30 και 15:00 - 16:30

Τηλεφωνική Κλήση Ιταλίας από Ελλάδα 0039 + αριθμός Περιοχής (χωρίς το μηδέν) + αριθμός κλήσης. Από την Ιταλία (τοπικό) συμβουλευόμαστε τους Τηλεφωνικούς Καταλόγους για τον αριθμό κλήσεως πόλης προσθέτοντας εμπρός από τον αριθμό το 0 (μηδέν) π.χ. Ρώμη 06. 

Κωδικός χώρας για πινακίδες οχημάτων: I

Καλύτερη εποχή για ταξίδι: ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2.         ΤΗ­ΛΕ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΝΑ­ΓΚΗΣ

Α­σθε­νο­φό­ρο:    112

Α­στυ­νο­μί­α:        112

Πυ­ρο­σβε­στι­κή:  112

Ε­πεί­γο­ντα πε­ρι­στα­τι­κά: 116 

3.         Ο­ΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - ΚΟ­ΣΤΟΣ ΤΡΟ­ΧΑΙΩΝ ΠΑ­ΡΑ­ΒΑ­ΣΕ­ΩΝ

Ό­ρια τα­χύ­τη­τας εντός πόλης 50 χλμ, εκτός 90 χλμ, 110 και 130 χλμ α­ντί­στοι­χα στους αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μους. Τα διό­δια εί­ναι σε κά­θε εί­σο­δο και έ­ξο­δο των αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μων και κο­στί­ζουν αρ­κε­τά α­κριβά. Στα βεν­ζι­νά­δι­κα που εί­ναι στους αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μους και γρά­φουν «Punti Blu» μπο­ρεί­τε να α­γο­ρά­σε­τε με έκ­πτω­ση κου­πόνια για τα διό­δια. Ε­πί­σης βρί­σκε­τε κου­πό­νια στον Automobile Club of Italy, Τηλ 116. Έ­να άλ­λος τρό­πος πλη­ρω­μής των διο­δί­ων εί­ναι η Viacard η ο­ποί­α κο­στί­ζει αλ­λά δεν λή­γει. Με άλλα λόγια την χρη­σι­μο­ποιεί­τε στον γυ­ρι­σμό, ή α­κό­μη και τον ε­πό­με­νο χρό­νο. Πλη­ρο­φο­ρί­ες ACl: 39 6 49981. Το πο­σο­στό αλ­κο­όλ που ε­πι­τρέ­πε­ται να α­νι­χνευ­θεί εί­ναι 0,8‰. 

Πά­νω α­πό αυ­τό το πο­σο­στό σε περίπτωση που δημιουργηθεί ατύχημα το πρόστιμο φτάνει τα 821 ΕΥΡΩ (280.000 δρχ). Η πα­ρα­βί­α­ση του ο­ρί­ου τα­χύ­τη­τας α­νε­βαί­νει κλι­μα­κω­τά κά­θε 20 χλμ. Τα πρώ­τα 20 κο­στί­ζουν 88 ΕΥΡΩ (30.000 δρχ). Το κόκ­κι­νο κο­στί­ζει 102 ΕΥΡΩ (35.000 δρχ). Η δι­πλή δια­χω­ρι­στι­κή 44 ΕΥΡΩ (15.000 δρχ). Το πα­ρά­νο­μο παρ­κάρι­σμα 29 ΕΥΡΩ (5.000 δρχ). Στην Ρώμη μην παρκάρετε ποτέ εκεί που γράφει ‘’zona rimozione’’ γιατί θα την πάρει γερανός. Αν συμβεί κάτι τέτοιο τηλεφωνήστε στο 06 67691 για να πληροφορηθείτε που βρίσκεται.  Τα φώ­τα α­πα­γο­ρεύ­ε­ται να εί­ναι α­νοιχτά την η­μέ­ρα. 

4.         ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ Ι­ΤΑ­ΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ

Σέ­κε­ρη 2

106 74 Αθήνα

Tηλ 0103617260, 3617273, 3617284

            ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑΣ ΣΤΗΝ Ι­ΤΑ­ΛΙΑ

Via Mercadante 36

00198 Roma

Tηλ 003906 8537551, 8549630 E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προξενεία της Ελλάδος υπάρχουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις: Ρώμη Tηλ 003906 8537551, 8070847, Μιλάνο Tηλ 003902 6598624 E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   Νάπολη Tηλ 0039081 7611075, Βενετία Tηλ 0039041 5237260 E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   Φλωρεντία Τηλ 0039055 2381482.

Αν τύχει να εμπλακείτε σε κάποιο περιστατικό ή χρειαστείτε νομικές συμβουλές για κάποιο δύσκολο ζήτημα ζητήστε από την πρεσβεία ή το προξενείο την συνδρομή τους. Για κάτι απλό είναι βέβαιο ότι θα σας βοηθήσουν. Για πιο πολύπλοκο ζήτημα θα σας συστήσουν δικηγόρο που πιθανώς δεν θα μιλά ελληνικά. Αν εσείς γνωρίζετε την γλώσσα δεν υπάρχει πρόβλημα, αν όχι, να ζητήσετε από την πρεσβεία ή το αστυνομικό τμήμα να σας διαθέσουν εθελοντή διερμηνέα. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να προσλάβετε εσείς. 

5.         ΕΝ­ΔΥ­ΣΗ ΚΑΙ Ε­ΞΟ­ΠΛΙ­ΣΜΟΣ ΚΑ­ΜΠΙΝ­ΓΚ

 • VeuDe, Kostland str. 119, 1 39042 Brixen,
 • SALEWA, Τηλ 0471 200900, Fax 0471 200701
 • SINISALO, Moto – time, Τηλ 02 40092242, Fax 02 40092242
 • FRANK THOMAS, Frank Thomas, V.Gieseppe Manfredi N. 16, 50136 Florence
 • TATONKA, Sportartikel, Brunner A6, ,Via Negrelli 9, 1 39100 Bolzano
 • KARRIMOR, Oberalp Spa-ag,, Via Negrelli strasse 6, 39100 Bolzano 

6.         Ο­ΔΙ­ΚΗ ΒΟ­Η­ΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΕΣ

A.C.I. - Automobile Club d' Italia, Via Marsala 00185 Roma, Τηλ +39 6 49981, Α­πό ό­λη την χώ­ρα κα­λέ­στε το 116 Snake System ΕΛ­ΠΑ

T.C.I. - Touring Club Italiano, Corco Italia 10, 20122 Milano, Τηλ 02 85261, Μό­νο για ο­δι­κή βο­ή­θεια, Τηλ 8526263. Διαθέτουν πληροφορίες για κάμπινγκ - ορεινά καταφύγια. Ζητήστε το βιβλίο Campeggi e Villaggi Turistici in Italia.

H γερμανική ADAC ανταποκρίνεται στις κλήσεις που γίνονται κοντά στα σύνορα με την Γερμανία 02 661591

CARA - Autosoccorso, Veientana Vetere 405, Τηλ +3906 3320119 (24ωρο service) 

7.         ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΕΣ Ο­ΜΟ­ΣΠΟΝ­ΔΙΕΣ - ΛΕΣΧΕΣ

Όλες οι λέσχες που διαθέτουν παρουσία στο δίκτυο αναφέρονται αναλυτικά στα: www.motorcycle.com/mo/clubs.html και www.moto-directory.com/clubs/country_list/italy.htm  http://motorama.web.comwww.motocorse.com/motolista

F.M.I. - Federazione Motociclistica Italiana, Viale Tiziano 70, 00196 Roma, www.federmoto.it E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Tηλ. +39 06 3233815, 39 06 36858346, Fax +39 06 36858160. Από την Ομοσπονδία μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για τα club: MC Bari, Centro Italia, MC Perazzone, MC Seveso, Vecchio Piemonte, Sardegna Nord Kapp, MC Mutina, Pino Medeot Gorizia, Lambretta Club Pavia,MC Ciampino, MC Santerno, MC Livornese, MC Concordia, MC Inverunese, Piave Treviso, Centauri Lodigiani 

8.         ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε το ‘’Οδοιπορικό στην Μεγάλη Ελλάδα’’ ISBN 960 – 220 – 010 - 3 (Κάτω Ιταλία) του Ιστορικού – Αρχαιολόγου Επαμεινώνδα Βρανόπουλου από τις εκδόσεις του Κέντρου έρευνας και μελέτης Ελληνισμού. Επίσης το λεύκωμα ‘’Μεγάλη Ελλάδα – Σικελία Κάτω Ιταλία’’ από τις εκδόσεις ADAM ISBN 960 – 500 – 009 – 1.  

Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα ελληνικά υπάρχουν τρεις τίτλοι των εκδόσεων Γιαλλελή ‘’Ρώμη’’, ‘’Ιταλία Βόρεια & Κεντρική’’, και ‘’Ιταλία Νότιος – Ρώμη – Σικελία – Σαρδηνία’’ συνολικά (2904 σελ, 23 χάρτες, 122 σχεδιαγράμματα, 51,35 EUR). Ίσως η σπουδαιότερη αν και παλιά είναι η ‘’Ρώμη’’ του οργανισμού Τουριστικών Εκδόσεων ‘’Ελλάδα’’, Κολοκοτρώνη 11 Α, Τηλ 0103222573, 3235241 & Θεσσαλονίκη - Βενιζέλου 3, Τηλ 031 223063.

Σπουδαιότερη διότι δημιουργήθηκε με περπάτημα όλης της πόλης προσωπικά από τον εκδότη. Πολλούς τίτλους έχει η Dorling Kindersley www.dk.com από τις εκδόσεις Καθημερινή 0105299000 www.kathimerini.gr ‘’Ρώμη’’, ‘’Σαρδηνία’’, ‘’Νάπολη – Πομπηία & Ακτή Αμάλφι’’, ‘’Βενετία’’, ‘’Φλωρεντία και Τοσκάνη’’, ‘’Σικελία’’. H Lonely Planet διαθέτει τον τίτλο ‘’Ιταλία’’ και την πιο νέα έκδοση του τίτλου ‘’Ρώμη’’ (Σεπτέμβριος 2001). Χάρ­τες της Michelin σε μεγάλη και μικρή κλίμακα θα βρεί­τε στο No Limits και τον Ε­λευ­θε­ρου­δά­κη, προτιμήστε στην κλίμακα 1:400.000, το Νο 431 & 432. Ο καλός Freytag & Berndt ‘’The Alps’’ σε κλίμακα 1:600.000 περιλαμβάνει και τμήματα των Άλπεων στην Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία.  

            ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Στο μεγάλο βιβλιοπωλείο Rizzoli, Largo Chigi 15, Τηλ +3906 6796641 στην Ρώμη, θα βρείτε τα πάντα. Αν αποβιβασθείτε στην Βενετία επισκεφθείτε το Goldoni, Calle dei Fabbri, San Marco, Τηλ 041, 5222384 . Ταξιδιωτικοί οδηγοί υπάρχουν δεκάδες. Οι τίτλοι ‘’Italienische Riviera’’ των εκδόσεων Michael Muller Verlag, Polyglott & Baedeker.

Από τις πολύ καλές εκδόσεις Instituto Geografico De Agostini και Meridiana Libri τα βιβλία των οποίων θα τα βρείτε και σε όλα τα ιταλικά τουριστικά γραφεία υπάρχει ο τίτλος ‘’Atlas di Calabria’’ και Magna Graecia in Kalabria’’. Για την άγνωστη σε πολλούς Σαρδηνία κυκλοφορεί ο τίτλος ‘’Sardinia’’ από τις εκδόσεις Baedeker, Michael Muller Verlag και MERIAN Live. Ταξιδιωτικούς οδηγούς ‘’Σικελία’’ έχουν εκδώσει όλες οι εταιρείες, APA Guides, Baedeker, Marco Polo, MERIAN, Michael Muller Verlag, ADAC, Lonely Planet.  

Στην Σικελία ζητήστε το αναλυτικό βιβλιαράκι SICILIA 2002 με αναλυτικές πληροφορίες για διαμονή και δρομολόγια πλοίων. Χάρτες θα βρείτε σε πολλές κλίμακες, ανάλογα την περιοχή που επισκέπτεστε. Η εταιρεία Tabacco διαθέτει για όλη την χώρα την κλί­μα­κα 1:50.000 η ADAC 1:150.000 η Marco Polo δουλεύει την κλίμακα 1:200.000 το Instituto Geografico De Agostini 1:250.000, ενώ η Michelin 1:400.000. Για Καλαβρία το Νο 413 της Michelin όπως και το Νο 433 για Σαρδηνία είναι πολύ καλές εκδόσεις.

Η νέα σειρά των χαρτών της Hallwag διαθέτουν τους τίτλους Italy σε κλίμακα 1:1.000.000, Northern Italy 1:650.000 & Southern Italy 1:650.000, και τους χάρτες πόλεων Florence 1:8.500, Milan 1:13.500, Rome 1:15.000, Venice 1:5.500. Από το σπίτι σας μπορείτε να δείτε το Site www.karenbrown.com που διαθέτει πάρα πολλές πληροφορίες για τα B & B στην Ιταλία, εμπλουτισμένο με προτάσεις διαμονής σε εξοχικές φάρμες, ταξιδιωτικούς οδηγούς και χάρτες της Michelin. Ότι σας κεντρίσει το ενδιαφέρον μπορείτε να το παραγγείλετε στο E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Οι καλύτερες διαδρομές για μοτοσυκλετιστές με αναλυτικά road book στο CD ROM ‘’on the road alps Vol 1’’. Τηλ 0043 664 3003308, www.on-the-road.at Πολύ καλή εργασία της RV Verlag (Eurocard) καλύπτει όλη την Ιταλία με 7 αναλυτικούς χάρτες σε κλίμακα 1:300.00 & 1:400.000 εκτός της Σαρδηνίας που είναι σε κλίμακα 1:250.000 

9.         YOUTH HOSTELS

            Ξενώνες νεότητας σε όλον τον Κόσμο www.hostelseurope.com www.hostels.com www.grouphostels.com   www.hosteweb.com www.hostelworld.com www.hostelbooking.com

Associazione Italiana, Alberghi per la Gioventu, Via Cavour 44, 00184 Roma, Τηλ 06 4871152

Πρέπει να διαθέτετε την διεθνή κάρτα IYHF την οποία προμηθεύεστε από οποιαδήποτε Youth Hostel Association.

10.        ΜΟΥ­ΣΕΙΑ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΑΣ

 • Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica, «Leonardo da Vinci», Via San Vittore 1, 20123 Milano Τηλ 02 462709
 •  Museo Gilera, 20043 Arcore (Mi), Τηλ 02 93391
 •  Museo Lambretta, Via Cavour 4, 20090 Rodano (Mi)
 •  Museo Moto Guzzi, via E. Parodi 57, 22054 Mandello del Lario (CO) (aperto solo il giovedi)
 •  Museo MV Agusta, via Matteotti 3, 21013 Gallarate (VA)
 •  Museo Auto e Moto d' Epoca, 29020 Grazzano Visconti (PC)
 •  Museo Tazio Nuvolari, piazza Broletto 9, 46100 Mantova, Τηλ 0376 250724
 •  Museo Morbidelli, strada Panoramica, 61100 Pesaro,
 •  Museo della Vespa, via Abbondanza 28/b, 29100 Piacenza
 •  Museo storico della Motorizzazione, viale dell' Esercito 186, Roma - Cecchignola
 •  Museo Bernardi, 37058 Sanguinetto (VR)
 •  Museo Nazionale del Motociclo, S.S. Rimini - San Marino, km 7.200, Τηλ 0541 756706, Fax 0541 75671411. 

ΜΟΥ­ΣΕΙΑ

Στα μεγάλα Info Office ENIT και ΕΡΤ ζητήστε για την πόλη που επισκέπτεστε το φυλλάδιο Musei e Monumenti di (όνομα πόλης) π.χ. Musei e Monumenti di Roma. Εκεί αναφέρονται αναλυτικά όλα τα μουσεία της πόλης που επισκέπτεστε, το κόστος εισόδου, οι ώρες και οι ημέρες λειτουργίας. Γενικά τα μουσεία στην Ιταλία είναι κλειστά την Δευτέρα ενώ τις Κυριακές η είσοδος είναι δωρεάν. 

Βασιλική Αγίου Μάρκου, Piazza San Marco, Τηλ 041 5525205,

Museo dei Cristali, Pallazo Giustinian, Fontamenta Giustinian Τηλ 041 739586,

Το Παλάτι των Δόγηδων, Piazzetta San Marco, Τηλ 041 5524951,

Αρχαιολογικό μουσείο, Piazzetta San Marco, Τηλ 041 55259,

Museo Archeologico, Via della Colonna 38, Firenze, Τηλ 055 23575

Museo Archeologico Nazionale in Reggio di Calabria, Piazza De Nava 26, Τηλ 0965 8122225,

Museo in Altomonde, Τηλ 0981948261 

11.        ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ www.federcampeggio.it 

Ξενοδοχεία & Πανσιόν www.hotel-mondschein.it www.motor-bike-hotels.com www.hotel-sturn.com               www.venere.it    www.otel-italiani.com

Δεν υ­πάρ­χουν κά­μπιν­γκ που διαχειρίζονται από λέσχες ή ομοσπονδίες μοτοσυκλετιστών στην Ιταλία. Μπο­ρεί­τε ό­μως να ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε με την F.M.I. - Federazione Motociclistica Italiana, E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για να σας στεί­λουν λί­στα με τα προ­τει­νό­με­να από τους Ιταλούς μοτοσυκλετιστές.

Πληροφορίες για τα ορεινά καταφύγια και τους χώρους κατασκήνωσης στις Άλπεις θα βρείτε στο Club Alpino Italiano. Via Fonseca, Rimental 7, I – 20127 Milano, Τηλ +02 26141378.Στην Σι­κε­λί­α φρο­ντί­στε να εξασφαλίσετε δωμάτιο ή θέση στο κά­μπιν­γκ. Το μοναδικό κάμπινγκ μέσα στην Ρώμη είναι το Flaminio, Via Flaminia Nuova 821, Τηλ +06 3332604, Fax +06 3330653 που βρίσκεται στο ολυμπιακό χωριό. 

12.        ΓΡΑ­ΦΕΙΑ ΤΟΥ­ΡΙ­ΣΤΙ­ΚΩΝ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΩΝ

Σε ό­λη την Ι­τα­λί­α, ακόμα και στα βεν­ζι­νά­δι­κα υπάρχουν Info Office για να πάρετε φυλλάδια και πληροφορίες δωρεάν για όποιο σημείο της χώρας θέλετε. Πολύ χρήσιμες είναι δύο εκδόσεις με τίτλους Sulle Strade Italiano και Italia No problems που διαθέτει δωρεάν η ACI (Ο­δι­κή βο­ήθεια). 

ΕΡΤEnte Provinciale Per il Turismo,L’ Ufficio Turistico, Via Parigi 5, Roma, Τηλ +3906 48899253, 5

ENIT – Ente Nazionale Italiano Per il Turismo, L’ Ufficio Turistico, Via Margera 2, Roma +3906 49711

ART – Massa e Carara, Viale A. Vespucci 24, I – 54037 Marina di Massa, Τηλ +39 0585 240046, Fax +39 0585 869015 E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Ufficio Informazioni Turistiche, Via Cavour 1r, Florence Τηλ +055 290832, Ufficio Informazioni Turistiche, Piazza Del Campo 56, Siena, Τηλ +0577 280551, Ufficio Informazioni Turistiche, Piazza Del Duomo, Pisa, Τηλ +050 560464 Azienta de la Promozione Turistica del Venezia, Castello 4421, Τηλ +041 5298701, Viaggi e Turismo, Rolf Stenborg, Via Maurizio Gonzaga 7, I - 20123 Milano, Τηλ +3928 6464869, Fax +3928 7454414, Azienta de la Promozione Turistica del Trentino,Via Romagnosi 3, I – 38100 Trento, Τηλ +39461 839000, Fax +39461 260245, www.emmeti.it 

Σικελία - Info – Διαμονή για όλο το νησί:

Assessorato Regionale Del Tourismo, Via Notabartoli 11, Palermo, Τηλ +091 6968033, 6968093.

ART – Τηλ +091 331861, 583847

Σαρδηνία - Info – Διαμονή για όλο το νησί:

ESIT – Ente Sardo Industrie Turistiche, Via Mameli 97, Cagliari, Τηλ +070 60231.

ΕΡΤEnte Provinciale Per il Turismo, Piazza Deffenu 9, Cagliari, Τηλ +070 651698

 • Ente Nazionale Ellenico Per il Turismo: Piazza Diaz 1, 20123 Milano, Τηλ 00392 860470, Fax 72022589,  www.ente-turismoellenico.com E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

13.        ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Απαγορεύεται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. 

14.        ΕΙ­ΔΗ ΚΑΙ ΤΙ­ΜΕΣ ΒΕΝ­ΖΙ­ΝΗΣ

            Leaded                         Unleaded 95                  Unleaded 98

             2115 ITL (1,09 EUR)      2026 ITL (1,05 EUR)         ----------- 

ΧΡΗ­ΣΙ­ΜΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ & ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Info για την οδική κυκλοφορία υπάρχουν σε όλα τα μεγάλα βενζινάδικα στην Autostrada και προβάλλονται σε γιγαντοοθόνες. Στο τηλέφωνο 06 4477 μαθαίνετε τα νεώτερα. Τα βενζινάδικα μέσα στις πόλεις, το απόγευμα και το βράδυ γίνονται self service, γιαυτό φροντίστε να έχετε ψιλά ΕΥΡΩ για να εξυπηρετηθείτε.

Πληροφορίες για τα βαπορέτο στην Βενετία θα βρείτε στην υπηρεσία που τα διαχειρίζεται A.C.T.V. – Azienda Del Consorzio Trasporti Veneziano, Piazzale Roma, Venice, Τηλ 041 5287886, ενώ σε όλα τα info office θα βρείτε τον οδηγό Un Ospide Di Venezia που αναφέρει τα δρομολόγια το κόστος μετάβασης τις ώρες που αναχωρούν τα πλοιάρια και πληροφορίες για όλα τα μουσεία της Βενετίας.  

Από την Νάπολη οι Εταιρείες  Terrenia – Siremar SpA, Moby Lines & Sardinia Ferries έχουν ανταποκρίσεις με την Σαρδηνία τη Σικελία και την Τυνησία, ενώ η Linee Lauro πραγματοποιεί δύο δρομολόγια την εβδομάδα για Σαρδηνία. Με την Siremar SpA θα περάσετε στις εκπληκτικές Αιολίδες νήσους. Η Aliscafi Snav SpA / Alimar με το υδροπτέρυγο σας πηγαίνει επίσης στις Αιολίδες νήσους.

Α­πό τις Συ­ρα­κού­σες μπο­ρεί­τε να πε­ρά­σε­τε στην πα­νέ­μορ­φη (και πανά­κρι­βη) Μάλ­τα, σε 6 ώ­ρες. Α­πό το λι­μά­νι του Ε­μπε­δο­κλή υπάρχουν δρομολόγια για Λα­μπε­τού­σα (Πελάγιο Νήσοι) που διαρκούν μόλις 1ω - 45΄, ενώ απο Τρα­πά­νι βρί­σκε­στε στις Αιγούσες Νήσους, σε 9 ώ­ρες στην Τύ­νι­δα ή σε 12 ώ­ρες στην Νάπολη. Α­πό το Τρα­πά­νι μπο­ρεί­τε να πά­τε στο Cagliari της Σαρ­δη­νί­ας, σε 10 ώ­ρες. Γενικές ναυτιλιακές πληροφορίες 196.

Terrenia – Siremar SpA, Τηλ +39 08 17201111, Τηλ 070 654664, Sardinia Ferries, Τηλ +39 02 72000324

Linee Lauro, Τηλ +39 08 1513236, 17611004, Aliscafi Snav SpA / Alimar, Τηλ +39 08 17612348. 

Τοπικά δρομολόγια νησιών:

Moby Lines, Τηλ +39  02 865231, Τηλ 070 655359, SNAV, Τηλ +39 081 7612348, 0965 29568,

Alilauro, Τηλ +39 0932 24073, Ustica, Τηλ +39 081 5800340, Covemar, Τηλ +39 0941 701318

Wednesday the 20th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.