(CY)      ΚΥ­ΠΡΟΣ – CYPRUS (1222 λέξεις)

Επίσημη Ονομασία: Κυπριακή Δημοκρατία

Έρευνα - Κείμενο: Άγγελος Σινάνης e – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

© Σεπτέμβριος 1997 – 2001 

Η επίσκεψη στους επίσημους δικτυακούς τόπους του κάθε κράτους, εξασφαλίζει στον περιηγητή περισσότερη γνώση, ασφαλή προσέγγιση, κοστολόγια και πληροφορίες για θέματα που μπορεί να διαφοροποιήθηκαν, ακόμα και κατά την έκδοση αυτού του οδηγού: www.cyprus.online.com  Κωδικός χώρας στο Internet .cy  

1.         ΒΑ­ΣΙ­ΚΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ

Πρω­τεύ­ου­σα:    Λευ­κω­σί­α

Γλώσ­σα:           Ελ­λη­νι­κή, Τουρκική

Νό­μι­σμα:           Λίρα Κύπρου

Ι­σο­τι­μί­α:            1λί­ρα = 585 δρχ, (1,71 ΕΥΡΩ) – (0,57303 σε όρους ΕΥΡΩ).

Πλη­θυ­σμός:      860.000 κάτοικοι

Έ­κτα­ση:            9.251 τ.χ. (82 κάτοικοι / τ.χ.) 

Καταστήματα:    Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή

            08:00 - 13:00 και 16:00 - 19:00

            Σάβ­βα­το:          08:00 - 13:00

Τρά­πε­ζες:         Δευ­τέ­ρα έ­ως Σάβ­βα­το:

            08:30 - 12:30 και 15:30 - 17:30

Τηλεφωνική Κλήση Κύπρου από Ελλάδα 00357 + αριθμός Περιοχής (χωρίς το μηδέν) + αριθμός κλήσης. Από την Κύπρο (τοπικό) συμβουλευόμαστε τους Τηλεφωνικούς Καταλόγους για τον αριθμό κλήσεως πόλης προσθέτοντας εμπρός από τον αριθμό το 0 (μηδέν) π.χ. Λευκωσία 02. 

Κωδικός χώρας για πινακίδες οχημάτων: CY

Καλύτερη εποχή για ταξίδι: ΜΑΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2.         ΤΗ­ΛΕ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΝΑ­ΓΚΗΣ

Α­στυ­νο­μί­α:        199

Α­σθε­νο­φό­ρο:    199

Πυ­ρο­σβε­στι­κή:  199 

3.           ΟΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Τα όρια σε κατοικημένη περιοχή είναι 60 χλμ, εκτός κατοικημένης περιοχής 100 χλμ, αλλά κλήση για υπέρβαση ορίου κόβεται μετά τα 120. Στην Κύ­προ ο­δη­γού­με στο α­ρι­στε­ρό μέ­ρος του δρό­μου. Α­νάπο­δα δη­λα­δή για μας. Με­γά­λη προ­σο­χή για να μην μπού­με στο α­ντί­θε­το ρεύ­μα χρειά­ζε­ται στις πλα­τεί­ες και στην έ­ξο­δο - εί­σο­δο σε βεν­ζι­νά­δι­κα. Ισότιμη μεταχείριση για τα κράνη και τις ζώνες ασφαλείας με το πρόστιμο να είναι στις 50 λίρες, 86 ΕΥΡΩ (29250 δρχ).

Το ποσοστό αλ­κο­όλ που ε­πι­τρέ­πε­ται να α­νι­χνευ­θεί εί­ναι 0,6‰. Πά­νω α­πό αυ­τό το πο­σοστό ε­άν συλ­λη­φθεί­τε να ο­δη­γεί­τε το πρό­στι­μο ξεκινά από 50λίρες,86 ΕΥΡΩ (29250 δρχ) και φτάνει έως την αφαίρεση της άδεια κυκλοφορίας. Η παραβίαση του ορίου ταχύτητας αυ­ξά­νει γε­ω­με­τρι­κά κά­θε 1 χλμ, όμως επειδή το όριο είναι 100 χλμ όταν περάσουμε τα 120 που αρχίζουν να λειτουργούν οι κάμερες, το πρόστιμο υπολογίζεται στα 100 χλμ και το σύνολο βγαίνει + 20 χλμ. Αν δηλαδή η ταχύτητα είναι 125 χλμ το πρόστιμο υπολογίζετε για 25 χλμ επί 5 λίρες, 8,58 ΕΥΡΩ (2925 δρχ) και συνεχίζει με την λογική, πέντε (λίρες) επί το κάθε ένα επιπλέον χλμ.

Η πα­ρα­βί­α­ση του κόκ­κι­νου ση­μα­το­δό­τη έχει σύλληψη και ότι απόφαση βγάλει το δικαστήριο, ανάλογα το πόσο επικίνδυνο ήταν το σημείο που έγινε η παράβαση. Το πα­ρά­νο­μο παρ­κά­ρι­σμα αρ­χί­ζει α­πό 15 λίρες, 25,75 ΕΥΡΩ (8775 δρχ) που πρέπει να πληρωθεί σε 15 μέρες αλλιώς γίνεται 30 λίρες 51,50 ΕΥΡΩ (17550 δρχ) που πρέπει να πληρωθούν σε 30 μέρες και ούτω καθ΄ εξής έως ότου εξοφληθεί. Τα φώ­τα στις μο­το­συ­κλέτες είναι κλειστά την ημέρα. 

4.         ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΚΥ­ΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ

Η­ρο­δό­του 16

106 75 Α­θή­να

Tηλ 0107232727, 7237883, 7239377

ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥ­ΠΡΟ

Λεωφόρος Βύρωνος 8 – 10

Λευ­κω­σί­α, P.O. Box 199

Tηλ 00357 2 680645, 680670, 1

Αν τύχει να εμπλακείτε σε κάποιο περιστατικό ή χρειαστείτε νομικές συμβουλές για κάποιο δύσκολο ζήτημα ζητήστε από την πρεσβεία την συνδρομή τους. Για κάτι απλό είναι βέβαιο ότι θα σας βοηθήσουν. Για πιο πολύπλοκο ζήτημα θα σας συστήσουν δικηγόρο.

5.         Ο­ΔΙ­ΚΗ ΒΟ­Η­ΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΕΣ

C.A.A. - Cyprus Automobile Association, Chr Mylonas 12, P.O. Box 2279, Nicosia 141, Τηλ 357 2 313233, 313131. Α­νοι­χτά α­πό Ιού­νιο έ­ως Σε­πτέμ­βριο, Δευ­τέ­ρα, Τρί­τη, Τε­τάρ­τη, Πα­ρα­σκευ­ή:08:00 - 13:00 και 15:00 - 19:00, Πέ­μπτη, Σάβ­βα­το: 08:00 - 13:00, Σε 24ω­ρη βά­ση α­πό ό­λο το νη­σί κα­λεί­τε το S.O.S τη­λέ­φω­νο 02 3131315.

Χρήστος Κοκκής, Κυριάκου Μάτση 55, Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία Τηλ 00357 2 780280, 355263 Fax 00357 2 355177, 003579485184. 

6.         ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΕΣ Ο­ΜΟ­ΣΠΟΝ­ΔΙΕΣ - ΛΕΣΧΕΣ

K.O.M. - Κυ­πρια­κή Ο­μο­σπον­δί­α Μο­το­συ­κλέ­τας, τ.κ. 14013, Λευ­κω­σί­α 2153, Κύπρος Τηλ 02 322007, Fax 02 320741 www.comcy.homesetad.com E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  • Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Λευκωσίας, Λήδρα, Αμμοχώστου 25, Λευκωσία, Τηλ 02 499551, 466866, Fax 02 311453
  • Λέσχη Φίλων Μοτοσυκλέτας Λεμεσού, Αγίας Φυλάξεως 87, Λεμεσός, Τηλ 05 386060, 09611947, Fax 05 383430
  • Λέσχη Φίλων Μοτοσυκλέτας Λάρνακας, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 22 Νο 2, Τηλ 04 623640,   09 665098, Fax 04 623641
  • Λέσχη Φίλων Μοτοσυκλέτας Αμμοχώστου, Τηλ 09 684426, Fax 03 828505
  • Λέσχη Φίλων Μοτοσυκλέτας Αργακας, Τηλ 09 603340, Fax 06 322719
  • Λέσχη Φίλων Μοτοσυκλέτας Περιφέρειας Μοσφιλωτής, Τηλ 09 439155, Fax 02 532605 

7.         ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

Στα Ελληνικά υπάρχει ο τίτλος ‘’Κύπρος’’ από τις εκδόσεις Τουμπή ISBN 960 – 540 – 327 – 7, Τηλ 0109923876. Όλες οι εταιρείες έχουν τον τίτλο ‘’Cyprus’’, Du Mont, APA Guide, Viva Guide, Lonely Planet. Στον Ελευθερουδάκη θα βρείτε τον Thomas Cook «Cyprus», και τον ομότιτλο Rough Guide. Kαλός χάρτης ο RV Verlag ‘’Κύπρος’’ (Zypern’’) σε κλίμακα 1: 200.000. Στην Λευκωσία αλλά και σε όλο το νησί θα βρείτε τον οδικό τουριστικό χάρτη ‘’Cyprus’’ σε κλίμακα 1: 250.000, και τον Marco Polo ‘’Zypern Generalkarte’’ σε κλίμακα 1:200.000.  

8.         YOUTH HOSTELS

            Ξενώνες νεότητας σε όλον τον Κόσμο www.hostelseurope.com www.hostels.com www.grouphostels.com www.hosteweb.com www.hostelworld.com www.hostelbooking.com

Πρέπει να διαθέτετε την διεθνή κάρτα IYHF την οποία προμηθεύεστε από οποιαδήποτε Youth Hostel Association. 

9.         ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

            Ξενοδοχεία & Πανσιόν www.motor-bike-hotels.com   www.hotel-sturn.com

Δεν υ­πάρ­χουν κά­μπιν­γκ που διαχειρίζονται από λέσχες ή ομοσπονδίες μοτοσυκλετιστών στην Κύπρο. Μπο­ρεί­τε ό­μως να ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε με την K.O.M. - Κυ­πρια­κή Ο­μο­σπον­δί­α Μο­το­συ­κλέ­τας, για να σας στεί­λουν λί­στα με τα προ­τει­νό­με­να από τους Κύπριους μοτοσυκλετιστές.

Πληροφορίες επίσης δίνονται και από τα τουριστικά γραφεία, στις διευθύνσεις που αναφέρονται εδώ. Δεκάδες οργανωμένοι χώροι για ελεύθερη κατασκήνωση. Ζητήστε από τον Κ.Ο.Τ. Αθηνών το φυλλάδιο ‘’Εκδρομικοί χώροι’’. ’Αγία Νάπα (Επαρχία Αμμοχώστου) 03 – 721946, Ακτή του Κυβερνήτη – (Πεντάκωμο - Λεμεσός) 06 – 632300, Φεγγάρι (Coral Bay – Πάφος) 06 - 621534, Γεροσκήπου Ζήνων κάμπινγκ (Πάφος) 06 – 242277, Polis (Πάφος) 06 321526, Forest Beach (Λάρνακα – Πύλα) 04 – 654483, Τρόοδος (Τρόοδος) 05 – 421624,

Πολλά καλά ξενοδοχεία και Πανσιόν σε όλο το νησί. Οι Κυπριακές Αερογραμμές αλλά και η Ο. Α. προσφέρουν φθηνές λύσεις αν μείνετε τρεις – τέσσερις μέρες. Πληροφορίες, Κατάλογοι, Κρατήσεις, Cyprus Hotel Association 00357 2 374251, Fax 2 375460, www.cyprushotels.com 

9.             ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κ.Ο.Τ. - Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Βουκουρεστίου 36, Αθήνα, Τηλ 0103610178

Κ.Ο.Τ. - Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Λεωφόρος Λεμεσού 19, Λευκωσία, Τηλ 02 – 337715

Aeolos Group, Princess de Tyras 6, Λευκωσία, Τηλ 2 – 445222, Fax 2 - 447222

Paradise Island Tours, Kitiou Kyprianou 38, Λεμεσός, Τηλ 5 – 357604, Fax 5 - 379298

Memodays Travel Ltd, 12 March 25th Avenue, Πάφος, Τηλ 6 – 245560, Fax 6 247152

Amathus Navigation, Λεμεσός, Τηλ 5 – 369122, Fax 5 358354 

11.        ΕΙ­ΔΗ ΚΑΙ ΤΙ­ΜΕΣ ΒΕΝ­ΖΙ­ΝΗΣ

            Leaded             Unleaded 95      Unleaded 98

             44 cent             41 cent                 ------------- 

ΧΡΗ­ΣΙ­ΜΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ & ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η Κύπρος είναι ιδανική για εντουράκι 250 – 400 cc. ‘’Pentaras Rentals’’, Αγίου Αντωνίου 5, Κάτω Πάφος, Τηλ 06 241965, Fax 06 242091.

Με πλοίο από Πειραιά, Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά 0104226000 – 4. Το πρακτορείο της εταιρείας Salamis Lines, Φιλελλήνων 9 στον Πειραιά 0104294325, 526, 635, 920 σας πληροφορεί αξιόπιστα για τα δρομολόγια, σας προμηθεύει εισιτήρια, και ταξιδεύετε με το Nissos Kypros ή το Salamis Star, από Σεπτέμβριο έως τέλος Φεβρουάριου, κάθε Πέμπτη στις 20.00 μ.μ., ενώ από αρχές Μαρτίου, έως τέλος Αυγούστου, κάθε Πέμπτη στις 19.00 μ.μ. Η υψηλή σαιζόν είναι ακριβότερη, έχετε όμως την δυνατότητα να πάρετε εισιτήριο για κατάστρωμα, πράγμα που τον χειμώνα δεν γίνεται.

Με Αεροπλάνο: Δύο διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Κρατήσεις και κόστος εισιτηρίου στην Cyprus Airways Αθήνας 0103247801 – 3, 3242736, Cyprus Airways Θεσσαλονίκης 0310 228352. 

Wednesday the 20th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.