(NL)      ΟΛ­ΛΑΝ­ΔΙΑ – THE NETHERLANDS (1554 λέξεις)

Επίσημη Ονομασία: Koninkrijk der Nederlanden

Βασίλειο των κάτω Χωρών

Έρευνα - Κείμενο: Άγγελος Σινάνης e – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

© Σεπτέμβριος 1997 – 2001 

Η επίσκεψη στους επίσημους δικτυακούς τόπους του κάθε κράτους, εξασφαλίζει στον περιηγητή περισσότερη γνώση, ασφαλή προσέγγιση, κοστολόγια και πληροφορίες για θέματα που μπορεί να διαφοροποιήθηκαν, ακόμα και κατά την έκδοση αυτού του οδηγού: www.ndt.nl/holland  www.msn.nlwww.holland.com www.qqq.com
Κωδικός χώρας στο Internet .nl  

1.         ΒΑ­ΣΙ­ΚΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ

Πρω­τεύ­ου­σα:    Άμ­στερ­νταμ

Γλώσ­σα:           Ολ­λαν­δι­κή

Νό­μι­σμα:           ΕΥΡΩ - NLF (Φιο­ρί­νι)

Ι­σο­τι­μί­α:            Σταθερή ισοτιμία Ευρωζώνης 1 NLF = 154,626 σε ΔΡΧ – 40,3399 σε ΕΥΡΩ.

Πλη­θυ­σμός:      15.567.107 κάτοικοι

Έκταση:            41.524 τ.χ. (375 κάτοικοι / τ.χ.) 

Καταστήματα:    Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή

            09:00 / 10:00 - 18:00

            Σάβ­βα­το:          09:00 - 17:00

(υπάρχει νόμος που επιτρέπει την λειτουργία των εμπορικών από 07:00 – 10:00)

Τρά­πε­ζες:         Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή

            09:00 - 16:00

Τηλεφωνική Κλήση Ολλανδίας από Ελλάδα 0031 + αριθμός Περιοχής (χωρίς το μηδέν) + αριθμός κλήσης. Από την Ολλανδία (τοπικό) συμβουλευόμαστε τους Τηλεφωνικούς Καταλόγους για τον αριθμό κλήσεως πόλης προσθέτοντας εμπρός από τον αριθμό το 0 (μηδέν) π.χ. Άμστερνταμ 020. 

Κωδικός χώρας για πινακίδες οχημάτων: NL

Καλύτερη εποχή για ταξίδι: ΜΑΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2.         ΤΗ­ΛΕ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΝΑ­ΓΚΗΣ

Α­σθε­νο­φό­ρο:    112 & 0611

Α­στυ­νο­μί­α:        112 & 0611

Πυ­ρο­σβε­στι­κή:  112 & 0611 

3.         ΟΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - ΚΟ­ΣΤΟΣ ΤΡΟ­ΧΑΙΩΝ ΠΑ­ΡΑ­ΒΑ­ΣΕ­ΩΝ

Το ό­ριο τα­χύ­τη­τας ε­ντός πό­λης εί­ναι 50 χλμ, ε­κτός πό­λης 80 χλμ και 120 χλμ στους αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μους. Το αλ­κο­όλ που ε­πι­τρέ­πε­ται να α­νι­χνευ­θεί εί­ναι 0,5%0 mg. Πά­νω α­πό αυ­τό το πο­σο­στό το πρό­στι­μο εί­ναι 176 ΕΥΡΩ (60.000 δρχ). Ε­κτός το πρό­στι­μο για την ο­δή­γη­ση υ­πό την ε­πή­ρεια αλ­κο­όλ, η μο­το­συ­κλέ­τα θα α­κι­νη­το­ποι­η­θεί έ­ως  ό­του θεωρήσουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Πά­νω α­πό 0,8%0 mg α­νί­χνευ­ση αλ­κο­όλ, ση­μαί­νει ό­τι αφαιρείται η ά­δεια   ο­δήγησης και η μοτοσυκλέτα ακινητοποιείται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Το πρό­στι­μο για πα­ρα­βί­α­ση του ο­ρί­ου τα­χύ­τη­τας αυ­ξά­νε­ται γε­ω­με­τρι­κά κά­θε 20 χλμ. Τα πρώ­τα 20 χλμ, κο­στί­ζουν 44 ΕΥΡΩ (15.000 δρχ). Η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη κο­στί­ζει 76,30 ΕΥΡΩ (26.000 δρχ). Η πα­ρα­βί­α­ση δι­πλής δια­χω­ρι­στι­κής κο­στί­ζει 76,30 ΕΥΡΩ (26.000 δρχ), ενώ το πα­ρά­νο­μο παρ­κά­ρι­σμα αρχίζει από 22 ΕΥΡΩ (7.500 δρχ) ανάλογα το σημείο που έγινε η παράβαση. Αν έ­χει κα­κο­και­ρί­α τα φώ­τα (με­σαί­α σκά­λα) πρέ­πει να εί­ναι α­νοι­χτά. 

4.         ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΟΛ­ΛΑΝ­ΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ

Βασ. Κων­στα­ντί­νου 5 - 7

106 74 Αθήνα

Tηλ 0107239701, 2, 3, 4

ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛ­ΛΑΝ­ΔΙΑ

Amaliastraat 1,

2514 JC The Hague

Tηλ 003170 3638700 E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κομνηνών 26.

Tηλ 0310282404

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ

Westplein 9,

3016 Bm Rotterdam

Τηλ 003110 4365600 Ε – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αν τύχει να εμπλακείτε σε κάποιο περιστατικό ή χρειαστείτε νομικές συμβουλές για κάποιο δύσκολο ζήτημα ζητήστε από την πρεσβεία ή το προξενείο την συνδρομή τους. Για κάτι απλό είναι βέβαιο ότι θα σας βοηθήσουν.  Για πιο πολύπλοκο ζήτημα θα σας συστήσουν δικηγόρο που πιθανώς δεν θα μιλά ελληνικά. Αν εσείς γνωρίζετε την γλώσσα δεν υπάρχει πρόβλημα, αν όχι, να ζητήσετε από την πρεσβεία ή το αστυνομικό τμήμα να σας διαθέσουν εθελοντή διερμηνέα. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να προσλάβετε εσείς. 

5.           ΕΝ­ΔΥ­ΣΗ ΚΑΙ Ε­ΞΟ­ΠΛΙ­ΣΜΟΣ ΚΑ­ΜΠΙΝ­ΓΚ

 • HEIN GERICKE, 1316 AC Almere, Markerant 11-13, Τηλ 03653 46470,

6828 BV Arnhein, Irvan Muylwijkstraat 156, Τηλ 082 451934

5611 SE Eindhoven, Geldropseweg 111-113, Τηλ 040 115066

2013 DC Haar Ien, Zijlweg 61, Τηλ 023 320428

2312 DW Leiden, Pelikaanstraat 9, Τηλ 071 131261

 • KARRIMOR, Roveco Sport, Pampuslaan 213, 1382 JP Weesp
 • JACK WOLF SKIN, Wijsman & De Jong VOF, Zinkwerf 15, NL - 2544 EC Den Haag, Τηλ 70 3212985, Fax 70 3212830
 • VauDe, Plasweg 1, NL - 2742 KA, Waddinxveen,
 • SINISALO, Wetering 3, 1862 Hn Bergen (NH), Τηλ 31 2208 98475, Fax 31 2208 13253
 • Van De Kuinder, Τηλ 035 214727, Fax 035 233540
 • TATONKA, Van Bergen Sports INT.B., attn. Mr. Van Bergen, Postbus 33, Burg - Palmosweg 159, NL - 3648 Z6 Winis – Holland 

6.         Ο­ΔΙ­ΚΗ ΒΟ­Η­ΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΕΣ

ANWB - Koninklijke Nederlande, Toeristen Bond, Wassenaarseweg 220, 2596 EC Graven Hage, Τηλ 31 70 314747. Α­πό ό­λη την χώ­ρα κα­λέ­στε: 06 0888, 0703141414 Snake System (ΕΛ­ΠΑ)

KNMW - Hulpdienst, Τηλ 0854 56641

KNAC - Koninklijke Nederland - Automobile Club, Binckhorstlaan 115, Den Haag 2516 BA, Τηλ 070 3831612 

7.         ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΙ­ΚΕΣ Ο­ΜΟ­ΣΠΟΝ­ΔΙΕΣ - ΛΕ­ΣΧΕΣ

Όλες οι λέσχες που διαθέτουν παρουσία στο δίκτυο αναφέρονται στο: http://web.lnter.nl.net/hcc/WebCycles και στο πολύ καλό www.moto-directory.com/clubs/country_list/holland.htm και είναι Bikers Only Dordrecht, Harley – Davidson Club The Netherlands – Limburg, Java Cz Club Nederland, MC. Franeker, MC’ t Centrum Limburg (minimoto & touring club), MC de Daltons, MC de Oneindige Horizon Burum Touring Club, MC Highway Horst, MC Keizer Karel Nijmegen, MC Zegveld, Moto Guzzi Club Nederland, Motor Club MIOS, Motor Club Nijverdal Hellendoorn, Motor Club Nunspeet MCN, Motor Club Roadrunner, MTC Holland (National Motorcycle Club), MTC Motovatie, The Magic Riders, Vulcan Owners Club Nederland, Wetland Wanterers Brotherhood, YDCN – (Yamaha Diversion Club Nederland), YVCN (Yamaha Venture Club Nederland.

KNMW - National Motor Union (Koninklijke Nederlandse Motorrijders) Vereniging PO Box 650, NL - 6800 AR Arnhem www.knmv.nl E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Tηλ. +31 26 3528510, 3528515, Fax +31 26 3528522

Α­νοι­χτά: 08:45 - 12:45 / 13:15 - 17:00, Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή. Από την ένωση μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για τα club: BMW Club Netherlands, VAMC De Graafschapryders, Needse Motor Club, KTM MC www.ktm.nl, MZ Club www.welcome.to/mzch MC Zwolle en Omstrken.

M.A.G. Net Holland – NL www.bart.nl/~verra/megnet.html

KNMV travel, PO Box 650 - NL - 6800 AR Arnhen, Τηλ +31 85518535, Fax +31 85513838

D.C.N. – Strada - Ducati Club, Bloenstede 50, 3608 TJ Maarssen, Τηλ 03465 63605, Fax 03465 63605

Tenere Club, Dutch Tenere Association, Jeroen Hendriks, Nieuwe Molstraat 21, NL - 2512 BH Ben Haag 

8.         ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ

Στo No Limits υπάρχει ο χάρτης της Michelin Νο 408 (πορ­το­κα­λί σει­ρά σε κλί­μα­κα 1:400.000) και Νο 987 (κόκ­κι­νη σει­ρά σε κλίμα­κα 1:1.000.000). Για Ολ­λαν­δί­α ε­πί­σης ο RV Verlag εξί­σου κα­λός με τον Michelin Νο 987.

Τα­ξι­διω­τι­κός οδηγός στα ελληνικά ο τίτλος ‘’Ολλανδία’’ από τις εκδόσεις Γιαλλελή (766 σελ, 1 χάρτες, 42 σχεδιαγράμματα, 17,60 ΕUR) και ο ομότιτλος Polyglott από τις εκδόσεις Ευσταθιάδης. O τίτλος ‘’Άμστερνταμ’’ της Dorling Kindersley www.dk.com από τις εκδόσεις Καθημερινή www.kathimerini.gr Στην Αγγλική ο τίτλος ‘’Holland’’ της Michelin, Apa Guides, Du Mont, Baedeker’s, Michael Muller Verlag, Frammer’s, ενώ σε μι­κρό σχή­μα οι ομότιτλοι Rough Guide και Eye Witness. Θα τους βρεί­τε στα βι­βλιοπωλεία ‘’Ε­λευθε­ρου­δά­κης'’.  

            ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ ΣΤΗΝ ΟΛ­ΛΑΝ­ΔΙΑ

Zweeds Bureau voor Toerisme, en Verkeer, Zeestraat 71, NL - 2518 AA Den Haag, Τηλ +31 70 3455283, Fax +31 70 3641653, Σε ό­λα τα του­ρι­στι­κά γρα­φεί­α που θα δεί­τε το σή­μα (V V V) μπο­ρεί­τε να ζητήσετε φυλλάδια και χάρτες δωρεάν. Στα ίδια γραφεία υπάρχουν χάρ­τες και τα­ξι­διω­τι­κοί ο­δη­γοί προς πώληση. Η νέα σειρά των χαρτών της Hallwag διαθέτουν τους τίτλους Netherlands σε κλίμακα 1:275.000, και τον χάρτη πόλης Amsterdam  1:17.500. Mairs Int. Generalkarte ‘’Holland’’ σε κλίμακα 1: 250.000. Οι τίτλοι ‘’Holland’’ & ‘’Amsterdam’’ από την Merian Live και Reise Now – How, και οι τίτλοι ‘’Amsterdam’’ & ‘’Netherlands’’ από την Lonely Planet. Στο Άμστερνταμ σε μια οδό υπάρχουν τρία βιβλιοπωλεία WH Smith, Kalverstraat 7B4, Τηλ 6383821,

De Slegte, Kalverstraat 48 – 52, Τηλ 6225933, American Book Center, Kalverstraat 185, Τηλ 6255537 όπου θα βρείτε χρήσιμες εκδόσεις, όχι μόνο για την Ολλανδία, σε πολύ καλές τιμές. 

9.         YOUTH HOSTELS

            Ξενώνες νεότητας σε όλον τον Κόσμο www.hostelseurope.com www.hostels.com www.grouphostels.com      www.hosteweb.com www.hostelworld.com www.hostelbooking.com

Stichting Nederlandse, Jeugdherberg, Centrale NJHC, Prof Tulpstraat 2, 1018 HA Amsterdam, Τηλ - 31 - 20 – 5513155, Fax 31 - 20 – 6234986

Πρέπει να διαθέτετε την διεθνή κάρτα IYHF την οποία προμηθεύεστε από οποιαδήποτε Youth Hostel Association. 

10.        ΜΟΥ­ΣΕΙΑ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΑΣ

Histo Mobil, Cornelisgracht 42, NL 8355 CH Giethoorn, Τηλ 0031 52161498 

11.        ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ www.oginet.com/camping/holland.htm

            Ξενοδοχεία & Πανσιόν www.hotel-sturn.com

Δεν υ­πάρ­χουν κά­μπιν­γκ που διαχειρίζονται από λέσχες ή ομοσπονδίες μοτοσυκλετιστών στην Ολλανδία. Επι­κοι­νω­νή­σε­τε όμως με την KNMW - National Motor Union για να σας στεί­λουν λί­στα με τα προ­τει­νό­με­να από τους Ολλανδούς μοτοσυκλετιστές.

B & B στην Ολλανδία Theophile de Bockstraat 3, 1058 TV, Amsterdam, Τηλ 6157527, Fax 6691571.

 • Gaasper Camping, Loosdrechtdreef 7, 1108 AZ, Amsterdam, Τηλ 6967326, Fax 6969369
 • Amsterdamce Bos, Kleine Noorddijk 1, 1432 CC, Aalsmeer, Τηλ 6416868, Fax 6402378
 • Vliegenbos, Meeuwenlaan 138, 1022 AM, Amsterdam, Τηλ 6368855
 • Zeeburg, Amsterdam, Zuider Ydjik 20, 1095 KN, Amsterdam, Τηλ 6944430, Fax 6946238 

12.        ΓΡΑ­ΦΕΙΑ ΤΟΥ­ΡΙ­ΣΤΙ­ΚΩΝ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΩΝ

www.travel.org/nether.html

V V V – (Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer), Centraal Station, Stationplein 10, Τηλ 0900 4004040

V V V -  Leidseplain, Leidseplain 1, Amsterdam, Τηλ 0900 4004040

V V V - Zweeds Bureau voor Toerisme, en Verkeer, Zeestraat 71, NL - 2518 AA Den Haag, Τηλ +31 70 3455283 Fax +31 70 3641653

Holland Bureau voor Toerisme, Damrak 35, Amsterdam, Τηλ 6382800

A.N.V.V. - Τηλ +31 33 756060

 • Griekse Nationale Organisatie Voor Toerisme: Leidestraat 13, NS 1017 Amsterdam, Τηλ 003120 6254212, 3, 4, Fax 6207031. 

13.        ΚΑ­ΠΝΙ­ΣΜΑ

Α­πα­γο­ρεύ­ε­ται σε ο­ρι­σμέ­νους δη­μό­σιους χώ­ρους. 

14.        ΕΙ­ΔΗ ΚΑΙ ΤΙ­ΜΕΣ ΒΕΝ­ΖΙ­ΝΗΣ

            Leaded             Unleaded 95                  Unleaded 98

             ----------             2,54 NLF (1,15 EUR)      2,66 NLF (1,21 EUR)  

ΧΡΗ­ΣΙ­ΜΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ & ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Οι ναυτιλιακές εταιρείες North Sea Ferries, Τηλ 014823377177, έχει ανταπόκριση στην γραμμή Ολλανδία (Rotterdam) - Αγγλία (Hull) και Βέλγιο. P & O European Ferries, Τηλ 0990980980, έχει ανταπόκριση στην γραμμή Ολλανδία (Rotterdam) - Αγγλία (Hull) και Βέλγιο. Stena Sealink, Τηλ1233647047, 01255243333, έχει ανταπόκριση στην γραμμή Ολλανδία (Hook of Holland) - Αγγλία (Harwich – Holyhead – Dun Laoghaire – Belfast). Επίσης διαθέτει δωρεάν, προτάσεις εκδρομών κοντά στα λιμάνια που πιάνει. Sally Lines, Τηλ 01843595522 Τοπικά δρομολόγια.

Στην διεύθυνση www.evasions.ch/ferries.htm και www.evasions.com/ferries.htm  βρίσκετε πληροφορίες για την DFDS που έχει ανταπoκρίσεις μεταξύ της Ολλανδίας – Δανίας – Νορβηγίας – Σουηδίας – Γερμανίας – Αγγλίας.

Thursday the 14th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.