(L)           ΛΟΥ­ΞΕΜ­ΒΟΥΡ­ΓΟ – LUXEMBURG (1051 λέξεις)

Επίσημη Ονομασία: Groussherzogtom Letzebuerg,

Grand – Duche de Luxembourg,

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Έρευνα - Κείμενο: Άγγελος Σινάνης e – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

© Σεπτέμβριος 1997 – 2001 

Η επίσκεψη στους επίσημους δικτυακούς τόπους του κάθε κράτους, εξασφαλίζει στον περιηγητή περισσότερη γνώση, ασφαλή προσέγγιση, κοστολόγια και πληροφορίες για θέματα που μπορεί να διαφοροποιήθηκαν, ακόμα και κατά την έκδοση αυτού του οδηγού: www.gouvernement.lu www.luxembourg.co.uk
Κωδικός χώρας στο Internet .lu 
 

1.         ΓΕ­ΝΙ­ΚΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ

Πρω­τεύ­ου­σα:    Λου­ξεμ­βούρ­γο, Luxembourg

Γλώσ­σα:           Λου­ξεμ­βουρ­για­νή, Γαλ­λι­κή, Γερμανική

Νό­μι­σμα:           ΕΥΡΩ - (LUF Φρά­γκο Λου­ξεμ­βούρ­γου & BEF Βελ­γι­κό φρά­γκο)

Ι­σο­τι­μί­α:            Σταθερή ισοτιμία Ευρωζώνης 1 LUF ή 1BEF = 8,477 σε ΔΡΧ - 40,3399 σε ΕΥΡΩ

Πλη­θυ­σμός:      420.000 κάτοικοι

Έκταση:            2.586 τ.χ. (162 κάτοικοι / τ.χ.) 

Κα­τα­στή­μα­τα:    Δευ­τέ­ρα:           14:00 - 18:30

            Τρί­τη έ­ως Σάβ­βα­το: 08:30 - 12:00 και 14:00 - 18:30

Τρά­πε­ζες:         Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή

            08:30 - 12:00 και 13:30 - 16:30

Τηλεφωνική Κλήση στο Λουξεμβούργο από Ελλάδα 00352 + αριθμός Κκήσης.
Δεν υπάρχει αριθμός κλήσεως πόλης.

Κωδικός χώρας για πινακίδες οχημάτων: L

Καλύτερη εποχή για ταξίδι: ΜΑΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2.         ΤΗ­ΛΕ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΝΑ­ΓΚΗΣ

Α­στυ­νο­μί­α:        113

Α­σθε­νο­φό­ρο:    112

Πυ­ρο­σβε­στι­κή:  112 

3.         Ο­ΡΙΑ ΤΑ­ΧΥ­ΤΗ­ΤΑΣ - ΚΟ­ΣΤΟΣ ΤΡΟ­ΧΑΙΩΝ ΠΑ­ΡΑ­ΒΑ­ΣΕ­ΩΝ

Το ό­ριο τα­χύ­τη­τας ε­ντός πό­λης εί­ναι 50 χλμ, ε­κτός πό­λης 90 χλμ και στους αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μους 120 χλμ.

Το ποσοστό αλ­κο­όλ που ε­πι­τρέ­πε­ται να α­νι­χνευ­θεί εί­ναι 0,8‰. Πά­νω α­πό αυ­τό το πο­σοστό ε­άν συλ­λη­φθεί­τε να ο­δη­γεί­τε το πρό­στι­μο ενδέχεται να φτάσει – ειδικά αν υπάρχει εμπλοκή σε ατύχημα – τα 1.173 ΕΥΡΩ (400.000 δρχ). Η πα­ρα­βί­α­ση του ο­ρί­ου τα­χύ­τη­τας κοστί­ζει 52 ΕΥΡΩ (18.000 δρχ).  

Το κόκ­κι­νο και η δι­πλή δια­χω­ρι­στι­κή κοστίζουν από 37 ΕΥΡΩ (12.500 δρχ) και φτά­νουν έ­ως 65 ΕΥΡΩ (22.000 δρχ) α­νά­λο­γα του σημείου που παραβιάσθηκε ο σηματοδότης και που έ­χε­τε παρ­κά­ρει παρά­νο­μα. Οι έλεγχοι στην μοτοσυκλέτα δεν σταματούν στο βάθος που πρέπει να έχει το πέλμα του ελαστικού, αλλά προχωρούν μέχρι και τον τύπο του. Τα φώ­τα της μο­το­συ­κλέ­τας πρέ­πει να εί­ναι συ­νε­χώς α­νοι­χτά (με­σαί­α σκά­λα).  

4.         ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΛΟΥ­ΞΕΜ­ΒΟΥΡ­ΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ

Σκου­φά 11 - 13

106 73 Α­θή­να

Tηλ 0103643958, 3640040

            ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑΣ ΣΤΟ ΛΟΥ­ΞΕΜ­ΒΟΥΡ­ΓΟ

Val. Ste. Croix 117

1371 Luxembourg

Tηλ 00352 445193, 4, E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αν τύχει να εμπλακείτε σε κάποιο περιστατικό ή χρειαστείτε νομικές συμβουλές για κάποιο δύσκολο ζήτημα ζητήστε από την πρεσβεία την συνδρομή τους. Για κάτι απλό είναι βέβαιο ότι θα σας βοηθήσουν. Για πιο πολύπλοκο ζήτημα θα σας συστήσουν δικηγόρο που πιθανώς δεν θα μιλά ελληνικά. Αν εσείς γνωρίζετε την γλώσσα δεν υπάρχει πρόβλημα, αν όχι, να ζητήσετε από την πρεσβεία ή το αστυνομικό τμήμα να σας διαθέσουν εθελοντή διερμηνέα. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να προσλάβετε εσείς. 

5.         Ο­ΔΙ­ΚΗ ΒΟ­Η­ΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΕΣ

A.C.L. - Automobile Club du Crande Duche DE, Luxembourg (Snake System - ΕΛ­ΠΑ), route de Longwy 54, L – 8007 Bertrange, Τηλ +352 450045 – 1, Α­νοι­χτά α­πό Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή, 08:30 - 12:00 και 13:30 - 18:00

Α­πό ό­λη τη χώρα σε πε­ρί­πτω­ση βλά­βης κα­λεί­τε το 450045, 1 

6.         ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ - ΛΕ­ΣΧΕΣ

Όλες οι λέσχες που διαθέτουν παρουσία στο δίκτυο αναφέρονται αναλυτικά στο: www.moto-directory.com/clubs/regional-foreign.htm και είναι τo Luxebuerger Moto Initiativ – Riders Rights Association

MUL - Motor Union du Grand Duche de Luxembourg, c/o Guy Wetzel, Esplanande 10, L 9227, DIEKIRCH, G – D de Luxembourg, E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Tηλ. +352  4784122, 6800313, Fax +352 6800317 

7.         ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιδιωτικοί οδηγοί υπάρχουν Baedeker, HB (No 62), Du Mont και της Marco Polo που ξεχωρίζει με τον ένθετο αξιόπιστο χάρτη της Mairs Verlag, και οι ‘’μπλε ο­δη­γοί'’ των εκδόσεων Γιαλ­λελή, με τον τίτλο ‘’Βέλγιο – Λουξεμβούργο’’ (1248 σελ, 13 χάρτες, 28 σχεδιαγράμματα, 19,12 EUR). Αναλυτικός χάρτης της Falk Geocart σε κλίμακα 1:100.000, ενώ η Mairs Verlag και η Michelin διαθέτουν σε κλίμακα 1:250.000 και 1:200.000, αντίστοιχα.

Η νέα σειρά των χαρτών της Hallwag διαθέτουν τους τίτλους Belgium – Luxembourg σε κλίμακα 1:250.000, Benelux σε κλίμακα 1:600.000.  

            ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Σε όλα τα τουριστικά γραφεία στο Λουξεμβούργο υπάρχουν δωρεάν χάρτες με τους βασικούς αυτοκινητόδρομους και τα αξιοθέατα. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι αναλυτικοί της Ordnance Survey σε κλίμακα 1:50.000 και 1:20.000, και ο καλός Michelin No 215 σε κλίμακα 1:150.000. Επίσης χάρτης πόλεως 1:10.000 και 1:5.800 μαζί με οδηγό μνημείων, μουσείων κ.λ.π. Ταξιδιωτικός οδηγός της εταιρείας Fodor’s Guide ‘’ Luxembourg – Belgium’’.  

8.        YOUTH HOSTELS

            Ξενώνες νεότητας σε όλον τον Κόσμο www.hostelseurope.com www.hostels.com www.grouphostels.com www.hosteweb.com www.hostelworld.com www.hostelbooking.com

Centrale des Auberges de Jeunesse, Luxembourgeoises, Rue dy ford Olicy 2, BP 374, L 2013 Luxembourg Τηλ 00352 225588, Fax 463987, Α­νοι­χτά α­πό Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή:   08:15 - 12:00 και 14:00 - 16:00.

Πρέπει να διαθέτετε την διεθνή κάρτα IYHF την οποία προμηθεύεστε από οποιαδήποτε Youth Hostel Association. 

9.           ΜΟΥΣΕΙΑ

Ευρετήριο όλων των μουσείων στο Λουξεμβούργο με ένδειξη τοποθεσίας, θέματος και περιοχής λειτουργεί στην διεύθυνση www.elsas.demon.nl/lux.htm

Εθνικό μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας www.luxembourg.co.uk/NMMH

Ραδιοφωνικό μουσείο http://home.swipnet.se/~w-12206/radio/luxembrg 

Μουσείο Στρατηγού Πάττον www.luxembourg.co.uk/NMMH/patton.html 

10.        ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

            Ξενοδοχεία & Πανσιόν www.ont.lu  www.hotelstravel.com/luxembourg.htmlwww.hotel-sturn.com

Το μικρό κρατίδιο του Λουξεμβούργου είναι παράδεισος για τους Camper’s, αφού παρά το μικρό του μέγεθος διαθέτει πάνω από 120 οργανωμένους χώρους. Δεν υ­πάρ­χουν κά­μπιν­γκ που διαχειρίζονται από λέσχες ή ομοσπονδίες μοτοσυκλετιστών στο Λουξεμβούργο. Μπο­ρεί­τε ό­μως να ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε με την MUL - Motor Union du Grand Duche de Luxembourg, για να σας στεί­λουν λί­στα με τα προ­τει­νό­με­να. Πληροφορίες επίσης δίνονται και από τα τουριστικά γραφεία, στις διευθύνσεις που αναφέρονται εδώ. 

11.        ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Luxembourg National Tourist Office P.O Box 1001 Luxembourg, www.ont.lu/cont_adr.htm  www.ont.lu.trip.htm

Segatos S.A., rue Kalchesbrunlck 7, L – 1852 Luxembourg, Τηλ +352 422288 - 240 Fax +352 422288 – 250, E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Luxembourg City Tourist Office, Place d'Armes, P.O.Box 181, L - 2011 Luxembourg, Τηλ +352 222809, Fax +352 474818 www.luxembourg-city.lu E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Luxembourg National Tourist Office, Main train station, Τηλ +352 428282 – 20 Fax +352 428282 – 30, www.ont.lu E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

BEAUFORT, rue de l'Eglise 9, L – 6315 Beaufort, Τηλ +352 836081 Fax +352 869108 www.beaufort.lu E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

CONSDORF, rue Burgkapp 33, L - 6211 Consdorf, Τηλ +352 790271 Fax +352 790001

DIEKIRCH, Esplanade 1, L - 9227 Diekirch, Τηλ +352 803023 Fax Τηλ + 352 802786 

ECHTERNACH, Porte St-Willibrord, L – 6401 Echternach, Τηλ + 352 720230 Fax +352 727524,  www.ltam.lu/Echternach

ESCH – SUR – S & Ucirc RE, Maison du Parc, route de Lultzhausen 15, L – 9650  Esch-sur-S&ucircre, Τηλ +352 899331 – 1 Fax +352 899520 www.restena.lu/sycopan

GROSBOUS, rue de Bastogne 5, L – 9154 Grosbous, Τηλ +352 889395 Fax +352 889495 www.grosbous.lu 

12.        ΕΙ­ΔΗ ΚΑΙ ΤΙ­ΜΕΣ ΒΕΝ­ΖΙ­ΝΗΣ

            Leaded   Unleaded 95                Unleaded 98

             -----------  31,70 LUF (0,79 EUR)  34 LUF (0,84 EUR)

Wednesday the 20th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.