(Η)        ΟΥΓ­ΓΑ­ΡΙΑ – HUNGARY (1238 λέξεις)

Επίσημη Ονομασία: Magyar Koztarsasag

Δημοκρατία της Ουγγαρίας

Έρευνα - Κείμενο: Άγγελος Σινάνης e – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

© Σεπτέμβριος 1997 – 2001 

Η επίσκεψη στους επίσημους δικτυακούς τόπους του κάθε κράτους, εξασφαλίζει στον περιηγητή περισσότερη γνώση, ασφαλή προσέγγιση, κοστολόγια και πληροφορίες για θέματα που μπορεί να διαφοροποιήθηκαν, ακόμα και κατά την έκδοση αυτού του οδηγού: www.fsz.bme.hu/hungry/homepage www.hungarytourism.hu www.hungarytourism.hu/angol2/index.htm
Κωδικός χώρας στο Internet .hu  

1.         ΒΑ­ΣΙ­ΚΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ

Πρω­τεύ­ου­σα:    Βου­δα­πέ­στη

Γλώσ­σα:           Ου­γγρική, Γερμανική

Νό­μι­σμα:           HUF (Φο­ρί­ντ)

Ι­σο­τι­μί­α:            1HUF = 0,00398 σε όρους ΕΥΡΩ

Πλη­θυ­σμός:      10.174.000 κάτοικοι

Έκταση:            93.030 τ.χ. (109 κάτοικοι / τ.χ.) 

Καταστήματα:    Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή

            09:00 - 17:30

            Σάβ­βα­το: 09:00 - 13:00

Τρά­πε­ζες:         Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή

            08:00 - 10:30 / 15:00 - 14:00

Τηλεφωνική Κλήση Ουγγαρίας από Ελλάδα 0036 + αριθμός Περιοχής (χωρίς το μηδέν) + αριθμός κ.λήσης. Από την Ουγγαρία (τοπικό) συμβουλευόμαστε τους Τηλεφωνικούς Καταλόγους για τον αριθμό κλήσεως πόλης προσθέτοντας εμπρός από τον αριθμό το 0 (μηδέν) π.χ. Βουδαπέστη 01. 

Κωδικός χώρας για πινακίδες οχημάτων: H

Καλύτερη εποχή για ταξίδι: ΜΑΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

2.         ΤΗ­ΛΕ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΝΑ­ΓΚΗΣ

Α­σθε­νο­φό­ρο:    104

Α­στυ­νο­μί­α:        107

Πυ­ρο­σβε­στι­κή:  105

Πλη­ρο­φο­ρί­ες για τους δρό­μους:

Utiform:            Τηλ 227052, Fax 1229831, για ό­λη την Ουγ­γα­ρί­α

Favinform: Τηλ 117173, Fax 1178288, μό­νο για Βου­δα­πέ­στη 

3.         Ο­ΡΙΑ ΤΑ­ΧΥ­ΤΗ­ΤΑΣ - ΚΟ­ΣΤΟΣ ΤΡΟ­ΧΑΙΩΝ ΠΑ­ΡΑ­ΒΑ­ΣΕ­ΩΝ

Ε­ντός κα­τοι­κη­μέ­νων πε­ριο­χών 50 χλμ, ε­κτός 80 χλμ, σε δρό­μους με διπλή λωρί­δα κυ­κλο­φο­ρί­ας 100 χλμ και σε αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μο 120 χλμ. Απαγορεύεται (0,0‰) σε περίπτωση ελέγχου να ανιχνευτεί ποσοστό αλκοόλ. Ε­φό­σον δεν έ­χει προκληθεί ατύχημα και στον έλεγχο βρεθεί αλκοόλ το πρόστι­μο φτάνει τα 200 ΕΥΡΩ (68.000 δρχ).

Η πα­ρα­βίαση του ο­ρί­ου ταχύ­τη­τας αυξάνεται κάθε 20 χλμ. Τα πρώτα 20 κο­στί­ζουν 23,47 ΕΥΡΩ (8.000 δρχ). Το κόκ­κι­νο 102 ΕΥΡΩ (35.000 δρχ), η δι­πλή δια­χωριστι­κή 102 ΕΥΡΩ (35.000 δρχ) και το παράνο­μο παρ­κά­ρι­σμα 55 ΕΥΡΩ (19.000 δρχ). Για παράνομο παρκάρισμα υπάρχει πιθανότητα να μεταφέρουν το όχημα σε ειδικό χώρο φύλαξης. Πριν καταγγείλετε κλοπή επικοινωνήστε με το Τηλ 3075208. Τα φώ­τα πρέ­πει να εί­ναι α­νοι­χτά την η­μέ­ρα (με­σαί­α σκά­λα). 

4.         ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΟΥΓ­ΓΑ­ΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ

Κάλ­βου 16

154 52 Παλιό Ψυχικό - Α­θή­να

Tηλ 0106725337, 6725994

ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΓ­ΓΑ­ΡΙΑ

Szegfu U.3,

H – 1063 Budapest

Tηλ 00361 4132600, 4132610

Αν τύχει να εμπλακείτε σε κάποιο περιστατικό ή χρειαστείτε νομικές συμβουλές για κάποιο δύσκολο ζήτημα ζητήστε από την πρεσβεία την συνδρομή τους. Για κάτι απλό είναι βέβαιο ότι θα σας βοηθήσουν. Για πιο πολύπλοκο ζήτημα θα σας συστήσουν δικηγόρο που πιθανώς δεν θα μιλά ελληνικά. Αν εσείς γνωρίζετε την γλώσσα δεν υπάρχει πρόβλημα, αν όχι, να ζητήσετε από την πρεσβεία ή το αστυνομικό τμήμα να σας διαθέσουν εθελοντή διερμηνέα. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να προσλάβετε εσείς.           

5.             ΕΝ­ΔΥ­ΣΗ ΚΑΙ Ε­ΞΟ­ΠΛΙ­ΣΜΟΣ ΚΑ­ΜΠΙΝ­ΓΚ

  • VauDe, Alpin Sportwaren GM, Kamjanich u.41, H-9026 Gyor,
  • SINISALO, Motorex, Τηλ +361 537089, Fax +361 537089 

6.         Ο­ΔΙ­ΚΗ ΒΟ­Η­ΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΕΣ

MAK - Maguar Auto Moto Klub Romer loris utca 4/a Budapest 11, Τηλ +361 3451687, 2122938, Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή: 07:30 - 16:00, Πα­ρα­σκευ­ή: 07:30 - 15:00, Ε­πεί­γου­σες ε­πι­σκευές Τηλ +361 612552. Από όλη την χώρα καλέστε 088 

7.         ΛΕ­ΣΧΕΣ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΑΣ - Ο­ΜΟ­ΣΠΟΝ­ΔΙΕΣ

MAMS – Hungarian Motorcycle Sport Federation, Dorsa Gyorgy U. 1 – 3, H – 1143 Budapest Tηλ – Fax +361 3831056, Tηλ – Fax +361 3633467. Από την Ομοσπονδία μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για τα clubs: MK Budai, BMW MK. 

HMF - Hungarian Motocyclist Federation, H – 1037 Budapest, Viharhegyl ut 15, Τηλ +361 888192, Tlx. KPM H 225729, Fax +361 888192, H-1365 Budapest pf 726

Info Enduro: www.balaton-enduro.com 

8.         ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στα ελληνικά οι τίτλοι ‘’Βουδαπέστη - Ουγγαρία’’ από τις εκδόσεις Γιαλλελή (136 σελ, 1 χάρτες, 3 σχεδιαγράμματα, 10,27 ΕUR), ‘’Ουγγαρία’’ από την Polyglott στις εκδόσεις Ευσταθιάδη και ‘’Βουδαπέστη’’ της Dorling Kindersley www.dk.com από τις εκδόσεις Καθημερινή www.kathimerini.gr Οι τίτλοι ‘’Budapest’’ & ‘’Hungary’’ από την αναλυτική Lonely Planet. Χάρτης Ευρώπης Freytag und Berndt & Michelin. Πολύ καλή εργασία της RV Verlag (Eurocard) καλύπτει όλη την Ουγγαρία σε κλίμακα 1:300.000. 

ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Πολύ καλός ο χάρτης της ADAC σε κλίμακα 1:250.000 & 1:300.000 ‘’Ungarn’’. Η νέα σειρά των χαρτών της Hallwag διαθέτουν τους τίτλους Hungary σε κλίμακα 1:450.000 και τον χάρτη πόλης Budapest 1:15.500. Επίσης σε κλίμακα 1:1.000.000, ο τίτλος Slovak Republic – Czech Republic – Hungary – Poland. Από την Shell Eurocard ‘’Ungarn’’ σε κλίμακα 1:300.000. Ταξιδιωτικός οδηγός για μοτοσυκλετιστές από την Michel Muller Verlag. Επίσης οι καλοί Apa Guides, Du Mont, Nelles Guide, Marco Polo διαθέτουν τον τίτλο ‘’Ουγγαρία’’. 

9.         YOUTH HOSTELS

            Ξενώνες νεότητας σε όλον τον Κόσμο www.hostelseurope.com www.hostels.com www.grouphostels.com      

MISZSZ – Hungarian Youth Hostel Association, H – 1077 Budapest, Almassy ter 6, Τηλ +361 3435167, Fax +361 3435167 E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

H.H.F. - Hungarian Hostels Federation, H – 1121 Budapest, Konkoly Thege M ut 21, Τηλ +361 3956537,

Magyar Ifjusagi Hazak – Express, H – 1395 Budapest V, Szabadsag ter. 16, Τηλ +361 310 312, 317 777, Fax +361 531 715.  

10.        ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

            Ξενοδοχεία & Πανσιόν www.bellnet.com/suchen/reisen/hotel/ungarn.html www.hotel-sturn.com

Παράδεισος χαρακτηρίζεται η Ουγγαρία αφού διαθέτει 250 χώρους κατασκήνωσης. Παρ’ όλα αυτά δεν δια­θέ­τει ει­δι­κά κά­μπιν­γκ που διαχειρίζονται λέσχες ή ομοσπονδίες μοτοσυκλετιστών.

H.C.C.C. – Hungarian Camping And Caravanning Club, H – 1085 Budapest, Maria u. 34, Τηλ +361 2675255, 6, Fax +361 2675254 και H – 1085 Budapest, Ulloi ut 6, Τηλ +361 3171711

Αναλυτικές πλη­ρο­φο­ρί­ες για όλους τους κατασκηνωτικούς χώρους υπάρχουν στο έντυπο ‘’Hungary Camping’’ που το προμηθεύεστε από όλα τα τουριστικά γραφεία ή τα info office από όλη την χώρα.

Romai Camping, H – 1031 Budapest, Szentendrei ut 189, Τηλ +361 3686260,

EXPO, H – 1101 Budapest, Albertirsai ut 10, Τηλ +361  2637600,

Autoskemping Porta, H – 1044 Budapest, Udulo sor 7, Τηλ +361  2333413,

Harshegyi Camping, H – 1021 Budapest, Harshegyi  ut 5 – 7, Τηλ +361  3912300

Οικοτουρισμός και Φάρμες: www.ungarn-tourismus.de 

11.        ΓΡΑ­ΦΕΙΑ ΤΟΥ­ΡΙ­ΣΤΙ­ΚΩΝ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΩΝ

Στην ιστοσελίδα www.fsz.bme.hu/hungary/q_city.html υπάρχουν καταχωρημένες όλες οι διοικητικές περιφέρειες, οι πόλεις και τα χωριά της Ουγγαρίας με την ηλεκτρονική τους διεύθυνση για πληροφορίες.

MATUR - Hungarian Society of Tourism, H – 1077 Budapest, Rozsa u. 4 – 6, Τηλ +361 3215800 έως 11, Fax +361 3222412 E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

T.O.B – Tourism Office of Budapest - Budapesti Turisztikai Hivatal, H – 1056 Budapest, Marcius 15 ter 7, Τηλ +361 2660479, Fax +361 2667477 www.budapestinfo.hu E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                Tourinform H – 1051 Budapest, Suto utca 2, Τηλ +361 3179800,

Budapest Tourist, H – 1051 Budapest, Roosevelt ter 5, Τηλ +361 3173555,

IBUSZ - H – 1185 Budapest, Ferenciek ter 10, Τηλ +361 3186866,

H.H.A. - Hungary Hotel Association, H – 1444 Budapest, P.O. Box 233, jagello utca 1 – 3, Τηλ +361 3223854, 4669462, Fax +361 3223854 www.miwo.hu/hah E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

MUISZ - Association of Hungarian Travel Agencies H – 1364 Budapest, P.O. Box 264, Τηλ +361 3186866,181, 3184977, Fax +361 3184977. O Συνεταιρισμός περιλαμβάνει 230 μέλη από όλες τις πόλεις, που εκπροσωπούν περισσότερα από 1000 γραφεία τουρισμού σε όλη την χώρα.  

12.        ΕΙ­ΔΗ ΚΑΙ ΤΙ­ΜΕΣ ΒΕΝ­ΖΙ­ΝΗΣ

            Leaded             Unleaded 95                   Unleaded 98

             ----------             225,50 HUF (0,89 EUR)  232,50 HUF (0,92 EUR) 

ΧΡΗ­ΣΙ­ΜΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ

Να αλλάζετε τα χρήματά σας μόνο σε τράπεζα ή στα κεντρικά ανταλλακτήρια συναλλάγματος, ποτέ στον δρόμο και ας φαίνονται περισσότερα αυτά που θα πάρετε. Μια συνηθισμένη ‘’μαύρης αγοράς’’ παγίδα είναι τα περισσότερα μεν, αλλά παλιά χαρτονομίσματα δε, που ήδη έχουν αποσυρθεί από την αγορά.

Επίσης, φεύγοντας από την χώρα αν θελήσετε να αλλάξετε τα χαρτονομίσματα ή τα ψιλά που θα έχουν περισσέψει θα σας ζητήσουν απόδειξη αγοράς τους. Άρα όχι μόνο πρέπει να κάνετε τις συναλλαγές σας με τράπεζα αλλά να φυλάτε και τις αποδείξεις μέχρι να φύγετε από την χώρα. Με­γά­λη προ­σο­χή στο θέ­μα κλο­πή. Πά­ντα α­σφαλί­ζε­τε την μο­το­συ­κλέ­τα σας σε φυλασσόμενο γκαράζ ή σε στα­θε­ρό ση­μεί­ο. Ο­πωσ­δή­πο­τε βά­ζε­τε λου­κέ­το στους δί­σκους μπρος-πί­σω. Με την α­στυ­νο­μί­α δεν πρό­κει­ται να βρεί­τε ά­κρη σε πε­ρί­πτω­ση κλο­πής. 

Thursday the 14th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.