(SF)      ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ – FINLANDSUOMI (2018 λέξεις)

Επίσημη Ονομασία: Suomen Tasavalta, Republiken Finland

Δημοκρατία της Φινλανδίας

Έρευνα - Κείμενο: Άγγελος Σινάνης e – mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

© Σεπτέμβριος 1997 – 2001 

Η επίσκεψη στους επίσημους δικτυακούς τόπους του κάθε κράτους, εξασφαλίζει στον περιηγητή περισσότερη γνώση, ασφαλή προσέγγιση, κοστολόγια και πληροφορίες για θέματα που μπορεί να διαφοροποιήθηκαν, ακόμα και κατά την έκδοση αυτού του οδηγού: www.visitfinland.com  http://virtual.finlant.fi www.hel.fi/english www.mek.fi www.magabaud.fi/~sundae/finland.html
Κωδικός χώρας στο Internet .fi  

1.         ΒΑ­ΣΙ­ΚΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ

Πρω­τεύ­ου­σα:    Ελ­σίν­κι

Γλώσ­σα:           Φιν­λαν­δι­κά - Σου­η­δι­κά

Νό­μι­σμα:           FIM (Μάρ­κο Φινλανδίας)

Ι­σο­τι­μί­α:            1 FIM = 5,94573 EURO (57,310 δρχ)

Πλη­θυ­σμός:      5.145.000 κάτοικοι

Έ­κτα­ση:            338.145 τ.χ. (15 κάτοικοι τ.χ.) 

Τράπεζες:         Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:15 - 16:15

Καταστήματα:    Δευ­τέ­ρα έ­ως Πα­ρα­σκευ­ή: 09:00 - 17:00

            Σάβ­βα­το: 09:00 - 14:00 - 16:00

Τηλεφωνική Κλήση Φινλανδίας από Ελλάδα 00358 + αριθμός Περιοχής (χωρίς το μηδέν) + αριθμός κλήσης. Από την Φινλανδία (τοπικό) συμβουλευόμαστε τους Τηλεφωνικούς Καταλόγους για τον αριθμό κλήσεως πόλης προσθέτοντας εμπρός από τον αριθμό το 0 (μηδέν) π.χ. Ελσίνκι 09.

Κωδικός χώρας για πινακίδες οχημάτων: SF

Καλύτερη εποχή για ταξίδι: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

2.         ΤΗ­ΛΕ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΝΑ­ΓΚΗΣ

Α­σθε­νο­φό­ρο:    112

Α­στυ­νο­μί­α:        10022

Πυ­ρο­σβε­στι­κή:  112 

3.         Ο­ΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - ΚΟ­ΣΤΟΣ ΤΡΟ­ΧΑΙΩΝ ΠΑ­ΡΑ­ΒΑ­ΣΕ­ΩΝ

Ό­ρια: 50 σε κα­τοι­κη­μέ­νες πε­ριο­χές, 70 έως 100 στο ε­παρ­χια­κό δίκτυο και 120 σπά­νια στους αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μους. Το αλ­κο­όλ που ε­πι­τρέ­πε­ται να ανι­χνευ­θεί εί­ναι 0,5%0 . Πά­νω α­πό αυ­τό, το πρό­στι­μο αρ­χί­ζει α­πό 8,80 EURO έως 29,35 EURO (3.000 έ­ως 10.000 δρχ).

Η πα­ραβί­α­ση του ο­ρί­ου τα­χύ­τη­τας α­νε­βαί­νει κλι­μα­κω­τά κά­θε 5 χλμ. Τα πρώ­τα 5 κο­στίζουν 8,80 EURO (3.000 δρχ) και φτά­νει στα 440,27 EURO (150.000 δρχ). Αν ο οδηγός του οχήματος έχει πιει και κά­νει και πα­ρά­βα­ση του α­φαι­ρούν ε­πί τό­που το δί­πλω­μα και οδηγείτε στο αυ­τό­φω­ρο. Αν πε­ρά­σει με κόκ­κι­νο πλη­ρώνει 17,61 EURO (6.000 δρχ). Το ί­διο για δι­πλή δια­χω­ρι­στι­κή. Το πα­ρά­νο­μο παρ­κά­ρι­σμα κο­στί­ζει από 8,80 EURO (3.000 δρχ) έ­ως 29,35 EURO (10.000 δρχ). Όλες οι παραβάσεις μπορεί να πληρωθούν στον αστυνομικό που σας έκανε τον έλεγχο, πάντα με απόδειξη. Τα φώ­τα υ­πο­χρε­ω­τι­κά εί­ναι α­νοι­χτά και την η­μέ­ρα (με­σαί­α σκά­λα).

Στο τη­λέ­φω­νο 90 7747 64 00 μπο­ρεί­τε να ζη­τή­σε­τε πλη­ρο­φο­ρί­ες ό­λο το 24ω­ρο για την κα­τά­στα­ση των δρό­μων και για το αν βρέ­χει και που, για βεν­ζινά­δι­κα, για μα­γα­ζιά που έ­χουν λά­στι­χα μο­το­σι­κλέ­τας και αναλώσιμα. Μι­λούν Αγ­γλι­κά, Γαλ­λι­κά, Γερ­μα­νι­κά. 

4.         ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΦΙΝ­ΛΑΝ­ΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ

Ε­ρα­το­σθέ­νους 1,

116 35 Α­θή­να

Τηλ 0107010444, 7514966

ΠΡΕ­ΣΒΕΙΑ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑΣ ΣΤΗΝ ΦΙΝ­ΛΑΝ­ΔΙΑ

Maneesikatu 2 a 4.

Ελ­σίν­κι

Τηλ 003580  2781100.

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7ο χλμ. Ωραιοκάστρου - Θεσσαλονίκης

Τηλ 0310697058,  697324.

Αν τύχει να εμπλακείτε σε κάποιο περιστατικό ή χρειαστείτε νομικές συμβουλές για κάποιο δύσκολο ζήτημα ζητήστε από την πρεσβεία ή το προξενείο την συνδρομή τους. Για κάτι απλό είναι βέβαιο ότι θα σας βοηθήσουν. Για πιο πολύπλοκο ζήτημα θα σας συστήσουν δικηγόρο που πιθανώς δεν θα μιλά ελληνικά. Αν εσείς γνωρίζετε την γλώσσα δεν υπάρχει πρόβλημα, αν όχι, να ζητήσετε από την πρεσβεία ή το αστυνομικό τμήμα να σας διαθέσουν εθελοντή διερμηνέα. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να προσλάβετε εσείς. 

5.         ΕΝ­ΔΥ­ΣΗ ΚΑΙ Ε­ΞΟ­ΠΛΙ­ΣΜΟΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ  ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΕΣ

Η Φινλανδία διαθέτει δεκάδες ειδικά μαγαζιά για εξοπλισμό κάμπινγκ ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Εδώ θα βρείτε σε καλές τιμές τα φημισμένα μπουφάν και τις αδιάβροχες φόρμες RUKKA. Τον Ιούλιο - Αύγουστο γίνονται εκπτώσεις έως και 30% στις πραγματικές τιμές.

 • AJUNGILAK – KARRIMOR, Greendoor Oy / Ohrahuhdantie 4 / SF - 00380 Helsinki, Τηλ 358 0 7523465, Fax 358 0 7423456
 • FRANK THOMAS, OY EKSTRΟM POWER AS / Veininlaaksontie 1, PO Box 1, FIN - 02621 Espoo,
 • SINISALO, NAKKILAN PYΟRA / JA MOPO KY / Τηλ 939 5352500, Fax 939 53727293

6.         Ο­ΔΙ­ΚΗ ΒΟ­Η­ΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΕΣ

Α­πό ό­λη την χώ­ρα κα­λέ­στε το 9700 8080. Πά­νω α­πό 300 ά­το­μα σε ό­λη την Φιν­λαν­δί­α υ­πάρ­χουν για να σας βο­η­θή­σουν. Το κό­στος εί­ναι 58 EURO (20000 δρχ)και α­νά­λο­γα την ζη­μιά φτά­νει έ­ως τα 176 EURO (60000δρχ). Η πρώ­τη μι­σή ώρα που θα α­σχο­λη­θούν με την βλά­βη δεν χρε­ώ­νε­τε.

A.A.T.C. - Autolitto Automobile and Touring Club of Finland, Hammentie 105, F - 00550 Helsinki, Τηλ 3580 774761, Σάββατο - Κυριακή 9700 8080, Τηλ Πλη­ρο­φο­ριών:  90 77476400 Fax +47 22 423189 

7.         ΜΟ­ΤΟ­ΣΥ­ΚΛΕ­ΤΙ­ΣΤΙ­ΚΕΣ Ο­ΜΟ­ΣΠΟΝ­ΔΙΕΣ - ΛΕΣΧΕΣ

SMOTO – Moottorikerho, Finnish Motorcyclists Association. Αν και τον περισσότερο χρόνο είναι παγωμένη, οι λέσχες μοτοσυκλετιστών είναι πολλές. Από την Ένωση μοτοσυκλετιστών ζητήστε περισσότερες πληροφορίες – επαφές με τα club’s, Hyvinkaan Moottorikerno, Zoo MC, Lieksan Moottorikerno, Aanekosken Moottorikerno, Kyrosjarven seudun moottoripyorakerho, Tvusulan Moottorikerno, Savonlinnan Motoristit, Imatran Moottorikerno, SVKMK – Suomen Veteraanikilpamoottori, Porin Moottorikerno, Haukiputaan Moottorikelkkailijat.

SML – Suomen Moottoriliitto r.y, Radiokatu 20 – 00240 Helsinki, P.O. Box 27 – 00093 SLU, Τηλ +358 9 348121 Fax + 348 9 147742.

 • Touring Finlandia MK, Alppikatu 9B, SF - 00530 Helsinki, τηλ 90 763076
 • Kokko Club MC, Harri Mykra, Vallitie 3A, SF - 67300 Kokkola, τηλ +358 688224656.

Όλες οι λέσχες που διαθέτουν παρουσία στο δίκτυο αναφέρονται αναλυτικά στο: www.moto-directory.com/clubs/regional-foreign.htm και είναι οι Ladies Bike Club, MC BajaHill, Nuorkamin 

8.         ΧΑΡ­ΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ Ο­ΔΗ­ΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στα ελληνικά ο τίτλος ‘’Φινλανδία’’ από τις εκδόσεις Γιαλλελή (482 σελ, 3 χάρτες, 12 σχεδιαγράμματα, 11,15 ΕUR). Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα αγγλικά υπάρχουν οι Polyglot, Marco Polo, Mundo, Du Mont, Merian και ο καλός APA Guide. Στο βι­βλιο­πω­λεί­ο Ε­λευ­θε­ρου­δά­κης υ­πάρ­χει ο πο­λύ κα­λός τα­ξι­διω­τι­κός οδηγός Baedeker’s για ό­λη την Σκαν­δι­ναβί­α.

Για Μοτοσυκλετιστική χρήση υπάρχει ο τίτλος ‘’Scandinavien’’ των εκδόσεων Motorrad – Motor Buch Verlag, 70032 Stuttgart,  Τηλ 0711 21080 – 65, Fax 0711 2360415. Η καινούργια σειρά των χαρτών Hallwag διαθέτουν τον τίτλο Baltic States σε κλίμακα 1:650.000 και Finland σε κλίμακα 1:1.000.000. Φυλλάδια και πληροφορίες θα βρείτε στην Finnair 010325534. Στο βι­βλιο­πω­λεί­ο No Limits 01 9218996 θα βρεί­τε τον χάρ­τη Νο 985 για ό­λη την Σκαν­δι­να­βί­α.

Από το σπίτι σας δείτε τον χάρτη της Φινλανδίας, τις πόλεις, τα δεκάδες Link’s, τις χιλιομετρικές αποστάσεις στο http://virtual.finland.fi/finfo/english/suomimap.html

ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΤΗΝ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Στο κα­ρά­βι που θα πά­ρε­τε α­πό Σου­η­δί­α (Στοκ­χόλ­μη) για να πε­ρά­σε­τε στο Ελ­σίν­κι ή στο Τούρ­κου υ­πάρ­χουν κα­τα­πλη­κτι­κοί χάρ­τες σε κλί­μα­κα 1:1.200.000 μόνο Φιν­λαν­δί­α, και λε­πτο­με­ρέ­στα­τοι Karttakeskus Finland σε κλί­μα­κα 1:200.000 και 1:100.000. Σας τους συνι­στώ, παρά το κόστος που φτάνει τα 6,46 EURO (2200 δρχ) η κάθε περιοχή.

Karttakeskus Finland, Haiiituskatu 1 - 3 C, - PL 8015 - 96101 – Rovaniemi, Τηλ + 960 294517

Karttakeskus Finland, Unionikatu 32, - 00170 – Helsinki, Τηλ + 90 1545655 Fax + 90 1545781 

9.         YOUTH HOSTELS

            Ξενώνες νεότητας σε όλον τον Κόσμο www.hostelseurope.com www.hostels.com www.grouphostels.com     www.hosteweb.com www.hostelworld.com www.hostelbooking.com]

Στην Φινλανδία υπάρχουν 145 ξενώνες νεότητας όπου μπορείτε να διανυκτερεύσετε με κόστος λιγότερο από 100 FIM, την βραδιά το άτομο. Επικοινωνήστε και ζητήστε αναλυτικό χάρτη της Φινλανδίας, όπου απεικονίζονται οι όλοι οι ξενώνες και δίπλα οι τιμές διανυκτέρευσης, έτσι ώστε και διαδρομή να χαράξετε, και κρατήσεις να κάνετε.

The Finnish Youth Hostel Association (Suomen Retkeilymajajarjesto SRM), Yrjonkatu 38B 15, 00100 Helsinki,  Τηλ + 358 0 694 0377, 6931347, Fax + 358 0 693 1349. www.Scandinavianaccommodation.fi

Πρέπει να διαθέτετε την διεθνή κάρτα IYHF την οποία προμηθεύεστε από οποιαδήποτε Youth Hostel Association. 

10.        ΜΟΥΣΕΙΑ

Η Ένωση Μουσείων Φινλανδίας στην διεύθυνση www.museoliitlo.fi/englanti/index.htm έχει ταξινομήσει πάνω από χίλια μουσεία σε όλη την χώρα συμπεριλαμβανομένων και των Samimuseo.

Μουσεία Κεντρικής Φινλανδίας www.jkl.fi/kulttuur/ksmuseo/museobr.htm

Τα έντεκα μουσεία της πόλης Vaasa παρουσιάζονται αναλυτικά στην διεύθυνση www.vaasa.fi

Δασικά Μουσεία Φινλανδίας www.lusto.fi

Μουσείο Τεχνών www.tornio.fi/aine/aine_egl.htm

Μουσείο Μύλων  http://store.upm-kymmene.com/verla/eindex.htm 

11.        ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

            Ξενοδοχεία & Πανσιόν www.motor-bike-hotels.com   www.hotel-sturn.com

Τα clubs της Φινλανδίας δεν διαθέτουν χώρους κατασκήνωσης. Όλα τα κάμπινγκ όμως δέχονται ευχαρίστως μοτοσυκλετιστές. Επι­κοι­νω­νή­σ­τε με την SMOTO ή την SML ή το Touring Finlandia για να σας στεί­λουν λί­στα με τα προ­τει­νό­με­να από τους Φινλανδούς  μοτοσυκλετιστές.

 • Karstula Moto-Camp, 43500 KARSTULA, Το συ­γκε­κρι­μέ­νο κά­μπιν­γκ εί­ναι α­νά­με­σα α­πό την JUVASKYLA και KOKKOLA, με­τά το χω­ριου­δά­κι SAARIJARVI με την θαυ­μά­σια λί­μνη. 

12.        ΓΡΑ­ΦΕΙΑ ΤΟΥ­ΡΙ­ΣΤΙ­ΚΩΝ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΩΝ

Ruotsin Matkailuneuvosto, Norra Jurnvagsgatan 19 / FIN - 00100 Helsinki, Τηλ +358 0 443900, Fax +358 0 499790

Πληροφορίες για την Φινλανδία ταξινομημένες ανά περιοχή, με προτεινόμενες διαδρομές, μουσεία, εκθέσεις και δεκάδες link’s http://travel.ksp.fi.english/ Όλα τα τοπικά τουριστικά γραφεία στο πολύ χρήσιμο στους ταξιδιώτες Side www.gotofinland.com

Το παγωμένο ξενοδοχείο που βρίσκεται στο Kemi υπάρχει και στο δίκτυο www.icehotel.com

 • Greikan Valtion Matkailutoimisto: Iso Roobertinkatou 10, A3 00120 Helsinki 12, Τηλ 003580 607113, Fax 601313 

13.        ΚΑ­ΠΝΙ­ΣΜΑ

Α­πα­γο­ρεύ­ε­ται σε ό­λους τους κλει­στούς δη­μό­σιους και ιδιω­τικούς χώ­ρους. Α­κό­μη και στην reception του κά­μπιν­γκ και αρκε­τές φο­ρές και τα hyts που νοι­κιά­ζε­τε!!! 

14.        ΕΙΔΗ - ΤΙ­ΜΕΣ ΒΕΝ­ΖΙ­ΝΗΣ

Leaded             Unleaded 95                  Unleaded 98

-----------             7,44 FIM (1,25 EUR)      7,61 FIM (1,28 EUR) 

ΧΡΗ­ΣΙ­ΜΕΣ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ & ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η Φιν­λαν­δί­α εί­ναι μί­α πα­νέ­μορ­φη χώ­ρα και η μο­να­δι­κή στην Σκαν­δι­να­βί­α που έ­χει τό­σα πολ­λά ε­θνι­κά πάρ­κα. Είκοσιεννέα στο σύ­νο­λο τους τα ο­ποί­α προ­στα­τεύ­ο­νται με βά­ση τις διε­θνείς συμ­φω­νί­ες. Πρωτοτυπία ίσως αποτελεί το γεγονός ότι επιτρέπετε η διανυκτέρευση (με κα­νο­νι­σμούς) μέσα στα πάρκα και φυσικά το κάμπινγκ σε προκαθορισμένα σημεία.  Ό­χι σκηνές ή φω­τιές ό­που ο επισκέπτης θα ήθελε, αλ­λά ό­που οι υ­πεύ­θυ­νοι υποδείξουν. Ξύ­λα για την φω­τιά και ε­ξο­πλι­σμό για ψά­ρε­μα προ­μηθεύ­ουν οι ί­διοι με ε­λά­χι­στο κό­στος (σχε­δόν δω­ρε­άν).

Ζη­τή­στε α­πό ό­ποιο γρα­φεί­ο πλη­ρο­φο­ριών βρεί­τε μπρο­στά σας το βι­βλια­ρά­κι «FINNISH NATIONAL PARKS» και ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία διανυκτερεύοντας σε κάποιον από τους πολλούς Εθνικούς Δρυμούς της Φινλανδίας. Πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες δί­νο­νται και στις διευθύνσεις :

 • The Finnish national parks Service Nature Protection, PO Box 94, SF - 01301 VANTAA Τηλ +35 - 8 90857841
 • Finnish Forest Research Institute, Unioninkatu 40A - SF 00170 Helsinki τηλ + 35 - 8 90 857051 

Η ΜΟ­ΤΟ­Ε (Μοτοσυκλετιστική Ο­μο­σπον­δί­α Ελ­λά­δος) εί­ναι μέ­λος της FEMA (Ο­μο­σπον­δί­α Ευ­ρω­παί­ων Μο­το­σι­κλε­τι­στών). Μέ­λος της FEMA εί­ναι η SWEMO Finland.  Αυ­τές οι διευ­θύν­σεις δί­νο­νται για να ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε με τους μοτοσικλετιστές της SWEMO σε πε­ρί­πτω­ση που σας τύχει ο­τι­δή­πο­τε οδηγώντας στην Φιν­λαν­δί­α. 

 • Jankhamotoristit, Ivalontie 99800 IVALO Contact: Jouko Rytkonen, τηλ 9697 21713
 • Napapiirin Moottoripyorailijat, Aittatie 14 96100 ROVANIEMI τηλ 960 319459, Contact: Veikko Harjuniemi τηλ 960 311809, 9400 394162
 • Tornion Moottorikerho, PJ 287 Oravaisensaari 95500, VOJAKKALA. Contact: Keijo Savikuja, τηλ 9698 452590
 • Kemi MC, Asentajankatu 14 94600 KEMI, Contact: Petter Aspegren, τηλ 9698 3261
 • Oulu MC, Kaarnatie 10, 90530 OULU, Contact: Lauri Kiiski, τηλ 981 3167125, 981 3112393
 • Raahen Moottorikerho, RAAHE, Contact: Pentti Asukas, τηλ 982 2237131, 982 2274188
 • Alavieskan Moottoripyorailijat, ALAVIESKA, Contact: Mikko Tilvis, τηλ 949 588431
 • Ylivieskan Moottorikerho, YLIVIESKA, Contact: Jukka Pennanen, τηλ 983 425388
 • Nivalan Moottoripyorailijat, NIVALA, Contact: Pekka Herranen, τηλ 983 4491316, 983 443377
 • KOKKO MC, Poikkikatu 2, 67100 KOKKOLA, τηλ 968 – 8224656, Contact: Harri Mykra τηλ 968 8220397
 • Roadrunners MC, Alholmantie 58, 68600 PIETARSAARI, Contact: Hannu Heikkila, τηλ 949 66665129
 • Kuopion Moottoripyoraklubi, Torikatu 9, 70110 KUOPIO, Contact: Aki Kommulainen, τηλ 971 475222, 2632139
 • Villit Ratsastajat MC, Contact: Ahti Kangas, τηλ 955 353335
 • Pieksamaen Moottorikerho, VR Vanha Varikko, Contact: Harri Eronen, τηλ 958 7234247, 958 487564
 • Kiteen Moottoripyoraklubi, KITEE, Contact: Kari Kosonen, τηλ 973 411511, 943 411932
 • Vilppulan Moottoripyorailijat, Kp 6, Esala, τηλ 934 4716161, Contact: Pauli Simonmaa, τηλ 934 4716974
 • Liverside MC Club, Monitoimitalo JAMSA, Contact: Esa Kotamaki, τηλ 942 491581, 942 44417
 • Mikkelin Moottoripyorailijat, Pursialankatu 7, 50100, MIKKELI, τηλ 955 164164, Contact: Hannu Haajanen, τηλ 955 178451
 • Kankaapaan Moottoripyokakerho, Venetmaen nuorisotalo, Contact: Paivi Koskinen, τηλ 949 593980
 • Konepyoraklubi, PORI, Contact: Jari-Pekka Stenroos, τηλ 939 6331510, 939 6324447
 • Ramepori Nightriders, Valajankatu 22 PORI,Contact: Ville Elomaa, τηλ 949 464351
 • Basebikers Mc, TAMPERE, Contact: Pertti Luoma, τηλ 931 3445717
 • Vammalan Moottoripyorailijat, VAMMALA,
 • Euran Matkamoottoripyorailijat, Mestila 27500 KAUTTUA, Contact: Hannu Popotti, τηλ 938 8651100, 8650165
 • Rauman Motoporukka, RAUMA, Contact: Jarmo Westermark, τηλ 938 8313346, 8682823
 • Hameenlinnan Moottoripyorailijat, HAMEENLINNA, Contact: Pekka Suomalainen, τηλ 917 715517
 • Loimaan Moottoripyorailijat, Rantatie 9 LOIMAA, Contact: Petri Airo, τηλ 923 22524
 • Uudenkaupongin Moottoripyokakerho, UUSIKAUPUNKI, Contact: Heino Rintamaki, τηλ 922 24977
 • Roadrunners  MC, Katajaharjunkatu 12, 45720 KUUSANKOSKI, Contact: Hannu Myller, τηλ 951 3658001
 • Forssan Matkamotoristit, FORSSA, Contact: Raimo Ryhta, τηλ 949 48375 1, 916 2460
 • Jokioisten Moottoripyorailijat, JOKIOINEN, Contact: Keijo Lumme, τηλ 916 126726, 916 83803
 • Au anmaan Moottoripyorailijat, Tiltuntie 35, 21380 AURA, Contact: Hannu Kuismanen, τηλ 921 869923
 • Someron Moottorikerho, Urheilutie 7, 31400 SOMERO, Contact: Seppo Parviainen, τηλ 949 531519
 • Raision Moottoripyorailijat, Merlantie 21120 RAISIO, Contact: Hannu Saarinen, τηλ 923 31871
 • Turun Moottoripyorailijat, TURKU, Contact: Kalevi Kankaansyrja, τηλ 921 2449516, 695640
 • Paimion-Piikkion Moottoripyokakerho, Pajatie 1, Contact: Tapio Suominen, τηλ 921 806982
 • Cubic Club, PORVOO, Contact: Jouni Virtanen, τηλ 915 54701, 915 667122
 • Steel MC Club, KARJAA, Contact: Daniel Ahlroth, τηλ 911 36051
 • Haminan Seuden Moottorikerho, Metsapirtintie 12, 49400 HAMINA, Contact: Ari Kolsi, τηλ 952 3459102
 • Touring Finlandia MK, Alppikatu 9, 00530 HELSINKI Contact: Jorgen Mandell, τηλ 90 665660
 • Kajaani MC, KAJAANI, Contact: Ari Heikkinen, Τηλ 950 0891490
Thursday the 14th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.