(PL)      ΠΟ­ΛΩ­ΝΙΑ – POLAND (1294 λέξεις)

Επίσημη Ονομασία: Rzeczpospolita Polska

Δημοκρατία της Πολωνίας

Έρευνα - Κείμενο: Άγγελος Σινάνης e – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

© Σεπτέμβριος 1997 – 2001 

Η επίσκεψη στους επίσημους δικτυακούς τόπους του κάθε κράτους, εξασφαλίζει στον περιηγητή περισσότερη γνώση, ασφαλή προσέγγιση, κοστολόγια και πληροφορίες για θέματα που μπορεί να διαφοροποιήθηκαν, ακόμα και κατά την έκδοση αυτού του οδηγού: www.polonia.net  http://poland.pl www.explore-poland.pl www.polishworld.com www.poland.net
Κωδικός χώρας στο Internet .pl  

1.         ΒΑ­ΣΙ­ΚΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ

Πρω­τεύ­ου­σα:    Βαρσοβία

Γλώσ­σα:           Πο­λω­νι­κή, Γερμανική

Νό­μι­σμα:           PLZ (Ζλό­τυ) 1 Zloty = 0,26015 σε όρους ΕΥΡΩ

Ι­σο­τι­μί­α:            Συχνές μεταβολές, δείτε το ειδικό δελτίο συναλλάγματος της Τράπεζας Ελλάδος.

Πλη­θυ­σμός:      37.878.000 κάτοικοι

Έκταση:            312.685 τ.χ. (124 κάτοικοι / τ.χ.) 

Καταστήματα:    Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή

            06:00 - 19:00

            Σάβ­βα­το: 07:00 - 13:00

Τρά­πε­ζες:         Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή

            08:00 - 18:00

            Σάβ­βα­το: 08:00 - 17:00

Τηλεφωνική Κλήση Πολωνίας από Ελλάδα 0048 + αριθμός Περιοχής (χωρίς το μηδέν) + αριθμός κλήσης. Από την Πολωνία (τοπικό) συμβουλευόμαστε τους Τηλεφωνικούς Καταλόγους για τον αριθμό κλήσεως πόλης προσθέτοντας εμπρός από τον αριθμό το 0 (μηδέν) π.χ. Βαρσοβία 022. 

Κωδικός χώρας για πινακίδες οχημάτων: PL

Καλύτερη εποχή για ταξίδι: ΜΑΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

2.         ΤΗ­ΛΕ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΝΑ­ΓΚΗΣ

Α­σθε­νο­φό­ρο:    999

Α­στυ­νο­μί­α:        997

Πυ­ρο­σβε­στι­κή:  998 

3.         ΟΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟ­ΣΤΟΣ ΤΡΟ­ΧΑΙΩΝ ΠΑ­ΡΑ­ΒΑ­ΣΕ­ΩΝ

Ε­ντός κα­τοι­κη­μέ­νων πε­ριο­χών 40 - 60 χλμ, ε­κτός 90 χλμ, και σε αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μο 130 χλμ. Το αλ­κο­όλ που ε­πι­τρέ­πε­ται να α­νι­χνευ­θεί εί­ναι (0,2‰). Α­πό εκεί και πά­νω αν συλ­λη­φθεί­τε να ο­δη­γείτε μο­το­συ­κλέ­τα το πρό­στι­μο εί­ναι 50.000 δρχ. Η πα­ρα­βί­α­ση του ο­ρί­ου τα­χύ­τη­τας αυ­ξά­νε­ται γεωμε­τρι­κά κά­θε 20 χλμ. Τα πρώ­τα 20 χλμ. κο­στί­ζουν 6.000 δρχ. Το κόκ­κι­νο κο­στί­ζει πά­λι 6.000 δρχ. ό­πως και η πα­ρα­βί­α­ση δι­πλής δια­χω­ρι­στι­κής γραμ­μής. Το πα­ρά­νο­μο παρ­κά­ρι­σμα κο­στί­ζει 4.000 δρχ. Τα φώ­τα α­νοι­χτά (με­σαί­α σκά­λα), από 1η Νοεμβρίου έως 1η Μαρτίου. 

4.         ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΠΟ­ΛΩ­ΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ

Χρυ­σαν­θέ­μων 22

154 52 Παλιό Ψυχικό - Αθήνα

Tηλ 0106775740, 1

            ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟ­ΛΩ­ΝΙΑ

Ul.Gornoslaska 35,

00-432 Βαρ­σο­βί­α

Tηλ 004822 6229460, 1 Ε – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αν τύχει να εμπλακείτε σε κάποιο περιστατικό ή χρειαστείτε νομικές συμβουλές για κάποιο δύσκολο ζήτημα ζητήστε από την πρεσβεία την συνδρομή τους. Για κάτι απλό είναι βέβαιο ότι θα σας βοηθήσουν. Για πιο πολύπλοκο ζήτημα θα σας συστήσουν δικηγόρο που πιθανώς δεν θα μιλά ελληνικά. Αν εσείς γνωρίζετε την γλώσσα δεν υπάρχει πρόβλημα, αν όχι, να ζητήσετε από την πρεσβεία ή το αστυνομικό τμήμα να σας διαθέσουν εθελοντή διερμηνέα. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να προσλάβετε εσείς. 

ΕΝ­ΔΥ­ΣΗ ΚΑΙ Ε­ΞΟ­ΠΛΙ­ΣΜΟΣ ΚΑ­ΜΠΙΝ­ΓΚ

  • Veude Poland, Alpinus LTD, WPKIW, PL - 41500 Chorzow
  • SINISALO, Autoforum, Τηλ 061 471501, Fax 061 471964
  • SALEWA ΠΟ­ΛΩ­ΝΙΑΣ, Alpin Sport, Τηλ - Fax 0165 63008 

6.         Ο­ΔΙ­ΚΗ ΒΟ­Η­ΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΕΣ

PZM - Tourist Office, Ul. Sniadeckich 17a, PL – Warszawa, Τηλ +48 22 259539, Fax +48 22 259733

Service Honda PS. BYKES, 30-130 KraKow, 4l Rydla 29, POLAND, Τηλ 0048-12 375221, Fax 0048-90 318521

Service SUZUKI, RIDER 5C, KRAKOW UL KAMIENSKIEGO 53 TEL. 012558526

PZMot  - Polski Zwiazek Motorowy, ul. Kazimierzowska 66, PL – 02 518 Warszawa, Τηλ 48 22 494138, 499361,

Fax 48 22 481951, Τα γραφεία είναι ανοιχτά από 08:00 - 15:30 Δευτ. – Παρασκευή, Α­πό ό­λη την χώ­ρα κα­λέ­στε 981, από Βαρσοβία καλέστε (022) 259734, Snake System (ΕΛ­ΠΑ)

AUTO Assistance, 19 Sandomierska Street 00-950, Warszawa, Τηλ 48 22 290374 

7.         ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΙ­ΚΕΣ Ο­ΜΟ­ΣΠΟΝ­ΔΙΕΣ - ΛΕ­ΣΧΕΣ

Όλες οι λέσχες που διαθέτουν παρουσία στο δίκτυο αναφέρονται αναλυτικά στο: www.motorcycle.com/mo/clubs.html και στο www.moto-directory.com/clubs/regional-foreign.htm 

P.M.A (Polish Motorcyclists Association – Riders Rights Organization) www.smp.dip.pl Από την ένωση μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για το club: Auto Moto Klub Palac Mlodziezy, AMC Bilgorajski, 

PZM - Polski Zwiazek Motorowy, Ul. Kazimierszowska 66, PL - 02-518 Warszawa, E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ +48 22 8499361, Fax +48 22 8481951, 8487777

Auto moto Club Palacu, Miodziezy 00-901 Warsaw. Pkin, MK «UNIA» Poznan ul, Grobla 30, PL - 61858 Poznan, Τηλ +48 61523002

AutomobilKlub KraKowski, ul. Na Barciache, 31-423 KraKow, Poland, Τηλ +4812129319, Fax +4812118963

BTM PZM – Travel Ltd, ul Pulawska 28, 00-513 Warszawa, Τηλ +48 22 499008, 497322, Fax +48 22 496915 

8.         ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ

Xάρ­τες, Falk - Michelin No 987 και Kummerly + Frey για ό­λη την Ευ­ρώ­πη, 1:4.000.000 στον Ε­λευ­θε­ρου­δά­κη ενώ στο No Limits ο καλός Michelin No 974 ‘’Poland’’ σε κλίμακα 1:700.000. Πολύ καλή, καινούργια έκδοση της Hallwag ‘’Poland’’ σε κλίμακα 1:650.000 με πολλές πληροφορίες και ευρετήριο χωριών και πόλεων. Επίσης σε κλίμακα 1:1.000.000, ο τίτλος Slovak Republic – Czech Republic – Hungary – Poland. Ταξιδιωτικός οδηγός Baedeker ‘’Poland’’ με χάρτη.

ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

Σε όλα τα τουριστικά γραφεία υπάρχουν δωρεάν χάρτες με το βασικό οδικό δίκτυο, τα κάμπινγκ και τα βενζινάδικα. Χάρτης Freytag & Berndt ‘’Poland’’ 1:750.000. Ταξιδιωτικοί οδηγοί ‘’Poland’’ των εταιρειών Marco Polo, Mairs Verlag και ο αναλυτικός με πολλές διαδρομές ομότιτλος από την Lonely Planet. 

9.         YOUTH HOSTELS

            Ξενώνες νεότητας σε όλον τον Κόσμο www.hostelseurope.com/poland/polandhostels.html www.hostels.com www.grouphostels.com  www.hosteweb.com www.hostelworld.com www.hostelbooking.com

Polskie Towarzystwo Schronisk, Mlodziezowych, 00-791 Warzawa, ul Chocimska 28, Τηλ +48 22 498354, 498128

Jan – Pol Dom Turysty, ul Westerplatte 15, 131 – 033 Krakow, Τηλ +48 12 4229566, Fax +48 12 4225713

Strawberry Hostel, ul Wilenska 9/25, 31 – 41B, Krakow, Τηλ +48 12 6361500 

Πρέπει να διαθέτετε την διεθνή κάρτα IYHF την οποία προμηθεύεστε από οποιαδήποτε Youth Hostel Association.  

10.        ΜΟΥ­ΣΕΙΑ ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΑΣ

Muzeum Techniki - Palac Kultury i Nauki, PL – Warszawa, Automibil Klub Wielkopolski - ul Polna 17, PL - 61-491 Poznan

            ΜΟΥΣΕΙΑ

Όλα τα Μουσεία στην Πολωνία ανά Περιοχή www.gopoland.com/whertogo/krakow/museums

Εθνικό Μουσείο, Al. 3 Maja 1, Krakow, Τηλ +634 33 77

Αρχαιολογικό Μουσείο, ul. Poselska 3, Krakow, Τηλ +422 71 00, 422 75 60

Εθνογραφικό, ul Wolnica 1, Krakow,Τηλ +656 56 01, 656 28 63

Φαρμακευτικό, ul. Florianska 25, Krakow,Τηλ +422 0549

Ιστορίας της Φωτογραφίας, ul. Jozefitow 16, Krakow,Τηλ +633 06 37

Ιστορικό της Κρακοβίας, Old Town Square 55, Krakow,Τηλ +422 99 22

Βοτανικής, ul sw. Sebastiana 9, Krakow,Τηλ +422 89 37 

11.        ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

            Ξενοδοχεία & Πανσιόν www.hotelspoland.com?refit=10144 

Τα clubs της Πολωνίας δεν διαθέτουν χώρους κατασκήνωσης. Όλα τα κάμπινγκ όμως, δέχονται ευχαρίστως μοτοσυκλετιστές. Μπο­ρεί­τε να ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε με την Polski Zwiazek Motorowy (E – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) ή την www.smp.dip.pl για να σας στεί­λουν λί­στα με τα προ­τει­νό­με­να από τους Πολωνούς μοτοσυκλετιστές.

Πληροφορίες επίσης δίνονται και από τα τουριστικά γραφεία, στις διευθύνσεις που αναφέρονται.

Λί­στα επίσης διαθέτει η Polska Federacja Campingu i Caravaningu, ul Crochowska 331, PL – 03 838 WarszawaΤηλ - Fax +48 22 106050

Οικοτουρισμός και Φάρμες: www.polen-info.de 

12.        ΓΡΑ­ΦΕΙΑ ΤΟΥ­ΡΙ­ΣΤΙ­ΚΩΝ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΩΝ http://poland.pl/information

Polska Agencia Promocji Turystyki, ul. Mazowieska 9, PL - 00-052 Warszawa, Τηλ +48 22 266448 www.warsawvoice.com.pl

Γραφείο τουρισμού για μοτοσυκλετιστές, Bureau de Tourisme PZM, ul. Solec 85 - PL - 00-950 Warszawa, Τηλ +48 22 499008, Fax +48 22 496915. Διεθνείς εκθέσεις Αυτοκινήτου – Μοτοσυκλέτας www.polonia.net/automoto

Info για μοτοσυκλετιστές www.auswaertiges-amt.de (στη Γερμανική). 

13.        ΕΙ­ΔΗ ΚΑΙ ΤΙ­ΜΕΣ ΒΕΝ­ΖΙ­ΝΗΣ

            Leaded                         Unleaded 95                  Unleaded 98

            3,30 PLZ (0,86 EUR)   3,30 PLZ (0,86 EUR)     3,45 PLZ (0,90 EUR) 

ΧΡΗ­ΣΙ­ΜΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ & ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ www.travel.com.pl

Με­γά­λη προ­σο­χή στο θέ­μα κλο­πή. Πά­ντα α­σφαλί­ζε­τε την μο­το­συ­κλέ­τα σας σε φυλασσόμενο γκαράζ ή σε στα­θε­ρό ση­μεί­ο. Ο­πωσ­δή­πο­τε βά­ζε­τε λου­κέ­το στους δί­σκους μπρος-πί­σω. Με την α­στυ­νο­μί­α δεν πρό­κει­ται να βρεί­τε ά­κρη σε πε­ρί­πτω­ση κλο­πής. Να αλλάζετε τα χρήματά σας μόνο σε τράπεζα ή στα κεντρικά ανταλλακτήρια συναλλάγματος, ποτέ στον δρόμο και ας φαίνονται περισσότερα αυτά που θα πάρετε. Μια συνηθισμένη ‘’μαύρης αγοράς’’ παγίδα είναι τα περισσότερα μεν, αλλά παλιά χαρτονομίσματα δε, που ήδη έχουν αποσυρθεί από την αγορά.

Επίσης, φεύγοντας από την χώρα αν θελήσετε να αλλάξετε τα χαρτονομίσματα ή τα ψιλά που θα έχουν περισσέψει μπορεί να σας ζητήσουν απόδειξη αγοράς τους. Άρα όχι μόνο πρέπει να κάνετε τις συναλλαγές σας με τράπεζα αλλά να φυλάτε και τις αποδείξεις μέχρι να φύγετε από την χώρα.

INFO για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Πολωνία και την Βαλτική Θάλασσα www.evasions.ch/ferries.htm και www.evasions.com/ferries.htm  Από τα λιμάνια του Gdansk υπάρχει ανταπόκριση απ’ ευθείας με Φινλανδία (Ελσίνκι) και με Σουηδία (Ystad, Oxelosund). Επίσης μέσω Ystad & Oxelosund υπάρχει ανταπόκριση για Φινλανδία (Ελσίνκι). Από το λιμάνι του Kotobrzeg υπάρχει ανταπόκριση προς Δανία (Ronne).

Thursday the 14th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.